PAŹDZIERNIK 2019

Ogólnopolski projekt BOHATER ON w naszej szkole.

Nasi uczniowie włączyli się do ogólnopolskiego projektu BOHATER ON. W tym roku szczególnie mocno zaangażowali się w akcję uczniowie Samorządu Szkolnego, a także dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe. Dzieci pod opieką opiekunów samorządu uczniowskiego oraz nauczycieli świetlicy szkolnej stworzyli piękne kartki z życzeniami dla bohaterów walczących o wolność naszej Ojczyzny w czasie II wojny światowej. 

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych kartek i listów. Projekt ma edukować Polaków , wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

Wszystkim uczniom, którzy napisali piękne kartki z życzeniami  dla Powstańców serdecznie dziękujemy!!!

……………………………………………………………………………………….

Code Week 2019 (Europejski Tydzień Kodowania)

 W dniach 16-17 października uczniowie klas I do VII włączyli się do Europejskiego Tygodnia Kodowania, który w tym roku trwał od 5-20 października.

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie jak największej liczby osób w Europie w celu wspólnej nauki.

W ramach tych zajęć stworzyliśmy grę do nauki stolic europejskich dla uczniów, pracowaliśmy na matach edukacyjnych (klasy 1-3), graliśmy w grę CobyRoby programując ruchy naszych robotów na planszy oraz kodowaliśmy przy pomocy specjalnych przygotowanych do tego stron internetowych.

Uczyliśmy się, dobrze się przy tym bawiąc w przyszłym roku ponownie będziemy brać udział w tym wydarzeniu, więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://codeweek.eu/

Opracowała: Magdalena Haluch

………………………………………………………………………………………….

Szkolne obchody święta KEN

„Czternastego października
wpisujemy do dziennika
dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole!
Za wysiłki i za trudy
nikt nagrody nie odmówi właśnie w święto Edukacji Narodowej!”

 Właśnie te słowa popularnej piosenki rozpoczęły uroczysty apel, który został zorganizowany w naszej szkole. Uczniowie klasy czwartej wyśpiewali piękne życzenia  i podziękowania dla wszystkich, którzy starają się każdego dnia przekazywać swoją wiedzę     i doświadczenie. Uczniowie klasy piątej przygotowali wesołą scenkę, w której przedstawili realia szkolne z przymrużeniem oka. Nie obyło się jednak bez wzruszających wierszy, piosenek i zapewnień o wdzięczności za trud włożony w wychowanie młodych ludzi. Po uroczystych słowach, nadszedł czas na przyjęcie uczniów klasy czwartej do społeczności uczniowskiej. Uroczystość rozpoczęło ślubowanie, a następnie pani dyrektor dokonała pasowania. Dumni uczniowie zostali również poddani serii prób przez Samorząd Szkolny. Dziewczynki i chłopcy spisali się bardzo dzielnie i z uśmiechem przystępowali do kolejnych wesołych zadań. Po zakończeniu zabawy, Samorząd powitał czwartoklasistów w gronie uczniów naszej szkoły i życzył im wszelkich sukcesów.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły życzymy, aby ich marzenia się spełniły a praca przynosiła same sukcesy.

„Każdy świt, każdy nowy dzień

Niechaj brzmi symfonią szczęścia chwil.

Dzielmy się tym, co  w duszy gra,

Wtedy świat już zapomni, co to łzy.”

Samorząd Szkolny z opiekunami

…………………………………………………………………………………….

TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW

W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Poczty. Z świętem tym ściśle wiąże się inne tj.  Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. W tym roku w naszej szkole Tydzień Pisania Listów obchodziliśmy po raz pierwszy. Uczniowie przez cały tydzień mieli możliwość napisania kilku słów do swojego ulubionego kolegi/koleżanki czy też nauczyciela. Celem akcji było zainteresowanie uczniów tradycyjną formą korespondencji, przypomnienie formy i znaczenia listu, rozbudzenie wyobraźni oraz zwrócenie uwagi na staranność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej.

W związku z tym przygotowano również gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym. Do ożywienia tradycyjnej korespondencji zachęcały nauczycielki języka angielskiego – organizatorki szkolnego Tygodnia Pisania Listów.

Opracowała: Elżbieta Staszak

……………………………………………………………………..

