Aktualności 22/23

„Nic dwa razy się nie zdarza …”  W. Szymborska

Zakończenie roku szkolnego 2022 / 2023

Nic jednak nie trwa wiecznie! Nawet rok szkolny! Oto znów jesteśmy na finiszu! Czas na odpoczynek!

Uczniowie klasy siódmej programem słowno – muzycznym wprowadzili nas w wakacyjny nastrój. 

Pani Dyrektor podziękowała i pogratulowała nauczycielom i uczniom dzięki, którym nasza szkoła może się cieszyć czterema finalistami i  laureatem  konkursów przedmiotowych
z: geografii, języka angielskiego i biologii.

Geografia:

Katarzyna Duda

Julia Oślak

Paweł Stypułkowski

Język angielski:

Jakub Herma

Biologia:

Maja Kuźma

Bardzo przyjemnym momentem było wręczenie świadectw z biało-czerwonym paskiem dla tych uczniów, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz wzorowej postawie przez cały rok szkolny osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce.

Potem przyszedł czas na refleksję, pożegnanie ósmoklasistów. Młodsi koledzy z klasy 7 uświadomili im, jak szybko mija czas i trzeba się rozstać z przyjaciółmi, wychowawcą, nauczycielami. Już niedługo w ich życiu pojawią się nowi ludzie, inne miejsca i przeżycia.

Pani  dyrektor pożegnała absolwentów, podziękowała za zaangażowanie, wkład pracy na rzecz klasy i szkoły.  Życząc, żeby byli odważni, wierzyli w siebie i swoje możliwości.

W czasie najatrakcyjniejszej nawet zabawy podczas wakacji nie zapomnijcie o rozwadze i ostrożności.

Udanych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

.

…………………………………………………………………………………………………………………..

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

        22 czerwca spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby podsumować rok szkolny 2022/2023. Nagrodzeni zo.stali uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
W ramach szkolnego projektu „Osiągnąć Sukces” otrzymali oni z rąk pani Alicji Guzik i Anny Jarosz Indeksy.  GRATULUJEMY!

Wręczono nagrody dla uczniów, którzy wykazali się wzorową frekwencją i zawsze byli obecni na zajęciach szkolnych.

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego podsumowali swoją całoroczną pracę przypominając akcje charytatywne, imprezy i konkursy, które zostały zorganizowane w minionym roku szkolnym. Opiekunowie SU wręczyły nagrody i dyplomy wszystkim swoim podopiecznym.

Pani Magdalena Haluch podsumowała pracę Szkolnego Koła Wolontariatu oraz podziękowała uczniom najbardziej zaangażowanym w pracę w całym roku szkolnym.

Pani Anna Koczur i Aneta Wierońska wręczyły medale i dyplomy za osiągnięcia i wyniki sportowe,   przyznano I nagrodę w Szkolnym Turnieju RINGA O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY z okazji DNIA SPORTU.

Całość dzisiejszego dnia uświetniały występy taneczne uczniów naszej szkoły pod opieką pani Małgorzaty Mirochy.

Opracowali: Elżbieta Staszak, ks. Wojciech Grzegorzek.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Program Edukacyjny Fundacji  WOŚP  „Ratujemy i uczymy ratować”.

      Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest   w naszej szkole, w klasach I – III od 2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy jest bardzo ważne, ale  trzeba też umieć zastosować je w praktyce. Program RUR polega na prowadzeniu zajęć   z podstawowych czynności ratujących życie  już od najmłodszych lat. Dzieci z klas I – III oswajają się  z ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki, a pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Jak co roku, w czerwcu realizujemy projekt klas młodszych „Pierwsza pomoc” i  prowadzimy zajęcia dotyczące tych ważnych zagadnień. Dzieci z wielką ochotą  i zaangażowaniem przystępują do ćwiczeń praktycznych, poprzedzonych omówieniem najważniejszych zagadnień teoretycznych. Korzystają przy tym  z podręczników, które otrzymaliśmy od WOŚP oraz
z fantomów. Wiadomo, że najlepsza wiedza to ta, którą można połączyć  z działaniem – tak dzieje się  w przypadku zajęć z pierwszej pomocy – uczniowie ćwiczą pozycję boczną na sobie oraz wychowawczyni, a uciski ratownicze testują na fantomach. Przy okazji dowiadują się, jak trudne jest to zadanie i ile wymaga skupienia, opanowania oraz siły. 

     Na podsumowanie cyklu dzieci oglądają  też film edukacyjny oraz  uzupełniają  zadania sprawdzające  z podstawowej wiedzy, na podstawie których uzyskują certyfikat. Miejmy nadzieję, że kształtowanie takich prospołecznych i prozdrowotnych postaw zaowocuje 
w przyszłości otwartością, wiarą w siebie i swoje możliwości oraz umiejętnością zachowania się w sytuacjach trudnych.

…………………………………………………………………………………………..

 Zostań ekspertem od Andersena…

– Konkurs czytelniczy dla klas I – V rozstrzygnięty.

I miejsce w szkolnym konkursie czytelniczym „Zostań ekspertem od Andersena” zajęła uczennica klasy II b  – Anna Smolec

II miejsce przyznano Liliannie Nycz (kl. II b).

III miejsceWiktoria Szafraniec (kl. II a) oraz Antoni Zachara (kl. I).

– Zwycięzcą akcji „Ciche czytanie w bibliotece” organizowanej w roku szkolnym 2022/2023 została Kornelia Janosz (kl. II b), otrzymując tytuł wzorowego czytelnika.

naucz. bibl. E. Madejczyk

…………………………………………………………………………………

Informujemy, że od 23 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. można złożyć wniosek
o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2022/2023.

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:


1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,
2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,
3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej.

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.

