Wrzesień 2014

Sprawozdanie z wycieczki klasy II i części klasy III gimnazjum do Katowic.

           W dniu 18.09.2014r klasa II i część uczniów klasy III pojechały do Katowic na Uniwersytet Śląski na doświadczenia z fizyki.  Cykl doświadczeń nosił tytuł” Osobliwości świata fizyki”.  W jego  skład  wchodziły doświadczenia z trzech działów zatytułowane: „Od huśtawki do rezonansu magnetycznego”, „Dźwięczna fizyka” oraz „W teatrze wysokich napięć”. Doświadczenia bardzo się podobały, a w niektórych uczniowie brali czynny udział.

Opracowanie: Bogusława Śmieja

…………………………………………………………………………………….

Kim jest Wilk? Czy wilk jest zły?

       Dzieci z oddziału przedszkolnego z naszej szkoły oraz klasy I wyjechały w piątek 26 września do Bielska Białej do teatru Banialuka na  przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” . W przedstawieniu dużą rolę odegrały wilki, które wcale nie muszą być złe, a nawet mogą być przyjazne człowiekowi.                                                                                   W ciekawy sposób połączone ze sobą: żywi aktorzy, lalki i maski wprowadziły dzieci w bajkową atmosferę. Mimo chwil strasznych, gdy wilki wyły w ciemnościach, dzieci wróciły do szkoły z uśmiechami na twarzy.

Dzieci z aktorami Teatru Banialuka Opracowała: Renata Grubka

……………………………………………………………………………………………….

 UCZYMY SIĘ TOLERANCJI

Patrzcie uważnie, patrzcie z wytrzeszczem!                                                                          Kto raz zobaczy, będzie chciał jeszcze”

        17.09.2014r.  klasy II i III SP odwiedziły Teatr Lalek Banialuka w Bielsku – Białej. Wybraliśmy się na spektakl pt. ”Wąż”. W przedstawieniu wykorzystano przepiękne lalki – instrumenty: Wąż – instrument klawiszowy, Gekon- trąbka, Pająk – mandolina, Królik – klarnet, zaś Wróżka – Zębuszka to połączenie lampy z abażurem z kukłą. Przedstawienie to było podróżą trójki przyjaciół w poszukiwaniu nóg i rąk dla Węża, który za wszelką cenę chciał być podobny do innych. Nie akceptował swojej odmienności, gdyż wszyscy wokół niego zwracali mu uwagę na jego inność. Dopiero spotkanie z Bogiem uzmysłowiło zwierzętom, że każdy na swój sposób jest idealny i to właśnie „ inność” jest zaletą. Odkrycie w sobie magii, cech wspaniałych i wartościowych pozwoliło zwierzętom cieszyć się z życia. Spektakl poruszył problem tolerancji, inności oraz stosunku do osób, które wyglądają inaczej niż wszyscy. Zwierzaki zrozumiały, że inność to wyjątkowość i niepowtarzalność, a nie powód do wstydu.

    W spektaklu pojawiały się słowa i  zwroty, które raniły Węża. Sztuka uwrażliwiła na problem delikatności w stosunku- nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale i każdego z nas – słowa mogą kaleczyć nie tylko nasze uszy, ale i duszę. Zwróćmy uwagę na to, co mówimy innym ludziom czy zawsze jest to zdanie, które sami chcielibyśmy usłyszeć?

CCE20140917_00000

Opracowała: Alina Morawska

……………………………………………………………………………………

OGŁOSZENIE

    Poniżej znajdują się linki do stron zawierających informacje o planowanych spotkaniach z rodzicami i konsultacjach w roku szkolnym 2014 / 2015 a także zestawienie planowanych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W/w  materiały znajdują się także w zakładce Informator szkolny.

Planowane spotkania z rodzicami i konsultacje

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych.

………………………………………………………………………………………..

POWITANIE SZKOŁY

  „ Witaj, szkoło, oto wracamy,                                                                                                           Żegnaj, piasku nad morzem…” (T. Kubiak: „Wracamy „)

     1 września 2014 roku nauczyciele, uczniowie i rodzice zebrali się na sali gimnastycznej , aby rozpocząć nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Bujakowie. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Wójt Gminy Porąbka – p. Czesław Bułka. Dyrektor szkoły p. Jolanta Bielecka – Szlagór serdecznie powitała przybyłych i zaprosiła  do obejrzenia programu  „Witaj , szkoło…”. Nad przebiegiem akademii czuwały :                 p. S. Sikora, p. R. Matusik, p. M. Mirocha,  p. A. Jarosz, p. H. Sowińska- Wawak.                  Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie pod opieką wychowawców udali się do klas na spotkania organizacyjne.                                                                                     Życzenia powodzenia i sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym zakończyły uroczystość.

