Aktualności

W naszej szkolnej bibliotece

Minął październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto to  zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 r. Najpierw obchodzono je w  jeden dzień października, a od 2008 roku – cały miesiąc biblioteki podejmują szereg inicjatyw, by zaznaczyć swą ogromną rolę w życiu szkoły oraz rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Również
w naszej  szkole podjęliśmy szereg działań mających sprostać temu zadaniu. Uczniowie klas VI przygotowali plakaty oraz poprowadzili w swoich klasach zajęcia promujące czytelnictwo. Wychowankowie brali udział w zabawach i grach czytelniczych przygotowanych przez swych kolegów. Uczennice klas VI, działające w Radzie Bibliotecznej, zorganizowały także zajęcia dla swych młodszych kolegów – przedszkolaków i uczniów klas I-III przebywających po zakończeniu zajęć lekcyjnych
w szkolnej świetlicy. Przedszkolaki mogły wraz z nimi wyruszyć w „podróż ” inspirowaną baśnią braci Grimm zatytułowaną „Trzy piórka”, natomiast uczniowie klas I-III poznali postać tajemniczego detektywa Pozytywki, bohatera książki Grzegorza Kasdepke. Wychowankowie klas młodszych uczestniczyli także w konkursie plastycznym organizowanym przez szkolną bibliotekę przebiegającym pod hasłem „Plastuś – przyjaciel z piórnika”. Natomiast uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w „Plebiscycie na najciekawszą książkę”. Wśród książek najwięcej głosów uzyskał „Hobbit czyli tam i z powrotem” J.R.R.Tolkiena oraz „Opowieści z Narnii” C.S.Lewisa.  Podopieczni klas IV-VIII podali także propozycje tytułów czasopism, po które chętnie sięgaliby w bibliotece szkolnej. Przeprowadzony plebiscyt z pewnością posłuży wyborom książek kupowanych do szkolnej biblioteki oraz prenumerowanych czasopism.

Opracowała:

Rada Biblioteczna wraz z opiekunem

…………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo!

            Szkolne Koło Wolontariatu oraz Oddziały Przedszkolne organizują dwie przedświąteczne zbiórki dla dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Promyczek z Andrychowa oraz dla młodzieży podopiecznych Domu Dziecka „Słoneczny Dom” w  Bielsku- Białej. Bardzo prosimy o wsparcie. Sprawmy, aby w tym szczególnym okresie uśmiech pojawił się na ich twarzach.

……………………………………………………………………………………..

Szkoła do hymnu

W dniu 8.11.209 roku o symbolicznej godz.11.11 wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uroczyście odśpiewali  4-zwotkowy hymn państwowy upamiętniając 101 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.

Włączyliśmy się w ten sposób w ogólnopolska akcję „ Szkoła do hymnu”, w której wzięło udział ponad 20 000 szkół.

………………………………………………………………………………..

Wizyta gości z Palkovic

        W dniach 7– 8.11.2019 r. w Zespole Szkół w Bujakowie gościła 22 osobowa grupa uczniów z partnerskiej szkoły z Palkovic ( Republika Czeska) wraz z opiekunami oraz nowym dyrektorem szkoły, panem Milanem Šponerem. Po przyjeździe do Bujakowa, powitaniu i części oficjalnej wszyscy uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach artystycznych. Po obiedzie goście
z Czech pojechali do Witkowic, gdzie młodzież brała udział w zawodach sportowych. Późnym popołudniem czescy uczniowie udali się do rodzin z Bujakowa oraz z Witkowic, gdzie spędzili noc.W drugim dniu pobytu uczniowie z Palkovic, Witkowic oraz Bujakowa udali się na wspólną wycieczkę do Koniakowa, gdzie uczestniczyli w prelekcji
i warsztatach regionalnych. Wizytę należy uznać za bardzo udaną. Dziękujemy wszystkim, który przyczynili się do jej organizacji: Gminie Porąbka, Dyrekcji oraz opiekunom i rodzicom goszczących uczniów w swoich domach.

………………………………………………………………………………………..

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Organizatorzy konkursu: nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele świetlicy.

Cele konkursu:

 1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii, jej historii, kultury, tradycji.
 2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy na tematy związane z angielskim obszarem językowym.
 3. Podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego.
 4. Kształtowanie tolerancji i szacunku do kultur innych narodowości.
 5. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami na temat kultury i historii Wielkiej Brytanii.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie wziąć mogą udział uczniowie klas I-III SP
 2. Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości uczniów w zakresie wiedzy kulturowej, zwyczajów mieszkańców i elementów geografii Wielkiej Brytanii.
 3. Konkurs będzie trwał około 12 tygodni.
 4. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na podane pytania. Co tydzień w świetlicy szkolnej wywieszone zostaną 3 pytania. Zadaniem ucznia jest udzielenie odpowiedzi na nie w formie pisemnej w czasie 1 tygodnia.
 5. Sprawdzenia odpowiedzi na pytania konkursowe dokonają organizatorzy. Zakończenie konkursu przewidziane jest na marzec.

Zachęcamy do wspólnej nauki i zabawy!!!

Nauczyciele języka angielskiego i świetlicy szkolnej

………………………………………………………..

„Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia,
ale ich działanie jest naprawdę wielkie.”

 Uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko. Człowiek życzliwy zawsze znajduje pomocników i sprzymierzeńców, łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody i nawiązuje kontakty. Życzliwość ma tak niezwykłą moc, że wytwarza miłą atmosferę
i daje wiele radości. Życzliwość umożliwia rozwiązywanie konfliktów, integruje zespół klasowy oraz pomaga w realizacji wielu czynności i zadań. Istotne jest także to, że aby uzyskać pomoc i sympatię, trzeba samemu dać coś z siebie innym.

     Zauważa się, że na co dzień mało używa się podstawowych słów grzecznościowych i brakuje życzliwych zachowań. Ludzie stają się coraz bardziej oschli, nie uśmiechają się, nie zauważają tego, co się dzieje wokół. 21 listopada obchodzić będziemy Światowy Dzień Życzliwości, Pozdrowień i Uśmiechu – jest to wspaniała okazja, żeby swoją życzliwość podnieść na nieco wyższy poziom.

Jest to wyjątkowy dzień dobrych uczynków, szczerych uśmiechów oraz pozytywnych emocji.  Tego dnia uczniowie Samorządu Szkolnego powitają w progu szkoły swoich kolegów i koleżanki oraz ich rodziców i najbliższych, a także nauczycieli i pracowników szkoły serdecznym uśmiechem i miłym słowem.

Obok pokoju nauczycielskiego ustawiona zostanie „Ławeczka Życzliwości”, aby na chwilę można było usiąść z kimś bliskim i serdecznie porozmawiać, wymienić przyjemne słowa.

„Zatrzymaj się kolego i napisz mi coś miłego!” – 18-22. 11. 2019  na korytarzu szkolnym powieszone zostaną arkusze papieru, aby utworzyć aleję życzliwości. Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli napisać na nich cytaty, wiersze, hasła (czyjeś lub własne).

Dla odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia prosimy wszystkich uczniów
i nauczycieli aby byli ubrani na żółto bądź też mieli żółte akcenty ubioru.

Zorganizowane zostaną także 2 konkursy między klasowe:

 • literacki – krótka rymowanka na temat życzliwości, kultury, tolerancji;
 • najliczniej ubrana na żółto klasa w szkole.

Promujmy zatem życzliwość, zarażajmy nią innych, zachęcajmy do czynienia dobra!!!

Z najlepszymi życzeniami

Samorząd Szkolny z opiekunami

…………………………………………………………………………………………

Szkoła pamięta…

     Zbliżają się dni w których szczególnie pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej
i lokalnej. Właśnie dlatego klasa 8. wraz z wychowawcą przed świętem „Wszystkich Świętych” uporządkowała grób Nieznanego Żołnierza, zapaliła znicz i przypomniała historie tego miejsca. Do inicjatywy włączyli się także uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunką, którzy odwiedzili  i zapalili znicze na grobie Nieznanego Żołnierza, byłych nauczycieli oraz księży spoczywających na naszym cmentarzu.

………………………………………………………………………………..

Godziny pracy pedagoga / psychologa szkolnego

Psycholog szkolny – mgr Anna Kliś

Poniedziałek – 7.45 – 11.15

Wtorek – 9.20 – 15.20

Środa – 9.20 – 14.20

Czwartek – 8.30 – 12.00

Piątek – 9.20 – 13.20

Pedagog szkolny – mgr Joanna Tylenda

Poniedziałek – 12.15 – 14.15

Środa – 13.00 – 15.00

Czwartek – 13.30 – 14.30

W/w informacje dostępne są także w zakładce – Informator szkolny

……………………………………………………………………………………