SEKTY – CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ

SEKTY – CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ

SEKTAza sektę można uznać grupę, która posiadając rozwiniętą strukturę władzy, charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów oraz w sposób istotny reguluje życie członków. SEKTA narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny ma charakter destrukcyjny. (www.sekty.cal.pl)

 

Cechą charakterystyczną SEKT są NADUŻYCIA:

– Przyswajanie sobie mentalności „grupowej”. Członkowie nie mają zezwolenia na samodzielne myślenie w odłączeniu od grupy i bezkrytycznie przyjmują wyłącznie to, co zostało im powiedziane.

–  Zrywane zostają lub w poważny sposób ograniczane są więzi z przyjaciółmi, krewnymi, małżonkami, dziećmi, rodzicami, itd.

–  Stosowana jest presja mająca na celu oddanie grupie wszystkiego, co jest się w stanie oddać.

–  Zachowuje się całkowitą izolację od społeczeństwa. Wszystko, co jest poza grupą, postrzega się jako „diabelskie” albo „nieoświecone” itd. Obecni wrogowie wywodzą się spośród byłych przyjaciół; chrześcijan; systemów edukacyjnych; środków masowego przekazu i świata w ogóle.

– Grupa nadzoruje i wykorzystuje w swojej działalności niemal cały czas i energię swoich członków. Znajdują się oni zwykle w stanie wyczerpania zarówno fizycznego jak i psychicznego.

– Członkowie grupy muszą bezdyskusyjnie poddać się nauczaniu i dyrektywom grupy, co jest sposobem łamania ich własnej woli. Ich „wola”, z czego nie zdają sobie sprawy, w rzeczywistości staje się „wolą” grupy.

– Krewni po pewnym czasie stwierdzają, że bliska osoba zmieniła się nie do poznania. W osobie dotąd miłej i kochającej uzewnętrzniają się skutki nadużyć stosowanych przez sektę.

– Pojawia się postawa odrzucenia wszystkiego, co znajduje się na zewnątrz oraz uczucie nienawiści.

– Jeśli powiesz cokolwiek negatywnego o grupie, czy to sprawiedliwie czy nie, to takie postępowanie jest uznawane za „prześladowanie”. Jakakolwiek krytyka jednostki jest także odbierana jako prześladowanie.

– Członkowie sekty tracą swoją zdolność do życia w społeczeństwie poza grupą. Może zajść tak daleko, że nie będą oni w stanie kształtować swego czasu ani podjąć prostej decyzji. Ich widzenie świata zmienia się, postrzegają oni świat oczyma swoich liderów. Wobec życia stają się bardzo naiwni.

– Członkowie sekt są zmuszani do czucia się winnymi za wszystko co robili przed wstąpieniem do grupy i zadaniem ich jest dążenie do tego, by być „dobrym” i „godnym” „życia wiecznego”. Z małych wykroczeń robi się „góry” nie do przebycia i w ten sposób członkowie sekty przebywają w stanie ciągłej winy za pogwałcenie nawet najmniejszej reguły.

– Mogą pojawić się stany depresyjne i lękowe, fobie, koszmary nocne, poczucie winy, izolacji, bezradności, zniechęcenia, braku sensu życia, poczucie straconego czasu, niska samoocena, problemy w podejmowaniu samodzielnych decyzji, trudność w nawiązywaniu bliskich znajomości.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

         ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH I GRUPACH PSYCHOMANIPULACYJNYCH Centrum czynne w:

poniedziałki od 16.00 do 19.00 Chorzów ul. Omańkowskiej 1

  • w Ośrodku Promocji Rodziny mail : sekty_katowice@op.pl
  • na stronie internetowej: www.sekty.cal.pl

 

Opracowano na podstawie wykładu dr D. Pietrka z Katowickiego Instytutu Psychoterapii