Opracowanie : Helena Sowińska – Wawak

………………………………………………………………………………….

WSPOMNIENIA Z WAKACJI…

      W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2013/2014  uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wrócili z zielonej szkoły w  Dźwirzynie. Pogoda   cały czas dopisywała, tak samo jak humory : nie brakowało śmiechu i dobrej zabawy.                                                   Codziennie chodziliśmy na plażę, gdzie opalaliśmy się oraz kąpaliśmy w morzu, chociaż – jak przystało na Bałtyk- woda była zimna. Popołudniami wyprawialiśmy się do miasta, gdzie wszyscy szukali pamiątek dla siebie lub bliskich. Szczególne zainteresowanie (zwłaszcza  u dziewczyn)wzbudzał butik z ubraniami.                                                 Wybraliśmy się również na wycieczkę do Kołobrzegu, po którym oprowadzał nas niezwykły przewodnik.  Płynęliśmy  statkiem „Viking ” i podziwialiśmy eksponaty w Muzeum Minerałów znajdującym się pod latarnią morską. Następnie zwiedzaliśmy Bazylikę Mariacką i inne zabytki tego miasta. Na koniec przewodnik powiedział nam, że w ścianie Ratusza  wyrzeźbiono  kamienną twarz, która spełnia życzenia, dlatego każdy mógł położyć na niej dłoń i pomyśleć swoje marzenie (jesteśmy pewni , że się spełnią ). Warto też wspomnieć o pobycie w Milenium, niezapomnianych wschodach i zachodach słońca , szalonych dyskotekach, ognisku czy pasowaniu na wilka morskiego.                         Niestety, po kilkunastu dniach pobytu przyszedł czas powrotu do Bujakowa , gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice. Wszyscy ze smutkiem pożegnaliśmy Bałtyk wsiedliśmy do autokaru i opuściliśmy Dźwirzyno.                                                                                 Wyjazd uważamy za bardzo udany i nie możemy doczekać się kolejnego…

Opracowanie: Zosia i Ada z opiekunem

 ………………………………………………………………………………………

     witajNowy rok szkolny 2014/2015

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczynamy uroczyście dnia 1.09.2014 roku o godz. 9.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bujakowie. Oddział przedszkolny w tym dniu ma zajęcia do godz.13.oo      ( nie ma obiadu i świetlicy).        

……………………………………………………………………………………….

logo_pokl

UEEFS-logo                                                                               Fundacja STIWEK oraz Gmina Porąbka informują, iż w dniach od 2 do 16 września 2014r. będzie trwał nabór uczestników do projektu pn.: Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbkana rok szkolny 2014/2015.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Kandydat (tylko uczeń szkoły wymienionej w § 1 pkt.2 Regulaminu) musi złożyć w sekretariacie swojej szkoły:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  2. oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronach internetowych: Fundacji STIWEK: www.stiwek.org.pl oraz Gminy Porąbka: www.porabka.pl i na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół objętych projektem.

Wszystkie zajęcia w  projekcie są bezpłatne!!!

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2014 – 30 czerwca 2015.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.                                                                                                                              Skierowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych gminy Porąbka, dla których gmina jest organem prowadzącym.                                                                                        Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami wiedzy oraz rozwijanie pasji uczniów z uzdolnieniami w szkołach gimnazjalnych Gminy Porąbka poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkołach. Projekt zakłada objęcie wsparciem 351 uczniów, w tym 146 kobiet.

     W ramach projektu przewidziane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, humanistyczno-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, komputerowe, biologiczne, artystyczne, sportowo-integracyjne oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto w ramach projektu w każdej szkole przewidziano utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Dodatkowe informacje można uzyskać sekretariatach szkół objętych projektem oraz w Biurze Projektu pod numerem telefonu  696 820 845 – Rafał Sędziak, koordynator projektu lub pod adresem milowym: rafal.sedziak@stiwek.org.pl

 REGULAMIN PROJEKTU WRAZ Z ZALACZNIKAMI

zal.1 Formularz zgloszeniowy

zal.2 Oswiadczenie uczestnika projektu

zal.3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

…………………………………………………………………………………………………………….

Lista uczniów klas I A i I B Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

Lista uczniów – klasa IA

Lista uczniów – klasa IB

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 – Szkoła Podstawowa

Klasa IA

Klasa IB

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 – Publiczne Gimnazjum

Klasa IG

Klasa IIG

Klasa IIIG

Wychowawcy i przydział sal lekcyjnych