Aktualności

Pasowanie klas I

14 października 2019 r. klasy pierwsze wzięły udział w uroczystości pasowania na uczniów. W jesiennym nastroju uczniowie  wkroczyli w ważny etap – zdali egzamin, złożyli ślubowanie i udowodnili, że zasługują na miano ucznia. Na ten dzień zostali zaproszeni rodzice i dziadkowie pierwszaków.

 Uroczystość prowadziła ucz. kl.IV- Nikola Murgas. Na wstępie Lena Stwora wprowadziła wszystkich w październikowy nastrój, zaś Lena Janosz  zaprezentowała się w roli Pani Jesieni. W tańcu z chustą towarzyszyli jej pozostali uczniowie z klas pierwszych. Następnie dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki na powitanie klasy I. Koledzy z klasy II i III złożyli pierwszakom życzenia i miło ich powitali, zaś uczniowie klasy IV zachęcili do nauki. Dzieci z klas pierwszych udowodniły też, że znają zasady ruchu drogowego, wiedzą, jak należy zachować się w szkole, potrafią rozwiązywać zagadki. Piosenką ” Ślubowanie” dały sygnał, że zbliża się ważny moment – za chwilę złożą ślubowanie. Po wkroczeniu pocztu sztandarowego i przyjęciu odpowiedniej postawy nastąpiła chwila odczytania tekstu  ślubowania i potwierdzenia go uczniowskim ” ślubuję”.

 Teraz pani Dyrektor przystąpiła do zadania uczniom  ważnych pytań na temat szkolnego obycia, a następnie wielkim ołówkiem pasowała ich na uczniów. Pierwszaki otrzymały również dyplomy pamiątkowe, legitymacje szkolne i upominki od rodziców. Na koniec przeszedł czas na klasowe zdjęcia. Ten pracowity i  ważny dzień na pewno pozostanie w pamięci dzieci. 

Opracowała: Alina Morawska

…………………………………………………………………………………

Rajd młodzieżowy „Beskidzka Jesień”

10 października po raz kolejny dwie drużyny z naszej szkoły wraz z opiekunkami uczestniczyły w rajdzie, o temacie „Trudne wojenne dni”, którego celem było uczczenie 80-letniej rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozbudzenie szacunku do zachowanych pamiątek, pielęgnowanie pamięci o uczestnikach walk o niepodległość oraz propagowanie turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży.

Po pokonaniu trasy Bujaków – ruiny zamku Wołek – Porąbka dotarliśmy na metę rajdu. Tam wszystkie drużyny ze szkół znajdujących się na terenie gminy Porąbka prezentowały meldunek, okrzyk, piosenkę i stroje związane z tematyka rajdu. W tym roku jedna osoba z drużyny prezentowała także wspomnienia lub wywiad z osobą lub osobami, które przeżyły II wojnę światową.

Bujakowskie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze, co doceniło jury i przyznało III miejsce dla drużyny „Szara Wiara” – klasa VII oraz nagrodę dla Darii Wolny z drużyny samorządu szkolnego „Młode Wilki” za przedstawienie wspomnień.

Bardzo się cieszymy z kolejnego sukcesu naszych podopiecznych i gratulujemy.

Opracowała: Magdalena Haluch

……………………………………………………………………………………

logo

ZBIÓRKA MAKULATURY

Mając na uwadze dobro naszego środowiska członkowie Klubu Młodego Ekologa przeprowadzają dla mieszkańców Bujakowa coroczną zbiórkę makulatury. Zbiórka będzie trwała w dniach od  7 do 25 października 2019 roku. Makulaturę związaną w paczki ( podpisaną  imieniem i nazwiskiem  oraz numerem klasy ) prosimy składać przy drzwiach do kotłowni szkolnej. Dla najaktywniejszych jak co roku czekają nagrody.

Zachęcamy do aktywnego udziału w naszej zbiórce a przez to o dbałość o stan naszego środowiska.

Klub Młodego Ekologa ogłasza także całoroczną zbiórkę zużytych baterii. Zbiórka będzie trwała do końca maja 2020 roku. Baterie prosimy zbierać do specjalnych pojemników w klasach. Dla klas, które zbiorą najwięcej baterii ( w kilogramach, w przeliczeniu na jednego ucznia ) przewidziane są nagrody.

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w nasze akcje ochrony środowiska !!!

……………………………………………………………………………………………….

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Ponieważ tego dnia  rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października, chcieliśmy przypomnieć wszystkim o tej tradycyjnej i cenionej formie korespondencji, powoli już zapominanej i wypieranej przez smsy i e-maile. 

„Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie
Ciężka jest od listów torba listonosza dziś…
…Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone
Piszą, że kochają, nie śpią lub całują cię”
[Skaldowie, Medytacje wiejskiego listonosza]


Czy w dzisiejszy czasach torba listonosza jest ciężka od listów? Czy dzisiaj w ogóle jest sens pisać listy? Pisanie smów, e-mailów, wysyłanie „snapów” na Snap Chacie wydaje się dziś może dla niektórych „normalniejsze” od pisania listów. Nowa technologia nie musi jednak być powodem rezygnowania z innych sposobów komunikacji i budowania relacji.


Sms, wiadomość na portalu społecznościowym, e-mail – żadna z tych form nie sprawia takiej radości przy ich otwieraniu, jak w przypadku listu. Listy wysyłane do rodziny, przyjaciół, znajomych, same w sobie mogą być szansą na głęboką, przemyślaną i szczerą konwersację.


Zachęcamy do napisania listu/pocztówki  każdego, kto potrafi pisać. To nie kosztuje wiele wysiłku. Łapcie więc za długopisy i razem z nami nieście radość innym, przy okazji kultywując piękną tradycję.

Samorząd szkolny z opiekunami.

…………………………………………………………………………………..