Pasowanie klas I

14 października 2019 r. klasy pierwsze wzięły udział w uroczystości pasowania na uczniów. W jesiennym nastroju uczniowie  wkroczyli w ważny etap – zdali egzamin, złożyli ślubowanie i udowodnili, że zasługują na miano ucznia. Na ten dzień zostali zaproszeni rodzice i dziadkowie pierwszaków.

 Uroczystość prowadziła ucz. kl.IV- Nikola Murgas. Na wstępie Lena Stwora wprowadziła wszystkich w październikowy nastrój, zaś Lena Janosz  zaprezentowała się w roli Pani Jesieni. W tańcu z chustą towarzyszyli jej pozostali uczniowie z klas pierwszych. Następnie dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki na powitanie klasy I. Koledzy z klasy II i III złożyli pierwszakom życzenia i miło ich powitali, zaś uczniowie klasy IV zachęcili do nauki. Dzieci z klas pierwszych udowodniły też, że znają zasady ruchu drogowego, wiedzą, jak należy zachować się w szkole, potrafią rozwiązywać zagadki. Piosenką ” Ślubowanie” dały sygnał, że zbliża się ważny moment – za chwilę złożą ślubowanie. Po wkroczeniu pocztu sztandarowego i przyjęciu odpowiedniej postawy nastąpiła chwila odczytania tekstu  ślubowania i potwierdzenia go uczniowskim ” ślubuję”.

 Teraz pani Dyrektor przystąpiła do zadania uczniom  ważnych pytań na temat szkolnego obycia, a następnie wielkim ołówkiem pasowała ich na uczniów. Pierwszaki otrzymały również dyplomy pamiątkowe, legitymacje szkolne i upominki od rodziców. Na koniec przeszedł czas na klasowe zdjęcia. Ten pracowity i  ważny dzień na pewno pozostanie w pamięci dzieci.

Opracowała: Alina Morawska

…………………………………………………………………………………

Rajd młodzieżowy „Beskidzka Jesień”

10 października po raz kolejny dwie drużyny z naszej szkoły wraz z opiekunkami uczestniczyły w rajdzie, o temacie „Trudne wojenne dni”, którego celem było uczczenie 80-letniej rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozbudzenie szacunku do zachowanych pamiątek, pielęgnowanie pamięci o uczestnikach walk o niepodległość oraz propagowanie turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży.

Po pokonaniu trasy Bujaków – ruiny zamku Wołek – Porąbka dotarliśmy na metę rajdu. Tam wszystkie drużyny ze szkół znajdujących się na terenie gminy Porąbka prezentowały meldunek, okrzyk, piosenkę i stroje związane z tematyka rajdu. W tym roku jedna osoba z drużyny prezentowała także wspomnienia lub wywiad z osobą lub osobami, które przeżyły II wojnę światową.

Bujakowskie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze, co doceniło jury i przyznało III miejsce dla drużyny „Szara Wiara” – klasa VII oraz nagrodę dla Darii Wolny z drużyny samorządu szkolnego „Młode Wilki” za przedstawienie wspomnień.

Bardzo się cieszymy z kolejnego sukcesu naszych podopiecznych i gratulujemy.

Opracowała: Magdalena Haluch

……………………………………………………………………………………

logo

ZBIÓRKA MAKULATURY

Mając na uwadze dobro naszego środowiska członkowie Klubu Młodego Ekologa przeprowadzają dla mieszkańców Bujakowa coroczną zbiórkę makulatury. Zbiórka będzie trwała w dniach od  7 do 25 października 2019 roku. Makulaturę związaną w paczki ( podpisaną  imieniem i nazwiskiem  oraz numerem klasy ) prosimy składać przy drzwiach do kotłowni szkolnej. Dla najaktywniejszych jak co roku czekają nagrody.

Zachęcamy do aktywnego udziału w naszej zbiórce a przez to o dbałość o stan naszego środowiska.

Klub Młodego Ekologa ogłasza także całoroczną zbiórkę zużytych baterii. Zbiórka będzie trwała do końca maja 2020 roku. Baterie prosimy zbierać do specjalnych pojemników w klasach. Dla klas, które zbiorą najwięcej baterii ( w kilogramach, w przeliczeniu na jednego ucznia ) przewidziane są nagrody.

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w nasze akcje ochrony środowiska !!!

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..