…………………………………………………………………………………………………

„Hej śpiewoł byk se śpiewoł…”

20 czerwca uczniowie klas I-III mieli okazję na żywo wysłuchać gry na góralskich instrumentach ludowych i pasterskich. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele kapeli góralskiej z zespołu regionalnego „Porąbczanie”: Paulina i Staszek. Dzieci dowiedziały się jak i skąd w naszej kulturze- górali żywieckich, instrumenty te się pojawiły. Muzyka stanowiła nieodłączny element kultury ludowej. Nie tylko grano na nich podczas uroczystości kościelnych, państwowych czy ślubach ale również umilano sobie codzienną pracę. Często dziadkowie przy wypasie krów pokazywali jak się robi te najprostsze instrumenty- gwizdki piszczałki czy fujarki, a dzieci grały i tworzyły własne melodie. Piszczałki odstraszały również dzikie zwierzęta lub służyły jako laski do podpierania. Staszek zaprezentował grę na piszczałce bezotworowej – postnej oraz piszczałkach sześcio-otworowych. Instrumenty te były wykorzystywane przez wołoskich pasterzy, którzy osiedlili się na terenach łuku karpackiego. Ważnym instrumentem w kapelach góralskich są skrzypce, które zastąpiły gęśle i pełnią różne funkcje ( są głównym instrumenetem- prym lub sekundują). Paulina przedstawiła budowę skrzypiec oraz zagrała i zaśpiewała prostą melodię dziecięcą pt. „Dudziorz”. Dzieci świetnie wyczuły rytm i atmosferę utworu, przy którym świetnie się bawiły i powtarzały fragmenty piosenki. Również ważnym instrumentem w kapelach jest bas- troszeczkę większe skrzypce. Staszek pokazał w jaki sposób można grać na basie i wyjaśnił jaką pełni on funkcję w kapeli. Zadaniem dzieci było wymienić różnice oraz części podobne między tymi dwoma instrumentami. Potem przy akompaniamencie skrzypiec i basu przedstawiciele z każdej klasy bawiły się w zabawę pt. „Igła”. Pozostali uczniowie mieli za zadanie uważnie słuchać o czym opowiada piosenka pt. „Mikołoj, nie wołoj”, która towarzyszyła zabawie. Piosenka opowiadała o dziewczynie – bałaganiarzu i leniuszku, za którą pracowały w domu zwierzęta. W końcu dzieci proszą św. Mikołaja, aby zabrał grzecznych i porządnych chłopców do raju , a „…dziewcęta do piekła, niech uzyją ciepła.”. Również takim instrumentem, ale nieco zapomnianym były okaryny. Na okarynach grały przeważnie dziewczyny. Uczniom została zagrana na okarynach i zaśpiewana piosenka pasterska „Pasła, jo se pasła”. Okaryny, piszczałki oraz fujarki służyły głównie do gry solowej. Melodie wygrywane na nich były spokojne, tajemnicze i grano na nich między śpiewem. Słowa piosenek opowiadał o ciężkiej pracy, prośbach i marzeniach. Na zakończenie spotkania zostały przedstawione elementy stroju odświętnego męskiego i damskiego. Dzieci dowiedziały się, że jeżeli dawniej ktoś chciał mieć taki piękny strój, to już od dziecka musiał na niego ciężko zapracować. Myślę, że poprzez takie spotkania nieco została przybliżona kultura nie tylko górali żywieckich, ale również naszych dziadków i pradziadków. Może któreś z dzieci zechcą ją dalej kultywować i rozpowszechniać

………………………………………………………………………………..

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez co, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. (św Jan Paweł II )

Zakończył się pierwszy rok zaangażowania uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ogólnopolski program POLA NADZIEI, którego celem jest pozyskiwanie pieniędzy na wsparcie stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej.

Realizacja programu „Pola Nadziei 2023”  rozpoczęła się jesienią zasadzeniem cebulek żonkili przy szkole. W ciągu całego roku szkolnego zorganizowano kilka akcji dla pozyskania pieniędzy na rzecz hospicjum. Uczniowie sprzedawali przygotowane wspólnie z rodzicami ciasta, można było kupić kartki świąteczne wykonane przez uczniów. Ostatnim przedsięwzięciem była zorganizowana kwesta pieniężna. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to piękne dzieło.

W poniedziałek 19 czerwca w bielskim kościele NMP Królowej Polski miało miejsce uroczyste podsumowanie „Pól Nadziei 2023”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych oraz delegacje ze szkół zgłoszonych do programu w roku szkolnym 2022/2023.  Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo odprawione pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera.

Podsumowując 19. edycję „Pól Nadziei”, pani Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, przypomniała ideę Pól Nadziei, podkreśliła ogromną rolę zaangażowania szkół w realizację programu.

Przedstawicielom szkół wręczono podziękowania i puchary za uczestnictwo w realizacji programu.  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bujakowie po raz pierwszy znaleźli się w grupie szkół wyróżnionych za szczególne zaangażowanie w realizację programu.

Opracowały:

M.Haluch, A.Homa, E.Staszak

………………………………………………………………………………………………………

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnego 2022/2023.

    Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją szkoły i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

Zrealizowane zadania w roku szkolnym 2022/2023:

– Wybór  Samorządu Uczniowskiego oraz ustalenie planu działań na cały rok.

– Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy!

– Dzień Chłopaka – „Dzień krawata”

– Dzień Języków Obcych – quiz oraz konkurs na portret Królowej Elżbiety II.

– Pasowanie oraz otrzęsiny klas czwartych, w ramach którego przeprowadzono kilka konkurencji, między innymi: karta pytań, malowanie portretu wychowawcy itp.

– Przygotowanie gazetki szkolne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Wszystkich Świętych, 11 Listopada, Mikołajek, Dnia Matki, 3 Maja itp.

– Przygotowanie słodkich prezentów i życzeń dla uczniów oraz grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Mikołajek oraz świąt Bożego Narodzenia.

– Dzień Wesołego Kapcia –  promowanie zmiany obuwia w szkole, odpowiedzialności za czystość przestrzeni, w której wspólnie codziennie przebywamy.

– Zabawa Andrzejkowa.

-Włączenie się do akcji „Pola Nadziei” – organizacja kiermaszu ciast, sprzedaż własnoręcznie wykonanych kartek bożonarodzeniowych, zbiórka pieniędzy na Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku Białej.

– Szkolne Mikołajki. Przeprowadzenie akcji: „Czapka Mikołaja zwalnia od pytania.”

– Gazetka na temat bezpiecznego wypoczynku.

– Systematyczne uaktualnianie wpisów na stronie internetowej szkoły.

– Obchody międzynarodowego Dnia Koszuli. Był to wyjątkowy dzień dla miłośników mody i formalnego wyglądu, dbaliśmy o szyk i elegancję.

– Zorganizowanie i przeprowadzenie Karnawałowego Tygodnia Mody podczas którego ubieraliśmy się:

poniedziałek– kolorowo neonowo (obowiązywały kolory mocne, intensywne, wyraziste)
wtorek – WALENTYNKI (czerwone lub różowe stroje, w serduszka lub inne elementy związane z tym świętem)

środa – maski /szalona fryzura/ zwariowana koszulka

czwartek – Dzień Pączka (stroje lub dodatki z elementami ciasteczek, pączków, oponek, słodyczy, itp.)

piątek – idol lub postać z bajek Disney’a

– Zorganizowano Pocztę Walentynkową – przedstawiciele Samorządu Szkolnego sprzedawali kartki walentynkowe i inne urocze gadżety, a także słodycze.

Dzień Kobiet minął nam pod hasłem Z widoczną ozdobą będziesz pod ochroną!” Każda dziewczyna, która miała widoczną ozdobę we włosach (kolorową opaskę, spinkę, kwiaty we włosach, kapelusz itd.) uniknęła tego dnia odpytywania!

– Dzień Kolorowej Skarpetki czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

– obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, którego celem było zwiększenie świadomość uczniów na temat autyzmu i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

– Dzień Matki – Uczniowie w świetlicy szkolnej oraz uczniowie klas IV-VIII brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „ Mama i ja”. Celem konkursu było poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.

Wnioski do dalszej pracy:

Zachęcać i motywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy.

– Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego zgodnie z sentencją:

Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.

/Artur Ashe/

                                                                     

  Opracowała: E.Staszak, A.Homa

………………………………………………………………………………………………………….

Osiągnięcia z języka angielskiego.

Z przyjemnością pragniemy poinformować o osiągnięciu naszej uczennicy
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego – Fox, pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i dał uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej.

Z przyjemnością informujemy, że uczennica Abigail Kaspera z klasy 7 osiągnęła w swojej kategorii wiekowej wynik bardzo dobry (II miejsce).

Dyrekcja i nauczyciele j. angielskiego gratulują i życzą dalszych sukcesów!!

Opracowała: E.Staszak

……………………………………………………………………………………………………………

Wycieczka klas I-III do zoo w Krakowie.

      15 czerwca klasa pierwsza, klasy druga Ai B oraz klasa trzecia wybrały się na wycieczkę do zoo w Krakowie, aby poznać rzadkie, ginące lub zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt.Wszyscy byli zapoznani z regulaminem podróży oraz z regulaminem przebywania na terenie zoo.

      W zoo mogliśmy zobaczyć w jakich naturalnych środowiskach zwierzęta żyją, jakie zwierzęta mogą przebywać ze zwierzętami innego gatunku, jak się zachowują, bawią i jak dbają o swoje potomstwo i jak są karmione.

Na samym początku wielką radość sprawiła dzieciom wizyta w mini-zoo: króliczki, świnki morskie, żółwie, alpaki, lamy itp. Im mniejsze zwierzątka i bardziej puchate, tym bardziej wywoływały niesamowitą radość i emocje.

Wszyscy szukali tajemniczego ( ostatnio bardzo popularnego) zwierzątka- kapibary.

Była wielka radość kiedy się pokazały. Zaraz w ruch poszły telefony.  Największym również powodzeniem cieszyła dzieci wizyta przy pingwinach. Jeden bardzo był ciekawski i „podziwiał” pamiątki, które dzieci mu pokazywały. Dłuższą chwilę spędziliśmy obserwując rodzinkę otocjonów- zwłaszcza kiedy ich młode próbowały wyjść na wybieg by się bawić. Niektórych odważniaków przestraszył i poskromił, spacerujący po alejkach paw. Na widok odważniaków  rozkładał swój przepiękny ogon i lekko nim potrząsał. Niektórych „zamurowało”. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jaka rolę i funkcję pełnią ogrody zoologiczne.

     Niektórzy uczniowie stwierdzili, że chcieli by pracować w takim miejscu oraz opiekować się zwierzętami.

          W drodze powrotnej większość dzieci spała, inni bawili się i wymieniali swoimi pamiątkami. Przez całą podróż dopisywał dzieciom humor. Dotarli wszyscy zadowoleni, cali i zdrowi.

……………………………………………………………………………………

 „Jak nie czytam, jak czytam”

         W środę, 07.06.2023r. społeczność naszej szkoły przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Jej głównym organizatorem jest Wydawnictwo Sukurs – wydawca miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Akcja organizowana była co roku w latach 2016 – 2017. Jej organizację w kolejnych latach uniemożliwiła jednak pandemia. Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku czytania. Tegorocznemu przedsięwzięciu przyświecało hasło  ”Starsi nie czytają?  W młodych nadzieja!”. Uczniowie naszej szkoły mogli przynieść z domu swoją ulubioną książkę, bądź wypożyczyć interesującą  literaturę z biblioteki. Przedstawiciele poszczególnych klas przygotowali także zestawy książek, które zostały zabrane do sal lekcyjnych. W tym dniu bowiem książki „wyszły” ze szkolnej biblioteki, by dotrzeć do każdego ucznia w klasie. Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja zwiększy grono miłośników książek.

Oprac. nauczyciel biblioteki

…………………………………………………………………………………………………..

UCZNIOWIE KLASY III z RODZICAMI NA SZLAKU

W dniu 7 czerwca uczniowie klasy III wraz z rodzicami, z p. Renią i p. Iwoną wyruszyli szlakiem Beskidu Małego na szczyt Hrobaczej Łąki. Trasa była dość wymagająca, szlak
z kamienisty, ale to nie zniechęciło nikogo i wszyscy chętnie maszerowali, aż na sam szczyt. Po drodze pojawiły się miejsca widokowe, na szczycie metalowy krzyż
i schronisko.  Po 2 godzinnej wędrówce, wszyscy udali się na specjalne przygotowane palenisko, gdzie rozpoczęła się zabawa z pieczeniem…pianek i oczywiście kiełbasek. Zza chmur wyszło słoneczko więc można było odpocząć na zielonej trawce, smacznej kiełbasce i podziwiać rozciągająca się panoramę Beskidów.

Gdy wszystkie smakołyki zostało już zjedzone, tą samą  trasą zmęczeni, ale szczęśliwi,  wrócili do szkoły. Był to aktywny, wspólnie spędzony czas na łonie natury, który długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców.

Opracowała: Renata Grubka

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

DZIEŃ MAMY I TATY

 Dnia 2 czerwca 2023r w Bujakowie odbyła się niecodzienna uroczystość. Na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyli do szkoły niezwykli goście – Rodzice, dla których dzieci przygotowały z serca płynące życzenia oraz przedstawienia.

Wicedyrektor szkoły pani Alicja Guzik powitała zebranych gości i złożyła serdeczne życzenia z okazji ich święta. Następnie wszystkie dzieci klas młodszych słowem, piosenką i tańcem wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet.

Program artystyczny był bardzo zróżnicowany, zawierał prawie wszystkie gatunki twórczości dziecięcej: malarstwo portretowe (portrety rodziców ozdabiały wystrój sali), aktorstwo, twórczość muzyczną – wokalną, instrumentalną i taneczną.

Uczniowie klasy II a zaprezentowali swoje zdolności aktorskie i swobodę poruszania się po scenie w przedstawieniu „Królewna Śnieżka”. Klasa I dedykowała mamusiom i tatusiom wzruszające i humorystyczne wiersze oraz piosenki. Klasa II b zaprezentowała skoczny, wesoły taniec ludowy „polkę”, a klasa III popisała się pięknym tańcem nowoczesnym i piosenką. Nie zabrakło również obietnic skierowanych do rodziców, dedykowanych przez uczniów klasy II b. Program wzbogacały występy solistów: Alicja Kudłaciak zaśpiewała piosenkę „Kocham Cię”, Wiktoria Szafraniec zaśpiewała i zagrała na ukulele utwór „Ostatnia nadzieja”, a Julia Kotrys zagrała na skrzypcach utwór „Chwytaj dzień”. Na koniec wszystkie dzieci wspólnie zaśpiewały wzruszającą piosenkę „Dziękuję Mamo, dziękuję Tato”.

Po zakończonym programie artystycznym dzieci złożyły życzenia i wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty.

Wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną długo w pamięci wszystkich uczestników. Na twarzach rodziców zauważyć można było wzruszenie i dumę ze swoich pociech.

Opracowała: Renata Matusik

…………………………………………………………………………………………………….

WARSZTATY CZEKOLADOWE W KLASIE III

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy III wzięli udział w Warsztatach Czekoladowych, które poprowadzili animatorzy z Akademii Twórczego Rozwoju „ Mamutek”. Aby zrobić dla siebie czekoladę i zjeść lizaka czekoladowego najpierw dzieci  dowiedziały się jak ta czekolada powstaje. Pani Monika zapoznała  uczniów z historią „ od ziarenka kakaowca do tabliczki czekolady”. Dzieci z uwagą słuchały prelekcji oraz dzieliły się wiedzą na ten temat.

Przed przystąpieniem do zrobienia czekolady dzieci musiały ubrać się w jednorazowe czepki i fartuszki. Przygotowując czekoladę, którą dzieci postanowiły podarować rodzicom z okazji ich święta, mogli je dowolnie dekorować: orzeszkami, rodzynkami
i owocami kandyzowanymi.

Gdy już gotowe czekolady tężały w zamrażarce, dzieci mogły kosztować czekoladowych lizaków i zajadać chrupki, czy też biszkopty topione w  fontannie czekolady.

Wszystkie dzieci miały wielką frajdę z przygotowanej przez siebie czekolady, a pomazane czekoladą buźki świadczyły o tym, że to był naprawdę fajny, a przede wszystkim słodki dla wszystkich dzień.

Opracowała: Renata Grubka

……………………………………………………………………………………………………………

DZIEŃ PEŁEN NIESPODZIANEK

DZIEŃ DZIECKA

     Dzień 1 czerwca to jedno z najprzyjemniejszych świąt w roku, święto wszystkich dzieci. Jest to dzień wyjątkowy i niepowtarzalny. W naszej szkole również upłynął
w wyjątkowej atmosferze. Zamiast tradycyjnych lekcji, uczniowie klasy II a i II b uczestniczyli w zajęciach o charakterze rekreacyjno – sportowym na polanie leśnej.

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy przywitani przez rodziców, którzy wykosili łąkę, przygotowali palenisko i patyki  na ognisko, siedziska oraz różne atrakcje w formie baniek mydlanych, siatki do badmintona, krążków do rzutów, liny do przeciągania czy kolorowych balonów. Niektórzy chłopcy przynieśli również piłki do grania.

Wśród radosnej wrzawy i żartów dzieci spędziły wesoło czas uczestnicząc w różnych zabawach ruchowych. Najwięcej śmiechu i poobijanych nóg było podczas przeciągania liny. Dobre humory i energia do sprawdzenia swoich sił towarzyszyły dzieciom  również podczas innych zabaw ruchowych.

Pogoda również dopisała, świeciło mocno słońce, ale w razie potrzeby mogliśmy odpocząć i schronić się w cieniu drzew.

Jednak największą atrakcją podczas tej wyprawy było ognisko i pieczenie kiełbasek, chlebka czy słodkich pianek. Oczywiście, żeby było wesoło i groźnie jednocześnie, nie obyło się bez przygód, w postaci spadniętych czy przypalonych lekko przysmaków.

Był to bardzo ekscytujący dzień. Na pewno każdy z nas, a zwłaszcza dzieci, długo będą pamiętać ten ciekawie spędzony czas. Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń, cudownej pogody i humoru.

Szczególne podziękowania należą się Rodzicom, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie tego pikniku. Sprawili, że ten wyjątkowy dzień pozostawił dawkę pozytywnej energii w każdym z nas.

Opracowała: Renata Matusik

…………………………………………………………………………………………….

Wrocław – perła Dolnego Śląska

            W dniach 31.05 – 01.06 klasy 7 i 8 wybrały się na wycieczkę do Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska. Pogoda dopisała i dzięki temu mogliśmy w pełni zrealizować nasz bogaty plan zwiedzania.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od spaceru po Ostrowie Tumskim i spojrzenia na Wrocław od strony religijnej. Po drodze odwiedziliśmy Katedrę św. Jana Chrzciciela, Plac Katedralny, Pomnik św. Jana Nepomucena, kościół Św. Idziego, Muzeum Archidiecezjalne, gdzie można zobaczyć zbiory związane z historią Kościoła na Dolnym Śląsku. Odwiedziliśmy również  kościół św. Marii Magdaleny, który został zbudowany w XIV wieku. Znajduje się tam zabytkowy ołtarz wykonany przez Wita Stwosza, a także Most Pokutnic, z którego rozciąga się piękny widok na miasto. W 1997 roku Ostrów Tumski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejnym punktem naszego spaceru był piękny dziedziniec z barokową studnią należący do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Następnie ruszyliśmy w kierunku Starego Miasta, na którym poszukiwaliśmy wrocławskich krasnali, kryjących się  w każdym ważnym miejscu, przy atrakcjach turystycznych. Zobaczyliśmy piękną starówkę z malowniczymi kamieniczkami, ratusz
i gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Na rynku uczestniczyliśmy w okolicznościowym Jarmarku. Uczniowie mogli zakupić pamiątki dla swoich bliskich i zjeść pyszne lody. Kolejny punkt naszego programu to XIX-wieczne dzieło sztuki – Panorama Racławicka, której widok sprawia niesamowite wrażenie. To malowidło przenosi jakby w zupełnie inny świat. Mieliśmy okazję poznać niesamowitą historię tego dzieła i wydarzenia, które przedstawia. Po smacznej kolacji, uczniowie rozeszli się do swoich pokoi i spędzili czas na wymianie doświadczeń, rozmowach i żartach. Potem wszyscy udali się na zasłużony wypoczynek.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią Hali Stulecia i słynnej iglicy.
W 2006 roku hala została uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Wpisana do rejestru zabytków w 1962 oraz ponownie w 1977, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę. Obecnie hala i jej okolice są bardzo licznie odwiedzane przez zwiedzających nie tylko ze względu na samą halę, ale także na bliskość Pergoli z Fontanną Multimedialną, Ogrodem Japońskim oraz zoo. Ogród Japoński zaprezentował nam się w pełnej krasie, gdyż większość roślin i kwiatów znajdowała się w fazie kwitnienia i mogliśmy podziwiać je w pełnej okazałości. Na zakończenie naszego pobytu we Wrocławiu zobaczyliśmy Afrykarium i Oceanarium we wrocławskim ZOO, gdzie można było spotkać niesamowite okazy egzotycznych zwierząt. Świat podwodny był tajemniczy i kolorowy i nawet najlepsze zdjęcie nie odda atmosfery tam panującej.

Pełni pozytywnych emocji rozpoczęliśmy podróż powrotną do Bujakowa. Wycieczkę na Dolny Śląsk będziemy chętnie i długo wspominać.

Opracowały:

Anna Homa, Anna Jarosz, Magdalena Haluch

………………………………………………………………………………………………..

Podróż do Wiednia

      26.05.2023r. uczniowie klas 7 i 8 wyruszyli na wycieczkę do Wiednia, jednej 
z najpiękniejszych europejskich stolic. Wygodna podróż komfortowym autokarem, zrekompensowała nam bardzo wczesny wyjazd, a Wiedeń powitał nas przepiękną pogodą, idealną na spacer ulicami tego niezwykłego miasta. Pierwszym punktem programu był Pałac Schὄnbrunn wraz z przylegającym do niego parkiem. Tu uczniowie otrzymali listę zadań do wykonania, a jednym z nich była nauka i zatańczenie wspólnie tańca Jerusalem. Sesja zdjęciowa miał miejsce na wzgórzu z Glorietą, z którego roztacza się piękny widok na pałac  i miasto. Po przerwie na posiłek, przejechaliśmy autokarem wzdłuż Ringu, ulicy biegnącej wokół historycznego centrum miasta. Można było wówczas obejrzeć najważniejsze zabytki Wiednia: Parlament, Uniwersytet Wiedeński, Teatr Zamkowy, monumentalne gmachy Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki oraz gmach Opery. W położonym   w centrum miasta Volksgarten wszystkich zachwyciły piękne kwitnące róże. Jak poinformowała nas pani przewodnik, rośnie ich tam ponad 400 gatunków. W tym właśnie miejscu rozpoczęła się piesza część zwiedzania miasta.

         Z parku uczestnicy wyjazdu udali się do Hofburga – wiedeńskiej rezydencji władców Austrii. Przechodząc przez kolejne bramy można było podziwiać okazałe pałace, m. in. Apartamenty cesarzowej Sisi. W Hofburgu znajduje się też jedyny na świecie pałac,
w którym mieszkają konie, czyli Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy. Kultywowana jest tam sztuka jeździecka na najwyższym poziomie, zaś pokazy umiejętności koni lipicańskich maści siwej przyciągają rzesze wielbicieli.

         Przy ulicy Graben czekała na zwiedzających kolejna atrakcja, czyli Kolumna Trójcy Świętej, zbudowana po epidemii dżumy w 1679 roku. Kilka kroków dalej, w pobliżu katedry św. Szczepana, zobaczyć można mały kościółek należący do krzyżaków. Zakon ten, którego pełna nazwa brzmi Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny domu Niemieckiego   w Jerozolimie, w dalszym ciągu istnieje i ma siedzibę właśnie w Wiedniu. U krzyżaków można sobie również zarezerwować noclegi (np. przez booking.com), gdyż w zabudowaniach należących do zakonu prowadzą oni hotel.

Przy Domgasse 5, uczniowie mogli zobaczyć dom, w którym w latach 1784-1787 mieszkał i tworzył jeden z klasyków wiedeńskich  – Wolfgang Amadeusz Mozart. Obecnie znajduje się jego muzeum.

Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie katedry św. Szczepana. Jest ona jedną 
z największych świątyń europejskich, dumą i symbolem Wiednia. Ta niezwykła budowla zrobiła na nas ogromne wrażenie.

Nasi uczniowie, którzy swoim zachowaniem i wzorową postawą, zasłużyli na ogromną pochwałę, pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie u organizatorów wycieczki.

Ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.

Opracowała:

Anna Homa, Magdalena Haluch

…………………………………………………………………………………………………………………….

26 MAJA DZIEŃ MATKI

W maju świętujemy Dzień Matki. Uczniowie w świetlicy szkolnej oraz uczniowie klas IV-VIII brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „ Mama i ja”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych. Uczniowie wykonywali płaskie prace plastyczne formatu A-4 wybraną przez siebie techniką. Organizatorki konkursu wyłoniły następujących zwycięzców:

Klasy I-III

1 miejsce – Wiktoria Szafraniec (2a)

2 miejsce – Anna Smolec (2b), Nikola Marek (3), Nataniel Kubisty (1)

3 miejsce – Julia Kotrys (3), Wiktoria Cieśla (1)

Klasy IV-VIII

1 miejsce – Natalia Wachowicz (8b), Dobrawa Walkowicz (6)

2 miejsce – Dawid Staruń (6)

3 miejsce – Angelina Kuźma (5)

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Opracowała:

K.Kocierz, E.Staszak, A.Homa, S.Gwizdała

…………………………………………………………………………………………………..

Pokój relaksu

Pokój relaksu w naszej szkole! W naszej szkole, w ramach projektu gminnego, powstała grupa Młodzi Liderzy Profilaktyki. Ośmioro uczniów z klas 6, 7 i 8B wraz z psychologiem szkolnym zaprojektowało „program antybullyingowy”. Jednym z wielu działań było zakupienie wyposażenia pokoju relaksu, sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki. Teraz uczniowie na przerwie śródlekcyjnej mogą cieszyć się miłym miejscem do wypoczynku i relaksu przed kolejną lekcją! Uczniowie mają do dyspozycji wielkie, miękkie poduchy do siedzenia oraz uspokajające gniotki i puzzle. Na szkolnym korytarzu zrobiło się przytulnie i panuje serdeczna atmosfera. Są to działania mające na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów.

……………………………………………………………………………………………………..

WYCIECZKA ROWEROWA

27 maja ( sobota ) odbyła się pierwsza w historii naszej szkoły wycieczka rowerowa. Trasa wycieczki wiodła z Bujakowa przez Kęty do Bielan – tam wspólnie rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski i tą samą drogą – z małym postojem na lody w Kętach, wróciliśmy do Bujakowa. Mamy nadzieję, że tego typu wyjazdy wpiszą się na stałe do szkolnego kalendarza.

Opiekunowie; Aneta Wierońska i Krzysztof Górowicz

…………………………………………………………………………………………

WYCIECZKA DO OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 17 maja wybraliśmy się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Autokarem dojechaliśmy najpierw do Jerzmanowic, gdzie w Jaskini Nietoperzowej podziwialiśmy niezwykle efektowne nacieki w formie stożków: stalaktytów, stalagmitów oraz stalagnatów. Dreszczyku emocji w ciemnej jaskini dodawały przelatujące nad naszymi głowami nietoperze i krople spadającej wody.

Następnym punktem wycieczki był Ojców. Spacerując doliną, mogliśmy zobaczyć malownicze ostańce unoszące się pośród lasów nad płynącymi w dolinie wodami Prądnika oraz podziwiać ruiny zamku w Ojcowie. Przeszliśmy też przez Bramę Krakowską i zaczerpnęliśmy wody ze Źródełka Miłości.

Była to ciekawa lekcja historii i przyrody. Podczas wycieczki towarzyszył nam deszcz, ale mimo tego, dobry humor nas nie opuszczał.

Opracowały: T.Janosz, H.Sowińska-Wawak, E.Staszak

…………………………………………………………………………………………………..

Próbna ewakuacja i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 16.05. 2023 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja z budynku szkoły
i przedszkola. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań
w sytuacji zagrożenia. Po sygnale dźwiękowym uczniowie wraz z nauczycielami oraz cała obsługa opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Nauczyciele przekazali
p. Łukaszowi prowadzącemu akcję ewakuacyjną informację dotyczącą stanu liczebności klas.

W całej ewakuacji uczestniczyli strażacy z OSP w Bujakowie, którzy zostali wezwani do akcji.

Po zakończeniu procedur odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej podczas ewakuacji (sytuacja została upozorowana). Scenariusz zakładał, iż jedna osoba zemdlała na sali gimnastycznej. W pokazie wzięły udział uczennice naszej szkoły, które na co dzień należą do Młodzieżowych Drużnych Pożarniczych w Bujakowie.

…………………………………………………………………………………………………….

OSIKOWE WARSZTATY

      Z okazji zbliżającej się uroczystości Dnia Mamy i Dnia Taty, 17 maja 2023 r uczniowie klasy II a uczestniczyli w warsztatach artystycznych, podczas których przygotowali dla swoich rodziców prezenty – kwiaty z drzewa osikowego. Podczas warsztatów dzieci miały okazję stworzyć niepowtarzalne i oryginalne prace wyłącznie z naturalnych materiałów. Takimi materiałami były wiórki z drzewa osikowego w przeróżnych kolorach.  Warsztaty umożliwiły  doskonalenie zdolności manualnych oraz rozbudziły w dzieciach kreatywność i twórczość artystyczną.

Samodzielnie wykonane prezenty dzieci wręczą swoim ukochanym rodzicom podczas uroczystości w szkole.

Opracowała: Renata Matusik

……………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA DYŻUR WAKACYJNY

      Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie informuje , że zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu będą odbywały się w następujących terminach:

 • od dnia 22 maja 2023 r. do 26 maja 2023r. dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej z oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie,
 • od dnia 29 maja 2023r. do 2 czerwca 2023r. dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu Gminy Porąbka.

Na dyżur wakacyjny mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Porąbka, a których oboje rodziców pracuje w czasie trwania dyżuru.

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 sierpnia 2023r. do 25 sierpnia 2023r.

       Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie , który będzie obowiązywać
w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informację o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny można uzyskać od dnia 6 czerwca 2023r. osobiście w kancelarii przedszkola.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:  zsbujakow.pl

O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

……………………………………………………………………………………………….

Wycieczka uczniów klas V, VI i VII do Palkowic w ramach współpracy Polsko- Czeskiej

W dniach 11-12 maja uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wyjechali na 2 dniową wycieczkę do Czeskich Palkowic. Współpraca ze szkołą z Palkowic i szkołą 
w Witkowicach trwa już wiele lat. W tym roku po przerwie wynikającej z pandemii Covid- 19 znowu ją wznowiliśmy.

W pierwszy dzień po przyjeździe do Palkowic zwiedzaliśmy szkołę i odbyły się na salach gimnastycznych zawody sportowe mieszanych drużyn (uczniowie z Bujakowa, Palkowic i Witkowic). Konkurencje były bardzo różnorodne, wymagały sprawności. Zmaganiom towarzyszyły relacje fair –play. Wszyscy byli zwycięzcami, a nagrodą były smakołyki.  Po obiedzie zorganizowano dla nas zwiedzanie  nowoczesnego zakładu cukierniczego – Marlenka. Zobaczyliśmy jak wygląda linia produkcyjna zakładu w pełni zautomatyzowanego, większość prac wykonywały maszyny. Na początku uczestniczyliśmy w degustacji produktów w w/w wytwórni – było nam bardzo „słodko”. Dowiedzieliśmy się również, że zakład Marlenka ma tak wysoki standard czystości, że można by było produkować tutaj  leki. Mieliśmy na początku trochę kłopotów ze zrozumieniem języka czeskiego, ale wspólnymi siłami pokonaliśmy i tę trudność. Po powrocie z Marlenki w szkole czekała na nas pizza, a potem pojechaliśmy do rodzin na nocleg. W rodzinach mieliśmy zorganizowane ogniska, grille, graliśmy w gry, niektórzy pojechali na rowery czy na kręgle.

W  drugim dzień pobytu w Czechach pojechaliśmy na całodniowa wycieczkę – zwiedzaliśmy Kovo zoo – ogród zoologiczny powstały ze złomu – okazy zwierząt wszystkich stref klimatycznych świata wykonane były z tego co na złomie, śrub, blach, łańcuchów, nakrętek. Były one w naturalnych rozmiarach i stworzyły niespotykany wcześniej przez nas ogród zoologiczny. Potem byliśmy w muzeum lotnictwa, mogliśmy wyjść do samolotów, zobaczyć jak wyglądają te pasażerskie i wojskowe. Ostatnią atrakcją tego dnia była tzw. Żywa Woda . Był to rodzaj akwarium, jeziora, ale ryby: sumy, jesiotry i inne  mogliśmy obserwować w specjalnym przeszklonym tunelu. Zrobiło to na nas ogromne wrażenie. W tunelu wykonywaliśmy wiele zdjęć z okazami ryb widzianymi nad nami.

Wróciliśmy z wycieczki do Palkowic, tam pożegnaliśmy się z naszymi kolegami i koleżankami z Czech i rozpoczęliśmy nasz powrót do domu.

Bardzo dziękujemy za możliwość takiej wycieczki, dziękujemy szkole czeskiej za zorganizowanie tej wymiany. Będziemy ich gościć u nas w Bujakowie i Witkowicach w jesieni w nowym roku szkolnym.

……………………………………………………………………………………………

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w naszej szkole

        W dn. 08.05.2023r. – 15.05.2023r. obchodzono w naszej szkole  XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegający pod hasłem „ Moja Twoja Nasza Biblioteka!”. W ramach obchodów tego święta zorganizowaliśmy w szkolnej bibliotece Tydzień Gier Planszowych. Uczniowie w czasie przerw lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz lekcji bibliotecznych brali udział w „planszowych rozgrywkach”. Była to dobra okazja do integracji grup, wzbogacania wiedzy, rozwoju różnych umiejętności, wyobraźni, pamięci, koncentracji uwagi, czy też logicznego myślenia uczniów. Podopieczni dzięki udziałowi w zajęciach uczyli się cierpliwości oraz radzenia z poniesioną porażką. Był to sposób na odpoczynek i relaks. Wiedząc jak wiele korzyści dla rozwoju dzieci dają gry planszowe zapraszamy uczniów do szkolnej biblioteki, by kontynuować tą działalność.

ZAPRASZAMY!

Oprac. E. Madejczyk

………………………………………………………………………………………………………………………….

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 15 maja br. do naszej szkoły zawitali goście z Torunia, którzy przeprowadzili „żywą lekcje historii”. Przybyli goście zaprezentowali historie polskiej husarii. Wybrani uczniowie czynnie uczestniczyli w lekcji zakładając stroje szlachecki i zbroje z tamtych lat, Na koniec prowadzący zadał pytania dotyczące lekcji i osoby, które prawidłowo odpowiedziały otrzymały pamiątkową monetę – dukat Stefana Batorego. Lekcja zakończyła się efektownym wystrzałem z pistoletu używanego przez polskich husarzy.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

EUROPAWOCHE 2023

„Tydzień Europy – 2023” – pod tą nazwą odbył się trójnarodowy projekt, w którym od 07.05 do 12.05 wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły. Młodzi ludzie z Polski, Ukrainy i Niemiec  tradycyjnie spotykali się w centrum ekologicznym Spohns Haus (Kraj Saary, Niemcy).

.Pracując w międzynarodowych grupach uczestnicy projektu badali problemy z którymi borykają się ich regiony, kraje, świat jako całość i zastanawiali się nad  możliwościami  ich rozwiązania. Ważnym tematem projektu było również „17 celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku”, które dotyczą każdego mieszkańca planety.

Uczniów odwiedzili dyrektor miejscowej szkoły Günther Clemens, przewodniczący wspólnoty terytorialnej dr Theophile Gallieu, burmistrz Gersheim Mikael Cleveau.

Wspólny  wypoczynek, gry i zabawy, zwiedzanie lokalnej szkoły, wyjazd do Francji  – do Stasburga, do  Saarbrücken, wspólne przygotowywanie potraw i dekoracji na imprezę europejską, nauka komunikacji z rówieśnikami z innych krajów – te niezapomniane wrażenia na długo pozostaną w pamięci uczniów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie projektu.

Opracowali: Anna Homa i Krzysztof Górowicz

………………………………………………………………………………………………………………………….

Apel „Majowe Święta”

28 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji świąt majowych. Przygotowali go uczniowie z klas 8a i 8b.

      Po odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawiono genezę Międzynarodowego Święta Pracy. Dzieci przypomniały również, iż 1 maja obchodzimy w naszym kraju kolejne rocznice przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Kolejne święto majowe to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony
2 maja. Uczniowie przedstawili symbole narodowe Polski, a więc barwy narodowe, flagę
i godło Polski. Święto Konstytucji 3 – go Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Uczniowie przygotowali przedstawienie, które w sposób przystępny zobrazowało historię tego ważnego wydarzenia, którym było uchwalenie konstytucji majowej. Na „sejmiku uczniowskim” młodsze dzieci zadawały pytania dotyczące historii naszego kraju, a starsi koledzy odpowiadali na nie. Dowiedzieliśmy się co to jest konstytucja i czy była ona potrzebna Polsce w owych czasach.

W czasie apelu uczniowie  wykonali również piosenki o tematyce majowej. Dziękujemy bardzo wszystkim występującym oraz wokalistom. Mamy nadzieję, że obchody świąt majowych staną się miłą tradycją w naszym kraju.

Opracowały:

Anna Homa i Magdalena Haluch

…………………………………………………………………………………………..

