Klub Młodego Ekologa

logo_kme 

 Przez sport po zdrowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  2007-2013, budżetu państwa w 10% oraz środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

          W okresie styczeń – czerwiec 2014 roku uczniowie klas V i VI SP oraz I PG będą realizować europejski projekt „Przez sport po zdrowie”. Celem projektu jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zasad zdrowego odżywiania się wśród dzieci i młodzieży obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Projekt zakłada współpracę pomiędzy gminą Porąbka (szkoła w Bujakowie) po stronie polskiej i Frydek Mistek (szkoła w Palkovicach) po stronie czeskiej. Celem projektu jest również wymiana młodzieży oraz promocja obszarów Euroregionu Beskidy a także integracja społeczności w rejonie pogranicza poprzez likwidacje barier językowych i kulturowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach o charakterze sportowym organizowanych w naszej szkole, warsztatach (teoretycznych i praktycznych) na temat zdrowego odżywiania się oraz w wspólnych spotkaniach z uczniami z Palkovic po obu stronach granicy.

    W ramach projektu zakupiony zostanie również sprzęt sportowy do naszej sali gimnastycznej o wartości ponad 20 tys. złotych (kpl do skoku wzwyż, materace, skrzynie, odskocznia, siatka do siatkówki,  siatki do piłki ręcznej, równoważnia, 40 kpl. strojów sportowych, ławki gimnastyczne i wiele innych)

O wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na naszej szkolnej stronie internetowej w zakładce Klub Młodego Ekologa jak również na stronie www.klubekologa.eu.

Opracował; Krzysztof Górowicz 

………………………………………………………………………………………………………………..

        Klub Młodego Ekologa działający przy Zespole Szkół w Bujakowie powstał we wrześniu 2008 roku.

Należą do niego uczniowie z klas V – VI Szkoły Podstawowej i I klasy Gimnazjum. Naszym celem jest poszerzanie świadomości proekologicznej wśród uczniów i mieszkańców Bujakowa. Staramy się to osiągać poprzesz szereg działań i akcji przeprowadzanych na terenie naszej miejscowości i szkoły takich jak:

  • coroczne zbiórki makulatury
  • udział w różnych projektach organizowanych przez Fundację „Arka” z Bielska-Białej i SILESIA z Katowic ( np. „Pomóż potrąconym”, „Od Ciebie również zależy ochrona środowiska – popieraj recykling”, ” Kochasz Dzieci, nie pal śmieci”)
  • akcje własne – „Ekologiczne zakupy” ( próba uświadomienia konieczności zmiany przyzwyczajeń konsumenckich i zamiany reklamówek na bawełniane torby ekologiczne), konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej dla uczniów naszej szkoły.

       W roku szkolny 2008/2009 współpracowaliśmy z Polską Szkołą przy Ambasadzie Polski w Pradze wymieniając się wspólnymi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska drogą meilowa jak i podczas naszej trzydniowej wizyty w Pradze.

       W roku szkolnym 2010/2011 nawiązaliśmy współpracę ze szkołą podstawową w Palkovivcach ( Republika Czeska) i wspólnie realizowaliśmy europejski projekt „Młodzież w działaniu – transgraniczna współpraca polsko-czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska” który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

       W tym samym roku rozpoczęliśmy także współpracę z KME ze szkoły w Witkowicach. Wspólnie realizujemy niektóre zadania, organizujemy wycieczki i spotkania.

       W roku szkolnym 2012/2013 ponownie z Zakladny Skola z Palkovic realizowaliśmy europejski projekt „Młody ekolog w działaniu” który również był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013″. Wspólnie przeprowadziliśmy kilka akcji ( m in. zbiórka makulatury, akcja „Ekologiczna torba”), dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami drogą meilowa oraz podczas 3 spotkań, w czasie których oprócz nauki był czas na zabawę i poznawanie walorów krajoznawczych terenów należących do Euroregionu Beskidy.

   Rok szkolny 2013/2014 przyniósł kolejne zmiany. Klub opuścili jego najstarsi członkowie, w zamian dołączyło do nas kilka nowych osób. Cały KME liczy 20 stałych członków. W pierwszym półroczu planujemy m in.przeprowadzić zbiórkę makulatury na terenie Bujakowa, zorganizować wspólnie ze szkołą z Witkowic wycieczkę do Palkovic. W drugim półroczu będziemy ponownie realizować współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013″ projekt: „Przez sport po zdrowie” propagujący zdrowy tryb życia       i aktywne formy spędzania wolnego czasu.

          Wszystkie szczegóły dotyczące zrealizowanych projektów i zadań można znaleźć na stronie internetowej KME : www.klubekologa.eu

Link do strony internetowej naszego czeskiego partnera: http://palkovice.skolyfm.cz

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych!