Rekrutacja

W dniach 18.04.2017 do 28.04.2017  rozpoczynają się zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej i rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – WYMAGANE DOKUMENTY

  1. REGULAMIN REKRUTACJI
  2. WNIOSEK do przedszkola
  3. OŚWIADCZENIE o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
  4. OŚWIADCZENIE dotyczące wielodzietności rodziny
  5. OŚWIADCZENIE dot. samotnego wychowywania dziecka
  6. OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

ZAPISY DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – WYMAGANE DOKUMENTY

  1. ZGŁOSZENIE do kl I SP na rok szkolny 2017-2018
  2. OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania