Reforma edukacji

………………………………………………………………………………..

Informacje na temat reformy edukacji znajdą Państwo na stronie internetowej ministerstwa: www.reformaedukacji.men.gov.pl