KWIECIEŃ 2019

Szkolny projekt klas młodszych ” Mistrz ortografii”


Dziś – 29.04.2019r.- podsumowaliśmy Szkolny projekt „Mistrz ortografii”. W ramach pracy nad kompetencjami kluczowymi, dzieci z klas I – III doskonaliły swoje umiejętności językowe, pracowały nad usprawnianiem trudnej sztuki ortograficznego pisania, utrwalały zasady ortograficzne. Do I etapu przystąpiło 25 dzieci, do II etapu przeszło 9 najlepszych uczniów, którzy zmagali się z trudnymi zadaniami ortograficznymi, dostosowanymi do etapów nauczania. Nagrodzonymi z  kl.I zostali: Paweł Żółkiewicz, Filip Kierpiec i Zuzia Smolec, z klasy II: Weronika Janosz, Dawid Staruń, Oliwia  Kowalska, a z klasy III – Martyna Hankus – Nowakowska, Abigail Kaspera i Nikola Murgas. Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki,  a wszyscy uczestnicy – dyplomy i upominki. Gratulujemy zwycięzcom.

…………………………………………………………………………………………………………

SAGA

Dnia 25. 04.2019 roku grupy taneczne POPP „ART.”  „Błyskawica” i „Piorun” z Bujakowa uczestniczyły w Polsko-Czeskich Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych SAGA. Na scenie Domu Kultury w Kozach zaprezentowało się prawie 340 osób w 19 zespołach tanecznych. Organizatorem przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. III miejsce zajął zespół Błyskawica, natomiast wyróżnienie otrzymał zespół Piorun. Gratulujemy wspaniałych prezentacji!

Opracowała Malgorzata Mirocha

……………………………………………………………………………………………………………

Projekt

,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”

Szanowni Państwo,

Gmina Porąbka przystąpiła do realizacji projektu pt.: ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”, który ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych u uczestników projektu.

Chciałabym, aby informacja trafiła do każdego z rodziców/opiekunów Państwa szkoły.

Jednym z modułów szkoleniowych jest temat ,,Rodzic w internecie”.

Szkolenie poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i ,,mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzice poznają wartościowe treści edukacyjne i kulturalne, nauczą się korzystać z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych. W trakcie szkolenia instruktor pokaże jak złożyć wniosek Rodzina 500+ lub jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny.

Szczegóły dotyczące wszystkich 7 modułów szkoleniowych są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Porąbka (zakładka ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”).

W załączeniu przesyłam moduł skierowany do rodziców ,,Rodzic w internecie” oraz krótką informację, którą jeśli można proszę przesłać na e-dziennik każdego z rodziców. Uzależnienie od internetu i zagrożenia z nim związane są problemem dzisiejszego społeczeństwa, dlatego ten temat jest tak bardzo ważny.

Przesyłam również plakat, który można umieścić na stronie internetowej szkoły, facebooku, czy tablicy ogłoszeń.

Szkolenia z danego modułu obejmują 2 dni po 6 godzin (60 minut). Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia.

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu: 33-810-60-55; e-mail ksiegowosc@gokporabka.com.pl lub osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce (osoba do kontaktu: Wioleta Legut).

Wioleta Legut

Gminny Ośrodek Kultury w PorąbceModuł Rodzic w interneciePobierzInformacja dla rodzicówPobierzPlakat gminny 3Pobierz

……………………………………………………………………………………………………………

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

……………………………………………………………………………………………………………

Podziękowania dla naszej szkoły za udział w akcji BohaterON222-szkola-podstawowa-z-oddzialami-przedszkolnymi-w-bujakowiePobierz

………………………………………………………………………………………………………………

2 KWIETNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Autyzm to zaburzenie rozwoju dziecka czyli nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach rozwoju. Diagnozowany jest już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie.

Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na autyzm. Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako niegrzeczne lub źle wychowane. W Polsce wykrywany jest u 1 dziecka na 300.

W dniu 2 kwietnia przyłączmy się do akcji, aby pokazać wsparcie dla osób z autyzmem. Tego dnia prosimy o włożenie  ubrania w kolorze niebieskim.
Nie bądź zielony w temacie autyzmu – 2 kwietnia bądź niebieski!
Samorząd Szkolny z opiekunami.

……………………………………………………………………………………………………………

Osiągnięcie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

5 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX. 4 uczniów z naszej szkoły zmagało się z rozwiązywaniem testu. Miło nam ogłosić, że uczennica klasy VA Anna Kaspera osiągnęła wynik bardzo dobry co stanowi II miejsce.

Gratulujemy!!!