Aktualności


Rajd młodzieżowy „Beskidzka Jesień”

            21 maja dwie drużyny z naszej szkoły (Eco Team i Eco Patrol) wraz z opiekunami uczestniczyły w rajdzie, którego celem była edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, poznanie miejsc na terenie gminy związanych ze ścieżkami edukacyjnymi oraz rozbudzenie szacunku do ochrony środowiska.

Po pokonaniu trasy Bujaków – ruiny zamku Wołek – Porąbka dotarliśmy na metę rajdu. Tam wszystkie drużyny ze szkół znajdujących się na terenie gminy Porąbka prezentowały meldunek, okrzyk, piosenkę związaną z tematem rajdu oraz stroje związane z ekologią.

Obie  Bujakowskie drużyny zaprezentowały się znakomicie, natomiast drużyna klasy 8 Eco Team stanęła na podium.  Bardzo się cieszymy z kolejnego sukcesu naszych podopiecznych i gratulujemy wygranej.

Opracowała E. Staszak

…………………………………………………………………………………………………………


Przeglądzie Twórczości ” Mamo, tato, co ty na to?”

Klasa III miała przyjemność reprezentować w tym roku szkołę w Gminnym Przeglądzie Twórczości ” Mamo, tato, co ty na to?” Uczniowie pokazali spektakl pt. „Szewczyk Dratewka”, który wcześniej wystawili w szkole swoim młodszym kolegom z przedszkola. Spektakularną rolą popisała się Nikola Murgas, zaś Robert Kowalski zachwycił publiczność swobodą na scenie i pięknym odegraniem roli tytułowej. Obok uczniów klasy III, w przeglądzie wystąpiły również dziewczynki z kl.IVa i b oraz z kl. V, przygotowane przez panią Irenę Chwałę.
   Podczas przeglądu panowała bardzo miła atmosfera, wszyscy uczestnicy zostali  nagrodzeni brawami, dyplomami i upominkami.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

OSIKOWE WARSZTATY

      Z okazji zbliżającej się uroczystości Dnia Mamy i Dnia Taty, uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w warsztatach artystycznych, podczas których przygotowali dla swoich rodziców prezenty – kwiaty z drzewa osikowego. Podczas warsztatów dzieci miały okazję stworzyć niepowtarzalne i oryginalne prace wyłącznie z naturalnych materiałów. Takimi materiałami były wiórki z drzewa osikowego w przeróżnych kolorach. 

Warsztaty umożliwiły  doskonalenie zdolności manualnych oraz rozbudziły w dzieciach kreatywność i twórczość artystyczną.

Samodzielnie wykonane prezenty dzieci wręczą swoim ukochanym rodzicom podczas uroczystości w szkole.

Opracowała: Renata Matusik

………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo!

W dniu 20 maja 2019 roku o godz.18.30 w Bielskim Centrum Kultury ul. Słowackiego 27, odbędzie się koncert zespołów: Włóczykije, Grupa Furmana i Walimy w Kocioł, z którego dochód będzie przeznaczony na operację oraz kosztowną rehabilitację p. Marzeny Kuźmy. Cena biletu 40 zł.

Zamówienia na bilety można składać u wychowawców klas, a sprzedaż będzie prowadzona w dniu 15.05.2019 roku ( w dniu zebrania z rodzicami) w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie, przez organizatora koncertu p. Beatę Baran.

ZAPRASZAMY

   Z poważaniem

  Jolanta Bielecka-Szlagór

……………………………………………………………………………………………………………………………

Szkolny projekt klas młodszych ” Mistrz ortografii”


Dziś – 29.04.2019r.- podsumowaliśmy Szkolny projekt „Mistrz ortografii”. W ramach pracy nad kompetencjami kluczowymi, dzieci z klas I – III doskonaliły swoje umiejętności językowe, pracowały nad usprawnianiem trudnej sztuki ortograficznego pisania, utrwalały zasady ortograficzne. Do I etapu przystąpiło 25 dzieci, do II etapu przeszło 9 najlepszych uczniów, którzy zmagali się z trudnymi zadaniami ortograficznymi, dostosowanymi do etapów nauczania. Nagrodzonymi z  kl.I zostali: Paweł Żółkiewicz, Filip Kierpiec i Zuzia Smolec, z klasy II: Weronika Janosz, Dawid Staruń, Oliwia  Kowalska, a z klasy III – Martyna Hankus – Nowakowska, Abigail Kaspera i Nikola Murgas. Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki,  a wszyscy uczestnicy – dyplomy i upominki. Gratulujemy zwyc

……………………………………………………………………………………………………………………..

SAGA

Dnia 25. 04.2019 roku grupy taneczne POPP „ART.”  „Błyskawica” i „Piorun” z Bujakowa uczestniczyły w Polsko-Czeskich Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych SAGA. Na scenie Domu Kultury w Kozach zaprezentowało się prawie 340 osób w 19 zespołach tanecznych. Organizatorem przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. III miejsce zajął zespół Błyskawica, natomiast wyróżnienie otrzymał zespół Piorun. Gratulujemy wspaniałych prezentacji!

Opracowała Malgorzata Mirocha

………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt

,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”

Szanowni Państwo,

Gmina Porąbka przystąpiła do realizacji projektu pt.: ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”, który ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych u uczestników projektu.

Chciałabym, aby informacja trafiła do każdego z rodziców/opiekunów Państwa szkoły.

Jednym z modułów szkoleniowych jest temat ,,Rodzic w internecie”.

Szkolenie poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i ,,mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzice poznają wartościowe treści edukacyjne i kulturalne, nauczą się korzystać z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych. W trakcie szkolenia instruktor pokaże jak złożyć wniosek Rodzina 500+ lub jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny.

Szczegóły dotyczące wszystkich 7 modułów szkoleniowych są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Porąbka (zakładka ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”).

W załączeniu przesyłam moduł skierowany do rodziców ,,Rodzic w internecie” oraz krótką informację, którą jeśli można proszę przesłać na e-dziennik każdego z rodziców. Uzależnienie od internetu i zagrożenia z nim związane są problemem dzisiejszego społeczeństwa, dlatego ten temat jest tak bardzo ważny.

Przesyłam również plakat, który można umieścić na stronie internetowej szkoły, facebooku, czy tablicy ogłoszeń.

Szkolenia z danego modułu obejmują 2 dni po 6 godzin (60 minut). Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia.

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu: 33-810-60-55; e-mail ksiegowosc@gokporabka.com.pl lub osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce (osoba do kontaktu: Wioleta Legut).

Wioleta Legut

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podziękowania dla naszej szkoły za udział w akcji BohaterON

………………………………………………………………………………………………………………

2 KWIETNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Autyzm to zaburzenie rozwoju dziecka czyli nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach rozwoju. Diagnozowany jest już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie.

Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na autyzm. Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako niegrzeczne lub źle wychowane. W Polsce wykrywany jest u 1 dziecka na 300.

W dniu 2 kwietnia przyłączmy się do akcji, aby pokazać wsparcie dla osób z autyzmem. Tego dnia prosimy o włożenie  ubrania w kolorze niebieskim.
Nie bądź zielony w temacie autyzmu – 2 kwietnia bądź niebieski!
Samorząd Szkolny z opiekunami.