SZKOLNY PROJEKT KLAS MŁODSZYCH ”TYDZIEŃ PROFILAKTYKI”

       W dniach 4 – 8.06.2018r. klasy I – III realizowały projekt „Tydzień profilaktyki, którego celem było promowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych, prospołecznych, uświadomienie problemu uzależnień, rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Klasy codziennie  opracowywały zagadnienie dnia. Poniedziałek był dniem zielonym – tu ważna była ekologia. Uczniowie przypominali sobie zasady segregowania śmieci, tworzyli zielone obrazki i sadzili rośliny koło szkoły . We wtorek dominował kolor biały- w tym dniu  pielęgniarka – pani Regina Wandor odwiedziła klasy w celu przypom-nienia podstawowych zasad higieny osobistej, omówiła tak ważne czynności, jak: mycie zębów, włosów, rąk, paznokci, korzystanie z toalety. Dzieci ćwiczyły również udzielanie pierwszej pomocy, korzystając z fantomów, jakie szkoła posiada dzięki Fundacji WOŚP.

    Dniem niebieskim była środa. Tu omawiane były niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia np.: w domu, w lesie, na drodze czy w Internecie. Dzieci puszczały też na świeżym powietrzu wielkie bańki mydlane, przygotowane przez panią Gabrielę Grabkę – Grzechynię. Dzień czerwony to czwartek – na tapecie były w tym dniu uzależnienia, a klasy tworzyły plakat pt. ”Co zamiast telewizora, komputera, telefonu?” Oprócz ważnych tematów, istotnym czwartkowym  wydarzeniem  była wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka, którzy przyszli zaznajomić się ze szkołą. Spotkanie rozpoczęło się od spektaklu pt. ”Królewna Śnieżka”, przygotowanego przez kl.IIIb, pod kierunkiem pani Renaty Matusik. Potem dzieci zwiedziły szkołę, a następnie udały się wraz z uczniami kl.I – III na boisko szkolne, gdzie uczestniczyły w zabawach ruchowych i konkurencjach sportowych, nauce tańca oraz w zabawie plastycznej pt. ”Płacząca chmurka”. Podsumowaniem wizyty było obejrzenie wystawy prac i wręczenie upominków od starszych kolegów.

W ostatnim – żółtym dniu – uczniowie prezentowali wyniki pracy z całego tygodnia- opracowania ważnych tematów wraz z ostatnim – emocjami.

    Na początku wystąpiła grupa teatralna, pod kierunkiem pani Gabrielii Grabki-  Grzechyni ze spektaklem pt. „To tylko ja”, mówiącym o przyjaźni, tolerancji   i akceptacji. Następnie kolejno wszystkie klasy prezentowały plakaty i omawiały realizację projektu.

 Na końcu klasy IIIa i IIIb przybliżyły kolegom cele programu profilaktycznego „ Cukierki”, do którego przygotowały własnoręcznie zaprojektowane i wykonane książeczki. Zwieńczeniem dnia były scenki uczniów kl.IIIa,  samodzielnie wymyślone i wykonane.

    Pani dyrektor podziękowała wszystkim uczniom za zaangażowanie i piękny pokaz. Miejmy nadzieję, że ten pracowity tydzień uświadomił  dzieciom wagę i znaczenie podejmowanych problemów i zaowocuje on dużą świadomością społeczną w przyszłości.

Opracowała: Alina Morawska