Laboratoria Przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” w Bujakowie

            Nasza szkoła otrzymała całość zamówionego wyposażenia i sprzętu w ramach przystąpienia do rządowego programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Realizowany on będzie od nowego roku szkolnego 2022/23.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Tym razem do szkoły dostarczone zostały: drukarka 3D wraz z pakietem edukacyjnym, robot edukacyjny Photon- moduł edukacja społeczno- emocjonalna, mikrofon kierunkowy, zestawy z mikrokontrolerami, zestawy filamentów do drukarki 3D.

Sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości uatrakcyjni zajęcia i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki, informatyki, fizyki i innych przedmiotach przyrodniczych, na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, kreatywnych,
a nawet przedmiotach humanistycznych. Będzie również wykorzystywany przez specjalistów np. psychologa i pedagoga szkolnego oraz w czasie różnych wydarzeń szkolnych.

Magdalena Haluch

…………………………………………………………………………………………………………………

„Laboratoria Przyszłości” w Bujakowie

            Nasza szkoła przystąpiła do projektu Laboratoria Przyszłości, które realizowany będzie od nowego roku szkolnego 2022/23.

Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  Szkoły podstawowe w ramach tego programu otrzymują wsparcie finansowe na zakup sprzętu, który zawarty jest w katalogu wyposażenia. Wsparcie jest przyznawane w zależności od wielkości szkół. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (szkoły będą musiały go albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (wybranego przez szkołę).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  • drukarki 3D z akcesoriami
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

            W grudniu 2021 otrzymaliśmy już pierwsze zamówione przez szkołę wyposażenie i sprzęty takie jak: roboty edukacyjne Photon moduł fizyka oraz moduł ekologia, zestawy LEGO Education dla uczniów młodszych i starszych, zestawy elektroniczne dla uczniów, aparat fotograficzny z kamerą cyfrową, gimbal, mikroport z akcesoriami, lutownica, statyw do aparatu i kamery, oświetlenie do realizacji nagrań, laptop do drukarki 3D.

Wyposażenie z projektu Laboratoria Przyszłości pozwoli na prowadzenie ciekawych zajęć na wielu przedmiotach np. informatyka, technika, przedmioty przyrodnicze, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia kreatywne, a także uatrakcyjni różne szkolne wydarzenia.