Laboratoria Przyszłości

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

         W drugiej połowie I semestru wykorzystywane były wszystkie zestawy Lego zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach kreatywnych
w klasie pierwszej, drugiej oraz w czasie zajęć opiekuńczych były to Lego Education BricQ Motion Essential. W klasach trzecich dzieci zapoznały się z nowymi zestawami Lego BricQ Motion Prime budując modele wg. schematów.

W czasie zajęć kreatywnych z informatyki uczniowie zainstalowali aplikacje i wykonali lekcje kursu BECREO- zestawu konstrukcyjnego z mikrokontrolerem. Kontynuowali również pracę z zestawem LEGO Education Spike Prime zbudowali między innymi robota „pogodynkę „ i programowali go za pomocą aplikacji.

Na lekcji fizyki w klasie 8 wykorzystywany był zestaw elektroniczny Boffin III do budowy obwodów elektrycznych, a na lekcjach techniki ten sam zestaw posłużył np. do budowy „instalacji domowych”

W grudniu podczas różnego rodzaju wydarzeń np. Mikołajki szkolne, konkurs na ozdobienie klasowych drzwi, kiermasz świąteczny  używaliśmy aparatu fotograficznego.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

                W roku szkolnym 2023/24 kontynuujemy pracę z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W pierwszej połowie I semestru wykorzystywane były roboty edukacyjne Photon: moduł edukacja społeczno-emocjonalna w czasie różnych zajęć ze specjalistami dotyczyły one np. emocji, ćwiczeń adaptacyjnych dla przedszkolaka, rozwijania koordynacji i orientacji dzieci w przestrzeni, ten moduł został również wykorzystany do zajęć w bibliotece szkolnej, a robot- moduł fizyka na lekcji z tego przedmiotu w klasie 7 realizując temat „Jednostki i pomiary”.

We wrześniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tygodniowych warsztatach językowych w Anglii gdzie wykorzystywany był aparat fotograficzny i gimbal.

W czasie zajęć kreatywnych z informatyki uczniowie zapoznali się z zestawem LEGO Education Spike Prime zbudowali manipulatory (zwane również roboczymi ramionami),
a następnie programowali je za pomocą dedykowanej aplikacji. Z tego samego zestawu powstał i został zaprogramowany tancerz. W czasie tych zajęć uczniowie poznali również program Tincercad do projektowania 3D, zaprojektowali w nim zawieszki z imieniem, które wydrukowali na drukarce 3D.

Na świetlicy szkolnej uczniowie bawili się gra edukacyjną „Kreatywna kostka” wydrukowaną na drukarce 3D i opracowaną przez uczniów w zeszłym roku.

Na lekcji techniki wykorzystywana była w nieoczywisty sposób lutownica do obróbki drewna- wypalanie.

Na lekcji przyrody uczniowie zamienili się w prezenterów pogody i aby stworzyć wrażenie studia telewizyjnego wykorzystany został aparat z kamerą i lampą oświetleniową.

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym z zestawami Lego Education BricQ Motion Essential zapoznała się klasa 1b budując modele według schematów. W czasie zajęć kreatywnych uczniowie klasy 3a konstruowali  z tych samych zestawów modele ruchowe np. park rozrywki. Również klasa 2 w czasie swoich zajęć kreatywnych budowała z tych zestawów Lego.

 W listopadzie w naszej szkole odbył się uroczysty apel oraz kiermasz ciast w czasie których ponownie użyliśmy aparatu fotograficznego.

………………………………………………………………………………………………………

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

           W czerwcu 2023r. podczas dodatkowych zajęć z informatyki wydrukowane zostały zawieszki do kluczy dla pozostałych pięter w szkole. W klasach 8 na lekcjach informatyki uczniowie zapoznali się z drukiem 3D, jeden z uczniów zaprezentował swój projekt dotyczący tego tematu. Klasa 7 wykorzystała zestaw Lego Education  BricQ Motion Prime do budowania modeli. Psycholog prowadził zajęcia integrujące grupę z robotem edukacyjnym Phothon, wykorzystywany był on również na zajęciach rewalidacyjnych. Klasa 3 kontynuowała wykorzystanie zestawów Lego BricQ Motion Essential do konstruowania modelów na zajęciach kreatywnych.

………………………………………………………………………………………………………………….

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

         W maju 2023r. klasy 1 i 3 na zajęciach kreatywnych kontynuowały wykorzystanie zestawów Lego BricQ Motion Essential do konstruowania modelów wg. instrukcji.
W czasie zajęć rewalidacyjnych wykorzystywany był robot edukacyjnego Phothon  moduł edukacja społeczno-emocjonalna do ćwiczenia uważności. Klasy 4 i 5 w czasie zajęć
z nauczycielem biblioteki wykorzystywały roboty edukacyjne Phothon do gier i zabaw edukacyjnych.

Klasa 7 w czasie lekcji informatyki zapoznała się z budową drukarki 3D oraz tworzyła swoje pierwsze projekty w programie Tinkercad. Grupa uczniów z klasy 8 w czasie dodatkowych zajęć z informatyki wprowadziła modyfikacje w projektach zawieszek do kluczy, następnym etapem było wydrukowanie ich dla jednego piętra szkolnego.

……………………………………………………………………………………………………………..

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

               W kwietniu 2023r. wykorzystywany był robot edukacyjny Phothon  moduł fizyka podczas zajęć z fizyki w klasach 7 o tematyce „Ruch i jego względność” i  „Ruch jednostajny i prostoliniowy” oraz w klasach 8a i 8b o tematyce „Wysokość i  głośność dźwięku”. W czasie lekcji techniki w klasie 5 uczniowie korzystali z zestawu elektronicznego Boffin III, aby zbudować smartdom, elektronicznego Dino i latarnię. Klasy piąte i szóste uczyły się posługiwać  lutownicą, aby łączyć metalowe elementy oraz wypalać w drewnie. W klasie 1 klocki Lego BricQ Motion Essential wykorzystane zostały do projektowania gniazd ptasich z tego samego zestawu korzystała klasa 3 w czasie zajęć kreatywnych. W kwietniu w szkole odbył się kiermasz wielkanocny podczas, którego uczniowie z samorządu szkolnego i wolontariatu wykorzystali aparat fotograficzny.

Grupa uczniów z klasy 8 w czasie dodatkowych zajęć z informatyki pracowała nad ustawieniem zadawalających parametrów wydruku zawieszek do kluczy stworzonych w programie Tinkerrcad. Następnie przeprowadziła próbne wydruki 3D ze zmianą filamentu, aby uzyskać dwa kolory na jednym wydruku. W kolejnym miesiącu mamy nadzieję oddać je do użytku.

…………………………………………………………………………………………

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

         W marcu 2023r. pracę z zestawem Lego BricQ Motion Essential na zajęciach kreatywnych rozpoczęła klasa 3. Natomiast klasa 1 i 2 kontynuowała zajęcia z tym zestawem. Robot edukacyjny Phothon  moduł edukacja społeczno-emocjonalna wykorzystywany był przez psychologa szkolnego w czasie zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne uczniów.  Grupa uczniów z klasy 8 w czasie dodatkowych zajęć z informatyki w programie Tinkercad przygotowywała projekty zawieszek do kluczy naszych sal lekcyjnych po świętach wydrukujemy je na drukarce 3D.

……………………………………………………………………………………………………….

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

            W lutym 2023r. prowadzone były zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem robota edukacyjnego Phothon  moduł edukacja społeczno-emocjonalna przy takich tematach jak „Ćwiczenie koncentracji, uwagi i pamięci”, „Nauka okazywania sympatii”, a także kolejne dzieci miały okazję rozpocząć  swoją przygodę z robotem i na razie się z nim zapoznać. Kontynuowane były zajęcia kreatywne w klasie 1 z wykorzystaniem klocków Lego. W klasie 2 zestaw Lego BricQ Motion Essential posłużył na zajęciach z edukacji technicznej do wykonania modelu wyrzutni i rakiety. Ten sam zestaw wykorzystany został do zajęć dodatkowych z dziećmi z Ukrainy. Na lekcji powtórzeniowej z chemii uczniowie klas 8 tworzyli modele Alkenów i Alkinów w programie Tinkercad, aby przygotować model do wydruku 3D.  Grupa uczniów z klasy 8 w czasie dodatkowych zajęć z informatyki zaprojektowała i wydrukowała pierścionki w różnych kolorach na drukarce 3D, aby wręczyć je swoim koleżanką w czasie ich święta podczas Dnia Kobiet. Gra edukacyjna, która tworzyli w poprzednim miesiącu została przekazana dzieciom do świetlicy szkolnej.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

                Rozpoczęliśmy nowy rok 2023 w miesiącu styczniu sprzęt zakupiony
w ramach programu Laboratoria Przyszłości posłużył nam  w kontynuowaniu zajęć kreatywnych
w klasie 1 i 2. Uczniowie budowali  z zestawów Lego Education BricQ Motion Essential modele np. „Sztangista” i „Wyścig grawitacyjny”. Klasa 4 kontynuowała budowanie
z zestawem Lego Education BricQ Motion Prime kolejnego modelu „Stok narciarski” oraz zapoznała się z zasadami druku 3D. Również na zajęciach kreatywnych
z przyrody po raz pierwszy został omówiony druk 3D i wydrukowany przykładowy model. Grupa uczniów z klasy 8 kontynuowała projektowanie i drukowanie kostek
z napisami do gry edukacyjnej.

…………………………………………………………………………………………………………

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

                W grudniu 2022r. sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości używamy między innymi do tworzenia projektu kostek z napisami do grupowej gry edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów naszej szkoły. Za pomocą programu Tinkercad do projektowania modeli 3D uczniowie zaprojektowali pierwsze kostki,  a następnie rozpoczęli drukowanie.  Klasa 6 na dodatkowych zajęciach z informatyki kontynuowała poznawanie zestawu Lego Education BricQ Motion Prime tym razem powstały „Stok narciarski” i „Rzut wolny” za każdym razem omówione zostały działanie sił i zależności poruszających się ciał. Jedna z klas 4 rozpoczęła prace z tym samym zestawem Lego budując „Łapacza piłki” i „Akrobatę”. Klasa 2 na zajęciach kreatywnych budowała z zestawów Lego Education BricQ Motion Essential, kolejne modele np. „Hokej” i  „Wyścig grawitacyjny”.

Na lekcjach techniki  w klasach 5 i 6 odbyły się kolejne zajęcia z zestawem elektronicznym Boffin III, które dały możliwość uczniom praktycznego poznania szeregowych i równoległych obwodów elektrycznych.

……………………………………………………………………………………………….

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

     W listopadzie 2022r. sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości wykorzystujemy w dalszym ciągu na zajęciach kreatywnych w klasach 2 i 1. Są to z zestawy Lego Education BricQ Motion Essential, z których powstały ruchome modele np. „bobslej”, „sztangista”.

Podczas budowania uczniowie korzystają z instrukcji następnie testują  wykonane obiekty opisują je i wyciągają wnioski. Klocki Lego wykorzystywane są również na zajęciach dodatkowych dla dzieci z Ukrainy. W tym miesiącu po raz pierwszy z innym zestawem Lego Education BricQ Motion Prime zapoznali się uczniowie klasy 5. Na lekcjach techniki  w klasach 5 i 6 po raz pierwszy użyty został zestaw elektroniczny Boffin III. Grupa uczniów z klasy 8 zapoznała się z programem Tinkercad do projektowania modeli 3D za pomocą, którego wykonali własne pionki do gry, a następnie je wydrukowali.  W czasie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości wykorzystany został aparat oraz statyw.

………………………………………………………………………………………………………

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

        W październiku 2022r. kontynuujemy wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Klasy 2  na zajęciach informatyki, a następnie kreatywnych budują kolejne ruchome modele z zestawów Lego Education BricQ Motion Essential np. samochód wyścigowy
z wyrzutnią, „rzut wolny do kosza” rozszerzając swoją wiedzę z edukacji matematycznej, technicznej, polonistycznej opowiadając o swoich modelach oraz społecznej pracując
w zespołach i dochodząc do różnych rozwiązań. Z klockami Lego Education pracuje również na zajęciach kreatywnych klasa 1. Swoją przygodę z innymi zestawami Lego Education BricQ Motion Prime rozpoczęli również uczniowie klasy 6. Na lekcji fizyki o pomiarze siły wykorzystany został robot edukacyjny Phothon.

Autoprezentacje uczniów klas 8 na lekcjach Wos-u nagrywane były na kamerze umieszczonej na statywie oraz przy użyciu całego zestawu oświetleniowego. W czasie uroczystości szkolnych – pasowanie uczniów klas pierwszych oraz czwartoklasistów wykorzystany był aparat fotograficzny. Grupa uczniów z klasy 8 zapoznała się z drukarką 3D, odpowiednio zmodyfikowali wybrany model, a następnie go wydrukowali.  Na lekcjach  techniki uczniowie klas 5 i 6  odpowiadali na pytania „Co to jest prąd?, „Skąd się bierze” poznawali tajniki związane z tym tematem wykorzystując zestawy z obwodami elektrycznymi. Moduł robota edukacyjnego Phothon – edukacja społeczno-emocjonalna wykorzystywany był na zajęć pedagoga specjalnego z dziećmi oraz zajęciach specjalistycznych- rewalidacja.

………………………………………………………………………………………………………………….

Laboratoria przyszłości- wykorzystanie sprzętu

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

                We wrześniu 2022r. rozpoczęliśmy pracę z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie zapoznali się
z robotami edukacyjnymi Phothon  moduł edukacja społeczno-emocjonalna wykorzystywany był w czasie zajęć specjalistycznych- rewalidacja, a moduł fizyka na lekcji z tego przedmiotu.  W drugim tygodniu września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tygodniowych warsztatach językowych we Włoszech gdzie wykorzystywany był aparat fotograficzny i gimbal. Na lekcjach informatyki klasy 2 rozpoczęły pracę z zestawami LEGO Education, a klasa 1 wykorzystywała je na zajęciach kreatywnych.

……………………………………………………………………………………………………………………….

„Laboratoria Przyszłości” w Bujakowie

            Nasza szkoła otrzymała całość zamówionego wyposażenia i sprzętu w ramach przystąpienia do rządowego programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Realizowany on będzie od nowego roku szkolnego 2022/23.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Tym razem do szkoły dostarczone zostały: drukarka 3D wraz z pakietem edukacyjnym, robot edukacyjny Photon- moduł edukacja społeczno- emocjonalna, mikrofon kierunkowy, zestawy z mikrokontrolerami, zestawy filamentów do drukarki 3D.

Sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości uatrakcyjni zajęcia i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki, informatyki, fizyki i innych przedmiotach przyrodniczych, na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, kreatywnych,
a nawet przedmiotach humanistycznych. Będzie również wykorzystywany przez specjalistów np. psychologa i pedagoga szkolnego oraz w czasie różnych wydarzeń szkolnych.

Magdalena Haluch

…………………………………………………………………………………………………………………

„Laboratoria Przyszłości” w Bujakowie

            Nasza szkoła przystąpiła do projektu Laboratoria Przyszłości, które realizowany będzie od nowego roku szkolnego 2022/23.

Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  Szkoły podstawowe w ramach tego programu otrzymują wsparcie finansowe na zakup sprzętu, który zawarty jest w katalogu wyposażenia. Wsparcie jest przyznawane w zależności od wielkości szkół. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (szkoły będą musiały go albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (wybranego przez szkołę).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  • drukarki 3D z akcesoriami
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

            W grudniu 2021 otrzymaliśmy już pierwsze zamówione przez szkołę wyposażenie i sprzęty takie jak: roboty edukacyjne Photon moduł fizyka oraz moduł ekologia, zestawy LEGO Education dla uczniów młodszych i starszych, zestawy elektroniczne dla uczniów, aparat fotograficzny z kamerą cyfrową, gimbal, mikroport z akcesoriami, lutownica, statyw do aparatu i kamery, oświetlenie do realizacji nagrań, laptop do drukarki 3D.

Wyposażenie z projektu Laboratoria Przyszłości pozwoli na prowadzenie ciekawych zajęć na wielu przedmiotach np. informatyka, technika, przedmioty przyrodnicze, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia kreatywne, a także uatrakcyjni różne szkolne wydarzenia.