MAJ 2021

Warsztaty Profilaktyczno Wychowawcze Epsilon

Uczniowie klas 6 i 7 naszej szkoły uczestniczyli w Programie Profilaktyczno Wychowawczym Epsilon. Z powodu nauczania zdalnego pierwszy etap zajęć odbył się w formie online dnia 28 i 30 kwietnia 2021r.  Drugi etap, którym zostały objęte klasy 6, został przeprowadzony dnia 2 czerwca 2021 r. już w  szkole, do której przyjechali edukatorzy ze Stowarzyszenie Epsilon i Centrum Edukacji i Profilaktyki w Bielsku-Białej.

Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon posiada rekomendacje ORE, KBPN, IPiN, PARPA i dotyczy profilaktyki uniwersalnej oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Założeniem programu jest rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawa ich psychospołecznego funkcjonowania. Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży.

Zajęcia  prowadzone były metodą aktywnego uczestnictwa dzieci w proponowanych zadaniach (active participation), w szczególności wykorzystywano dramę edukacyjną
z udziałem wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego. 
Działania podejmowane w ramach programu miały na celu zapobieganie występowaniu zachowań problemowych odnoszących się zarówno do czynników chroniących (wzmocnienie wpływu), jak
i czynników ryzyka (osłabienie wpływu), głównie w zakresie indywidualnym, ale pośrednio także środowiskowym.

Tematy zajęć, które zostały wybrane przez wychowawców klas i zrealizowane:
Klasa 6a i 7a „INTEGRUM” – Działania w oparciu o ćwiczenia psychoedukacyjne, współpraca w mniejszych grupach, gry i zabawy będące podstawą do dyskusji na temat relacji w zespole klasowym, realizowane za pomocą narzędzi do komunikacji online
w I etapie. Cele programu i obszar pracy: Kształtowanie integracji zespołu i budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych oraz profilaktyka negatywnych skutków izolacji społecznej. Spodziewane efekty: Wzrost poziomu integracji w zespole klasowym, wzrost otwartości w grupie poprzez wzmocnienie akceptacji wypowiedzi, wzmocnienie roli wychowawcy oraz zaopatrzenie go w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia aktywnych godzin wychowawczych online.

Klasa 6b „NIE-JEDEN LĄD” – Historia archipelagu wysp, które niegdyś były jedną wyspą. Uczniowie wcielili się w rolę mieszkańców wyspy i jako mieszkańcy zmęczeni sytuacją odosobnienia, postanowili podjąć działania, które miały na celu przybliżenie ich do siebie. Cele programu i obszar pracy: Podtrzymywanie relacji podczas trwania fizycznej izolacji, trening rozpoznawania i rozumienie emocji występujących w sytuacji odosobnienia. Spodziewane efekty: Wzmacnianie bliskości między uczniami, budowanie bliskości między grupą a wychowawcą, doświadczenie wspólnej pracy
i sukcesu bez względu na podziały w grupie.

Klasa 7b „JASKINIA” – Grupa nastolatków wraz z ich trenerem-przewodnikiem udają się na wycieczkę do jaskini. Trudne warunki pogodowe uniemożliwiły im dalsze poruszanie się i odcieły drogę powrotną. Pozostało czekać na ratunek z zewnątrz. Zadaniem klasy było odkrycie historii opartej na faktach. Stanowiło to podłoże do dyskusji i działań dotyczących funkcjonowania jednostek i grupy klasowej w sytuacji problemowej. Cele programu i obszar pracy: Trening radzenia sobie z emocjami w sytuacji izolacji społecznej, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych oraz pozytywnego obrazu własnej osoby. Spodziewane efekty: Poszerzenie świadomości wpływu relacji klasowych na zasoby grupy, jak również wzmocnienie poczucia własnej wartości
w zespole.

Nasi uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach i mamy nadzieję, że przyczyni się to do dokonywania przez nich właściwych wyborów, przyjmowania postaw życiowych oraz ochroni przez zachowaniami ryzykownymi.

IMG_20210602_104057
IMG_20210602_104629
IMG_20210602_104855
IMG_20210602_074952
IMG_20210602_075009
IMG_20210602_075012
IMG_20210602_075017
IMG_20210602_075138
IMG_20210602_081127
IMG_20210602_081407

Oprac. pedagog szkolny Julita Poszwa

……………………………………………………………………………………………………

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi  w Bujakowie

ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego  w postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2021/2022.

Zapisy (przyjmowanie wniosków) odbywać się będą w dniach

Od 31 maja  2021  do 04 czerwca 2021 r.

w godz. 7.00 – 13.30 w sekretariacie szkoły,

od 13.30-16 u wychowawców oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki zsbujakow.pl

Uwaga! Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

(Zaświadczenie zachowuje ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego).

Regulami-rekrutacji-2021-2022

inf.-rekrutacja-2021

Wniosek-rekrutacyjny-do-przedszkola-2021-2022-1

Deklaracja-woli-przyjęcia-21-22

Oświadczenie-dochód

Oświadczenie-miejsce-zamieszkania

Oświadczenie-rodzeństwo-przedszkole

Oświadczenie-rodzeństwo-szkoła

Oświadczenie-samotne-wychowywanie

Oświadczenie-wielodzietność

…………………………………………………………………………

Kto jest kim?

            Samorząd Uczniowski zaprasza do zabawy, w której trzeba odgadnąć kim są dzieci na zdjęciach. Na fotografiach znajdują się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Michał Goliasz
 2. Piotr Kudłaciak
 3. Daria Wolny
 4. Zuzanna Krzyżak
 5. Justyna Bułka
 6. Adrianna Sohlich
 7. Justyna Bies
 8. Aleksandra Rucka
 9. Julia Chrapek
 10. Martyna Hankus – Nowakowska
 11. Anna Szłapa
 12. Weronika Janosz
 13. Jakub Paździorko

Dopasujcie zdjęcia do nazwisk i wyślijcie Wasze propozycje do p. Ani lub p. Karoliny. Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku 07.06

Numery poszczególny zdjęć – po najechaniu myszką na zdjęcie lub na dole zdjęcia po jego kliknięciu )

Życzymy powodzenia!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Samorząd Szkolny z opiekunami .

…………………………………………………………………………………….

„MAM APETYT NA ZDROWIE”  

Od kwietnia do maja b.r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w Pierwszym Powiatowym Konkursie Plastycznym „MAM APETYT NA ZDROWIE”, organizowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku – Białej. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką zdrowej żywności, chorobami cywilizacyjnymi oraz popularyzowanie wiedzy nt. aktywności fizycznej i wiedzy o zdrowym odżywianiu. Uczniowie chętnie podjęli ten temat, wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnością interpretacji tematyki we wszechstronny i różnorodny sposób. Prace wykonali pomysłowo,  z zaangażowaniem, prezentując ciekawe pomysły. W konkursie uczestniczyły 34 osoby z klas I – III -prezentujemy prace uczniów.

………………………………………………………………………………………………………

Projekt ekologiczny „Jak żyć w zgodzie z naturą?”

     Uczniowie klasy II a z zaangażowaniem realizowali gminny projekt  ekologiczny „Jak żyć w zgodzie z naturą?” Na zajęciach omawialiśmy tematykę ochrony środowiska, konieczności dbania o naturę dla siebie i przyszłych pokoleń. Dzieci samodzielnie pracowały nad problemem  pt.„ Co mogę zrobić dal lasu?” , w imieniu zwierząt leśnych układały hasła  o konieczności dbania o las. Na podstawie tekstów informacyjnych , materiałów z Internetu oraz własnych doświadczeń rozmawialiśmy o wpływie człowieka na środowisko, poznaliśmy pojęcia : pomnik przyrody, park narodowy. Dzieci samodzielnie szukały w naszej okolicy pomników przyrody i wykonały im zdjęcia. Nieobcy był nam też problem dzikich wysypisk  – mówiliśmy jak  zapobiegać takim sytuacjom i co z tym problemem zrobić. Niektóre dzieci pochwaliły się udziałem w akcji sprzątania świata. Na zajęciach kreatywnych  uczniowie wykorzystywali materiały odpadowe – robili zabawki z rolek po papierze, „łapanki” z butelki plastikowej oraz podkładki pod kubek z niepotrzebnych płyt CD.

    Na podstawie wierszy przypomnieliśmy sobie też  wiadomości nt. segregowania śmieci – okazało się, że  dzieci doskonale orientują się w recyklingowym świecie. Wykorzystaliśmy również tekst pt. „Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny” do zrobienia krótkiej inscenizacji, do której wykonaliśmy transparenty
z hasłami ekologicznymi. Z tej krótkiej inscenizacji nagraliśmy filmik – było to miłe podsumowanie projektu ekologicznego, a jego zwieńczeniem był udział w sobotnim sprzątaniu Bujakowa.

……………………………………………………………………………..

Podsumowanie Dnia Ziemi

W kwietniu, Samorząd Szkolny zaprosił uczniów do udziału w akcji edukacyjnej dotyczącej ochrony naszej planety. Motywem przewodnim były obchody Dnia Ziemi, ale także propagowanie właściwych zachowań i postaw proekologicznych. Zachęcaliśmy do produkowania mniejszej ilości odpadów i ich segregacji, sadzenia drzew i zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Z tej okazji, zaproponowaliśmy również zabawę konkursową na eko zdjęcie. Przedstawiamy jej wyniki:

Postanowiliśmy przyznać dwie nagrody, za ciekawe podejście do tematu i interesujące zdjęcia, dla: Juliusza Krzyżaka (kl. 2a) i Dawida Starunia (kl. 4).

Juliusz pokazał na swoich zdjęciach proces sprzątania śmieci, a Dawid wykonał ciekawy i bardzo pouczający plakat, który sfotografował. Dodatkowo, uchwycił  
w obiektywie różne etapy sadzenia roślin.

Pozostałym uczestnikom konkursu przyznajemy wyróżnienia i bardzo dziękujemy za udział w konkursie i świetne zdjęcia.

Jeszcze raz zachęcamy do bycia eko i dbania o naszą planetę.

IMG-20210425-WA0001
Julia-2
Julia-4
Justyna-B.-2
Justyna-B.
Krystian-B.-2
Krzyś-B.
Madzia-B.
Abi
Ania
Dawid-S.
Dawid
IMG_20210425_133156
IMG_20210425_133529
IMG-20210423-080230
IMG-20210423-080233

Opracowały: Anna Homa i Karolina Zoń

……………………………………………………………………………………………….

„ KOCHAM CIĘ MAMO…”

W tym szczególnym dniu 26 MAJA –  W DNIU MAMY uczniowie klasy I
słowem i PIĘKNYM UPOMINKIEM pragną wyrazić SWOJĄ  miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza.

 Podczas warsztatów plastycznych, które odbyły się w dniu 21 maja, dzieci samodzielnie przygotowały kwiatki z drzewa osikowego, które wręczyły swoim ukochanym mamusiom.

IMG_20210521_084103
IMG_20210521_084856
IMG_20210521_090906
IMG_20210521_090923
IMG_20210521_090936
IMG_20210521_091159
IMG_20210521_091339
IMG_20210521_091747
IMG_20210521_083625
IMG_20210521_083644
IMG_20210521_083650
IMG_20210521_083702
IMG_20210521_083719
IMG_20210521_083727
IMG_20210521_083751
IMG_20210521_083759

   Opracowały: Renata Grubka, Karolina Zoń

……………………………………………………………………………………………………

                                             “Prezent dla mamy”.

24 maja uczniowie klas II a, II b i III mieli okazję uczestniczyć w warsztatach szkolnych prowadzonych przez panią Monikę i pana Mateusza z Akademii Mamutek. Celem było wykonanie prezentu dla mamy- dekoracyjnych, zapachowych świeczek. Były to nowe doświadczenia i próba koncentracji oraz uwagi. Najpierw do szklanych naczyń wkładano małe naczynko- na świeczkę. Później dzieci wybierały kolory i wsypywały piasek kwarcowy między pojemnikami ( co wymagało wiele koncentracji i precyzji). Wielką ciekawość wzbudziły dodatkowe ozdoby np. rozgwiazdy, muszelki, ziarna kawy, suszone kwiaty itp., z których dzieci tworzyły kompozycje. Następnie był wlewany żel
i czekaliśmy aż wystygnie. W międzyczasie dzieci rozpoznawały zapachy żeli, które Pani Monika specjalnie zafarbiła na inne kolory tak, by kolor nie kojarzył się
z zapachem.

 Było mnóstwo zabawy, śmiechu i zaskoczenia. Gotowe świeczki dzieci podpisywały-
z życzeniami dla mamy, później samodzielnie pięknie pakowały. Przez cały czas dzieci myślały o swoich mamach np. czy kolor taki lubi? “Mama uwielbia morze- to wsypię niebieski piasek i żółty, a ozdobię muszelkami”. “Czy będzie się jej podobał zapach?” Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie i filmik- niespodziankę.

190026995_159038606236599_9198569131128684744_n
190094890_579471759684239_8751578782235817995_n
190180130_524397015263943_7687583144783741420_n
190250761_329737972113901_1042683524739118019_n
190605508_531785094663022_8862853368709647055_n
190638740_1206414803146429_3861856611402570418_n-1
190638740_1206414803146429_3861856611402570418_n
190921281_880666059165243_4898647957260663768_n
190995310_1642161106154225_4200123123904836613_n
191027679_277396180744366_5809292872574968693_n
191199968_3110781135823963_8652445402705789309_n
191637933_537470323933684_8870933324811851052_n
192170768_769448497295987_3134579980785148176_n

video-1621961283

……………………………………………………………………………………………

Ekologia. Święto Ziemi.

W ramach projektu ekologicznego i Święta Ziemi klasa II b zrealizowała na zajęciach szkolnych  temat “Dbamy o nasze środowisko”, omawiając następujące zagadnienia:

2. Jak pokonać siły natury? Wyjaśnienie pojęcia żywioły, gromadzenie słownictwa określającego cechy powietrza, wody, ognia i przypomnienie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Dbamy o nasze otoczenie. Szkodliwe i przyjazne zachowania wobec środowiska naturalnego, zagrożenia dla przyrody i sposoby ochrony, pomniki przyrody i parki narodowe; znaczenie żywiołów (ognia, wody, ziemi i powietrza) – korzyści i zagrożenia. Rozmowy o rzece Sole, dlaczego wybudowano zapory wodne i jak funkcjonuje elektrownia szczytowo- pompowa na górze Żar (filmy, ilustracje, rysunek schematyczny funkcjonowania elektrowni); segregacja i przetwarzanie śmieci, wyjaśnienie pojęcia recykling, co to są piktogramy i o czym nas informują;  charakterystyczne cechy środowisk przyrodniczych, żyjące w nich zwierzęta i rośliny – zwłaszcza naszego najbliższego środowiska. “Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny”- inscenizacja z podziałem na role.

4. Ze starego- nowe. Rozmowa na temat problemu zaśmiecania świata i konieczności segregowania śmieci; tworzenie w grupach listy sposobów powtórnego wykorzystania odpadów; wymyślanie haseł zachęcających do segregowania i ponownego wykorzystywania odpadów, ustalenie, gdzie i dlaczego wyrzucamy sprzęt domowy, Prace plastyczne w grupach pt.   „Potwory ekologiczne”.

5. Dzień odkrywców. „Dzień Ziemi”. Rozmowy na temat dbania o środowisko (na podstawie tekstu i własnych doświadczeń), mocne i słabe strony działalności  człowieka; ćwiczenia utrwalające wiedzę o segregacji odpadów i wykorzystaniu surowców wtórnych; Jak ratować Ziemię?- sadzimy i siejemy; warunki potrzebne roślinie do wzrostu; „Wielkie sianie”- zakładanie klasowego ogródka, gdzie wiedza 
i praktyka bardzo się przydały. Widać było, że dzieci  pomagają w domu oraz przy pracach w ogrodach i się tym bardzo  interesują.

Uczniowie bardzo aktywnie i z radością wykonywali prace w grupach, po tak długiej przerwie:)

186459690_183814690284044_7623947926562165114_n
186466700_771692283531576_6102201559917286371_n-—-kopia-—-kopia
186484491_1947016485473349_5885536917283681270_n
186498622_180888577278593_6556136201907451732_n
186551744_901238980425258_3977040641174645181_n-—-kopia-—-kopia
187128363_527104181794975_3660213827627298370_n-—-kopia-—-kopia
187160483_792734348044913_8947594273818236595_n-—-kopia-—-kopia
187196365_771281210414404_5230856773019345303_n-—-kopia-—-kopia
61D68C0A-FD4F-4392-A446-B47531B70FDC
73D33E0F-5369-4943-864F-4830FCAEA824-—-kopia-—-kopia
02793E15-F72A-4BCB-847C-B2C229EECE23-2
184845589_541210950223472_6575977864677247561_n-—-kopia-—-kopia
185321689_138742528246318_1820444622302258915_n-—-kopia-—-kopia
185771366_142744087839257_4964299939871852464_n-—-kopia-—-kopia
186094561_332073651765620_7521430669185328145_n
186238738_525505125139568_6957007552212283525_n

…………………………………………………………………..

„ ZNAMY WIERSZE JULIANA TUWIMA”

W środę 19 maja uczniowie klasy I wzięli udział  w  konkursie recytatorskim  pt. „ Znamy wiersze Juliana Tuwima” . Konkurs miał na celu doskonalenie techniki czytania
i przybliżenie uczniom twórczości tego znanego i lubianego przez dzieci poety . Konkurs miał rangę klasową, gdyż pandemia nie pozwoliła na przeprowadzenie rywalizacji na etapie szkolnym. Zwycięzcą został Franciszek Byrski, który pięknie zaprezentował wiersz pt. ”Okulary”, drugie miejsce przypadło w udziale  Alicji Kudłaciak za recytację wiersza  „Bambo” ,  a trzecie miejsce zdobył  Nikodem Polak za wiersz „ Pstryk”.

Pojawiły się również trzy wyróżnienia: Patrycja Murgas za  wiersz „ Kotek”, Nina Żółkiewicz  za prezentacje wiersza „ Wszystko dla wszystkich”  i  Madzia Kowalska za wiersz „ Dwa Michały”

Pozostałe dzieci również zaprezentowały się wspaniale. Wysiłek dzieci włożony
w przygotowanie wierszy, został oczywiście nagrodzony. 

                          Wszystkim serdecznie gratulujemy.

IMG_20210519_113136
IMG_20210519_113333
IMG_20210519_113518
IMG_20210519_113639
IMG_20210519_113736
IMG_20210519_113826
IMG_20210519_113909
IMG_20210519_114031
IMG_20210519_111553
IMG_20210519_111622
IMG_20210519_111634
IMG_20210519_112133
IMG_20210519_112206
IMG_20210519_112523
IMG_20210519_112646
IMG_20210519_112809

Organizatorzy: Renata Grubka i Karolina Zoń

………………………………………………………………………………………………

MAJÓWKA

Święta Majowe za nami. W tym roku, w czasie pandemii, obchodziliśmy je w wyjątkowy sposób- razem, a jednak osobno. Większość z nas z tej okazji wywiesiła flagi przed swoimi domami.

Zadaniem naszych uczniów było zrobienie sobie zdjęcia związanego z symbolami lub barwami narodowymi.

W imieniu przedstawicieli Samorządu Szkolnego oraz opiekunów składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przesłały do nas swoje zdjęcia. Jak zwykle stanęliście na wysokości zadania i wykazaliście się kreatywnością i pomysłowością.

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do brania udziału w organizowanych przez nas konkursach i zabawach 😊

Opracowała Anna Homa i Karolina Zoń

…………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie informuje, że od dnia 17 maja 2021r. do dnia 21 maja 2021r. będą odbywały się zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu.

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r.

Ze względu na pandemię Covid-19 na dyżur wakacyjny może zostać zapisane wyłącznie dziecko, które uczęszcza do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi
w Bujakowie, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana 25 maja 2021r.

O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia

Regulamin dyżuru wakacyjnego

…………………………………………………………………………………………….

“KOLOROWO NA LUDOWO”

Klasy I-III miały okazję uczestniczyć w zajęciach regionalnych.

        W pierwszym etapie dzieci poznały makroregiony Karpat Polskich i Beskidów. Poznali najwyższe szczyty Beskidu Żywieckiego. Zostało wyjaśnione pojęcie- gmina
i jakie wsie należą do gminy Porąbka. Dowiedzieli się, że każda wieś ma swoje przysiółki. Dzieci z klasy II i III w trakcie pracy  z mapą, uzupełniały karty pracy. Dalsza część dotyczyła pochodzenia górali, skąd przybyli, gdzie się w południowej Polsce osiedlili (w Karpatach i Beskidach) i jaki prowadzili tryb życia. Dzieci poznały budownictwo regionalne na naszym terenie i porównywali je z budownictwem w innych regionach Polski jak: Podhale, Mazowsze, czy Kurpie. Również dowiedzieli się, czym się na co dzień górale zajmowali i jak umilali sobie codzienność (przyśpiewki, pieśni, wykonywanie dziecięcych zabawek czy narzędzi).

Drugi etap zajęć sprawił najwięcej radości i wzbudził ogromne zainteresowanie wśród dzieci. Uczniowie mieli okazję usłyszeć i zobaczyć z jakich elementów składa się strój górali żywieckich: dziecięcy, kobiecy, męski, strój pasterski i odświętny. Uczniowie kolorowali i uzupełniali opisy strojów w kartach pracy. Klasy II i III porównywały elementy strojów górali żywieckich z elementami strojów górali podhalańskich i ze strojami krakowskimi.

 W ramach pokazu, dzieci mogły osobiście wypróbować jak się ubierało poszczególne elementy strojów i zaprezentować się do pamiątkowego zdjęcia.

Trzeci etap to tańce górali żywieckich takich jak: koło, hajduk, siustany, obyrtka. Wszyscy próbowali zatańczyć elementy podstawowych kroków i spróbować swoich sił w popisowych figurach. Chłopcy np. podhybywany czy koguty. Dziewczynki próbowały swoich sił w obyrtce i w wianuszku.. Dzieci z kl. II podczas wycieczek w plener, nauczyły się wskazywać i wymieniać pobliskie szczyty gór oraz nauczyły się  piosenki pt.“ Duda”. Realizując tematykę świąteczną na szkolnych zajęć edukacyjnych, dzieci mogły poznać namiastkę tradycji i zwyczajów świątecznych na Żywiecczyźnie w trakcie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, czy powitania wiosny. Okazało się,  że  “co górecka” to było troszeczkę inaczej.

Następna część będzie bardziej muzyczna. Uczniowie klas I-III będą mieli okazję bardziej i dokładniej poznać: góralskie instrumenty ludowe, nowe piosenki, wyliczanki 
i zabawy dziecięce.

1612338025245
1612338025248
IMG_20210203_082704
IMG_20210203_082707
IMG_20210203_082710
IMG_20210203_082712
IMG_20210203_082733
142403266_245365860329329_3625600330620901473_n
142556727_345965483099112_4241730059850296711_n
142670839_788271375105079_5786279130184513528_n
142670899_713330835993228_5889001004627877148_n
142796032_468696784495606_5502290649841233793_n
143020949_904198627083238_8370808210686597220_n
143218402_3774020679308439_4517866665014065751_n
148895281_911473359657910_4394970799659198311_n
1612338025217-1

………………………………………………………………………………………………….

UROCZYSTOŚCI MAJOWE

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja
w Polsce obchodzone są trzy ważne święta. W tym roku, w czasie pandemii, będziemy obchodzić je w szczególny sposób- razem, a jednak osobno.

1 Maja– popularnie zwany Świętem Pracy. To Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago. Strajkujący robotnicy protestowali przeciwko warunkom pracy, niskim płacom oraz
12-godzinemu dniowi pracy. W Polsce święto to głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień. Organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe, w których uczestnictwo było niemal obowiązkowe.
Dzień 1 maja w Polsce został ustanowiony dniem wolnym od pracy w 1950r.

2 Maja– Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone w 2004r. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. W okresie Polski Ludowej był to dzień, kiedy po obchodach pierwszomajowych zdejmowano wszystkie flagi, aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja, które nie było uznawane przez komunistyczne władze. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 
! Ciekawostka: Dnia 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa- Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie.

3 Maja– obchodzimy rocznicę uchwalenie Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza
w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany również Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Uchwalenie konstytucji uważa się za jedno
z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919r. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. 18 stycznia 1951 roku oficjalnie zostało zniesione przez władze komunistyczne. Dopiero w 1981 roku ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.  

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Samorząd Szkolny zapraszam wszystkich Uczniów naszej szkoły do wspólnych obchodów tych świąt. Zachęcamy, do zrobienia sobie „patriotycznego zdjęcia”. Może to być np. zdjęcie z którymś symbolem narodowym. Liczymy na Waszą kreatywność. Zdjęcia prosimy wysyłać do naszych opiekunów (P. Ani lub P. Karoliny) do 7 maja (piątek).

Samorząd Szkolny z opiekunami