Historia szkoły

1918
Władze oświatowe odrodzonej Polski przejmują szkołę w Bujakowie, przemianowanie jej na szkołę czteroklasową i nadanie imienia Tadeusza Kościuszki.
1921-1939
Zaangażowanie nauczycieli i dyrektora Jana Hechelskiego przyczynia się do wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, podejmuje się walkę z analfabetyzmem, powstaje chór, teatr amatorski, rozwija się sport.
1939
Szkoła zostaje zamknięta przez Niemców i mieści się w niej jednostka Wermachtu.
1940-1942
Szkoła podejmuje działalność, lecz nauka odbywa się w języku niemieckim. Bierność społeczeństwa Bujakowa i niska frekwencja powoduje jej zamknięcie.
1943-1944
Otwarcie szkoły dla polskich dzieci. Jest to jedyna szkoła w okolicy, gdzie językiem wykładowym jest język polski.
1945
Odrodzenie szkoły w Bujakowie po okresie okupacji hitlerowskiej.
1976-1979
Pierwszy etap modernizacji szkoły.
lata 90-te
Szkoła rozbudowuje się i zostaje oddana do użytku nowa część szkoły i sala gimnastyczna.
1999
Utworzenie Publicznego Gimnazjum obejmującego uczniów z Bujakowa i Kobiernic.
2004
Powołanie do życia Zespołu Szkół w Bujakowie ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum 

1 wrzesień 2017                                                                                                   Likwidacja Zespołu Szkół w Bujakowie i powstanie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi .