KOLOROWY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

KOLOROWY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI JUŻ ZA NAMI

     W dniach 22-26.05.2017 roku w Zespole Szkół w Bujakowie zorganizowany został SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI POD HASŁEM: „ WYBIERZ BEZPIECZNY SPOSÓB NA ŻYCIE”- przygotowany  przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki – panią Gabrielą Grabką-Grzechynią. Projekt współfinansowany był ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Porąbka. Wszyscy uczniowie, ich wychowawcy oraz rodzice mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. 

     Tydzień Profilaktyki rozpoczął się w poniedziałek pod hasłem – „SZKODLIWOŚĆ UŻYWEK- NARKOTYKI, ALKOHOL, PAPIEROSY, DOPALACZE”.  Ubrani na czarno uczniowie  wzięli udział w cyklu zajęć przygotowanych przez wychowawców klas. Warsztaty dotyczyły używek oraz prezentowały postawy asertywne. Następnie wykonano drogowskazy pt. „Bezpieczny sposób na życie” oraz gazetki okolicznościowe pt. „Recepta na życie bez nałogów”.

        Zielony wtorek – „ZDROWO JEM-WIĘCEJ WIEM; BIEGAM, SKACZĘ ,ĆWICZĘ -BĘDĘ SPRAWNY CAŁE ŻYCIE” przebiegał kolorowo i  smacznie, ponieważ klasy częstowały zdrowymi przekąskami. Zorganizowano również „ Minimaraton  ZUMBY”. Rodzice wysłuchali prelekcji policji na temat  gier komputerowych i związanych z nimi zagrożeń. Uczniowie klasy III gimnazjum rozdawali opracowane przez siebie ulotki na temat uzależnień.

      W środę  ubrani na niebiesko uczniowie  spotkali się z policjantami Starszym Aspirantem Sebastianem Harężlakiem oraz  Młodszym  Aspirantem Markiem Pawińskim . Przeprowadzili oni pogadankę na temat CYBERPRZEMOCY. Był to dzień bez telefonu komórkowego a podczas  przerw królowały gry planszowe.

             Czwartek -” NIE BULLYINGUJĘ! REAGUJĘ! – przebiegał pod hasłem podsumowania projektu. Na sali gimnastycznej uczniowie w czerwonych strojach  zaprezentowali efekty swoich działań przygotowanych pod bacznym okiem wychowawców. Obejrzeliśmy różnorodne formy przekazu m. in. pantomimę, scenki sytuacyjne, piosenki, prezentację wierszy i widowisko teatralne.

           Biały piątek zakończył kolorowy tydzień. Był to „DZIEŃ BEZ WULGARYZMÓW, DZIEŃ UPRZEJMOŚCI. W tym dniu  w naszej szkole gościła pani pedagog Lucyna Parcia , która przeprowadziła z młodzieżą zajęcia warsztatowe poświęcone uzależnieniom. Dodatkowo przeprowadzono   konkurs plastyczny oraz konkurs na najciekawszą gazetkę klasową.

          Tydzień Profilaktyki dobiegł końca. Przyznać trzeba, iż był on bardzo ekscytujący, pracowity i wesoły. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami  z wielkim zaangażowaniem  włączyli się      w realizację projektu. Wspólnie spędzony czas miał uświadomić uczestnikom spotkań, że od nich samych w znacznym stopniu zależy to, czy będą  w przyszłości zdrowi i bezpieczni.  Żywimy nadzieję, że cel zostanie osiągnięty.