Wycieczka uczniów klasy III gimnazjum do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau

                16 kwietnia 2018r. uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. Młodzież wzięła udział w zwiedzaniu, aby poznać zjawisko holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, a także, aby uświadomić sobie wymiar ludzkiego okrucieństwa. Ponadto celem naszego wyjazdu było również budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas     II wojny światowej.

               Corocznie tereny byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odwiedzają setki tysięcy ludzi z całego świata. Wśród nich są byli więźniowie, rodziny ofiar, pielgrzymi, młodzież i dorośli próbujący znaleźć przyczyny rodzenia się nienawiści i pogardy, a także na własne oczy zobaczyć miejsce, które stało się synonimem Shoah, masowego mordu i upadku cywilizacyjnego. Im bardziej oddalamy się w czasie od wydarzeń II wojny światowej, tym większe znaczenie mają działania edukacyjne w miejscach pamięci, szczególnie ważne dla najmłodszych pokoleń, których wiedza i wrażliwość dopiero się kształtują. Auschwitz jako wyjątkowy symbol dla różnych grup narodowych i religijnych jest miejscem szczególnym. Zarówno samo zwiedzanie terenów byłego obozu jak i towarzyszące temu działania pedagogiczne, dają ogromne możliwości kształtowania postaw młodego pokolenia. Wychowują do tolerancji, upowszechniają metody przeciwstawiania się i zwalczania takich zjawisk jak ksenofobia, uprzedzenia, stereotypy, czy dyskryminacja rasowa.                       

 

 Wyjazd poprzedzony został lekcjami języka polskiego, wychowawczymi i historii poświęconymi holokaustowi i obozowi koncentracyjnemu Oświęcim – Brzezinka. Uczniowie zostali  przygotowani teoretycznie i psychicznie do wyjazdu, a lekcje te pozwoliły przygotować ich do zajęcia właściwej postawy w trakcie zwiedzania Muzeum w Oświęcimiu. Wycieczka do Muzeum Auschwitz – Birkenau uświadomiła uczniom wymiar ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony ukazała ludzi umierających bez prawa do godności.

Dzięki wzięciu udziału w specjalnie opracowanym dla uczniów gimnazjum programie zwiedzania, uczniowie poznali historię i fakty dotyczące funkcjonowania więźniów             w obozie Auschwitz – Birkenau. Przewodnik wprowadził młodzież w tematykę przy bramie „Arbeit macht frei”, następnie poruszona została kwestia reżimu obozowego na placu apelowym. W poszczególnych blokach obozowych (6, 27, 5), uczniowie uzyskali informacje na temat egzystencji więźniów i terroru obozowego. Przedstawiono im również wystawę Szoa. W Birkenau zobaczyliśmy Bramę Śmierci, rampę, ruiny komory gazowej  i krematorium,  a także barak dziecięcy w obozie kobiecym.

          Młodzież w wieku 16 lat potrafi dostrzec rolę i odpowiedzialność jaka na niej spoczywa by historia nie zatoczyła koła i nigdy w przyszłości nie doszło do podobnych wydarzeń. To na tej młodzieży spoczywa obowiązek pamięci i zadumy nad miejscem ludzkiej kaźni. Wizyta w Muzeum była lekcją człowieczeństwa, lekcją przeprowadzoną z dbałością o wrażliwość młodych ludzi, ale bez nadmiernego łagodzenia strasznej prawdy.                   

Wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu jest tradycją szkoły w Bujakowie. Jest nie tylko lekcją historii ale i znakomitą formą kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci.

 

Opracowała:Anna Homa