Powiatowa Liga Pływacka

W dniach 04.04.2023 r. oraz 09.05.2023 r. w Centrum widowisko – sportowym w Kozach odbyły się zawody Powiatowej Ligii Pływackiej pod patronatem starosty bielskiego.
W zawodach wzięło ponad 180 uczniów, w tym kilku z naszej szkoły startując
w konkurencjach indywidualnych.

Po I rundzie dwie uczennice z klasy ósmej Katarzyna Duda oraz Julia Oślak zajęły miejsca na podium.

W rundzie II wystartowała uczennica klasy V Wiktoria Homel oraz uczeń klasy IV Kamil Pochopień klasyfikując się w połowie tabeli.

Wszystkim uczniom reprezentującym naszą szkołę gratulujemy.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Znamy wiersze o zwierzętach”- konkurs recytatorski klas I – III

  Klasy I – III realizują w tym roku projekt „ Razem się uczymy – wspólnie działamy”, mający na celu integrację klas, włączenie do aktywności dzieci ukraińskie, poznanie ich kultury i podkreślenie  ważności ich pobytu w naszej szkole. Część zadań udało nam się do tej pory zrealizować, część -jeszcze przed nami. Do tej pory dzieci z Ukrainy miały możliwość zapoznania nas ze swoimi symbolami narodowymi, hymnem oraz zwyczajami świątecznymi i tradycjami narodowymi. Teraz – 26.04 – podsumowaliśmy część projektu dotyczącą znajomości literatury polskiej i ukraińskiej. Uczniowie przygotowywali się do tego zadania wyszukując tekstów o zwierzętach, bo taką tematykę realizowaliśmy. Trudne zadanie miały dzieci  naszych sąsiadów – niektóre uczyły się zarówno wiersza polskiego, jak i ukraińskiego. Efekt naprawdę nas zaskoczył – w konkursie wzięło udział 37 dzieci,
w tym 7 z Ukrainy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem podeszły do zadania – wybierały teksty, długo pracowały nad wymową i interpretacją, przygotowywały rekwizyty, stroje.       W dniu konkursu nie obyło się bez tremy, ale były też momenty zabawne, ciekawe
i wzruszające – mieliśmy okazję poznać piękną literaturę polską i  ukraińską, posłuchać języka naszych przyjaciół. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie: z klasy I – Oliwia Stanclik, Weronika Piznal, Aleksander Bogacki, wyróżnione: Wiktoria Cieśla i Daryna Ivanykovych, z klasy II a – Yelizaveta  Vakhramieieva,Wiktoria Szafraniec z klasy II b – Anna Smolec, wyróżnienie – Zahar Ivanykovych,   z klasy III – Nina Żółkiewicz, Dominika Bogusz, Franciszek Byrski, wyróżnienia: Alicja Kudłaciak, Sofiya Yareso.

   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zapału i zaangażowania, życzymy dalszych sukcesów!

…………………………………………………………………………………………………………………

Bullying.

W szkole wprowadzany jest program przeciwdziałający prześladowaniu wśród rówieśników tzw. bullying.

         Opiera się o współpracę psychologa szkolnego z wychowawcami. Propagowany jest system który ułatwia uczniom zgłaszanie złego traktowania. W klasach zostały przeprowadzone lekcje o tej tematyce, aby uczniowie zdawali sobie sprawę czym jest bullying.

         W szkole działa również zespół o nazwie Młodzi Liderzy Profilaktyki. Uczniowie którzy należą do grupy byli na warsztatach wyjazdowych w Ustroniu, finansowanych przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas wyjazdu uczniowie zaprojektowali działania anty bullyingowe. Młodzi Liderzy wystąpili przed każdą klasą aby opowiedzieć o swoich planach: stworzenie pokoju relaksu, na korytarzach powstały gazetki tematyczne, wśród uczniów przeprowadzone będą ankiety badające nasilenie przemocy i prześladowania, również w przestrzeni wirtualnej.

          Działania anty bullyingowe będą prowadzone również w przyszłym roku szkolnym. Dzięki wyżej wymienionym aktywnością szkoła zyskała przyjazną atmosferę i bardziej wspiera uczniów.

…………………………………………………………………………………………………..

KLASY I-III W BANIALUCE.

14 kwietnia klasy I-III pojechały do teatru Banialuka w Bielsku Białej.

Przedstawienie w którym uczestniczyli nasi uczniowie nosił tytuł  „JESTEM AKI”.  Aki to mały owad, który samodzielnie wyrusza w świat. Poznaje różnorodność lasu, atmosferę przyrody, a przede wszystkim poznaje jego mieszkańców  m.in. zarozumiałego, ale samotnego Gdziebądzia, dwulicową, próżną, nieznającą umiaru An-Antoniną, dominującego i wyniosłego skorka Wacława — marnego tancerza, ale niczego sobie aktora, początkowo niesympatyczną, ale wkrótce całkiem miłą Isię – zgrzytnicę, Adasia obawiającego się bycia zwyczajnym, dlatego uwielbiającego „poprawiać” rzeczywistość, wstydliwego pasikonika Jagódkę, szukających sensacji trzmiela i jętkę Praszczatka, lękliwego i hipochondrycznego Mini Mini (gąsinice – motyla) i wielu innych cudacznych, początkowo niesympatycznych owadów, dzięki którym powoli dojrzewa (wkraczając
w świat dorosłych), poznając siebie i różnorodnym świat.

Wśród wartkich dialogów i mądrych puent, dowiaduje się, kim i jakim chce być w przyszłości. Przyjazną atmosferę lasu i jego mieszkańców tworzą pomysłowe lalki
i maski oraz nastrojowa muzyka.

Było to  pełne ciepła i humoru przedstawienie, które przeniosło dzieci w świat lasu i ich mieszkańców, a przez to pozwoliło zrozumieć jak różnorodny jest świat i ludzie.

Opracowała Renata Grubka

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kolorowa matematyka w klasie 4b.

Lapbook to ciekawa forma na powtórkę materiału z figur geometrycznych. Uczniowie klasy 4b przygotowali starannie informacje i zadania dotyczące obowiązujących treści
z matematyki. Prace zostały ocenione ze względu na estetykę wykonania i wykorzystanie tematu w sposób kompletny (tak, żeby przeglądając pracę można było powtórzyć materiał), a zasłużona ocena trafiła do dziennika.

……………………………………………………………………………………………

Dzień Bezpiecznego Internetu

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi po raz kolejny brała udział w obchodach  Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie,
z czasem jednak inicjatywa ta przekroczyła granice Europy angażując państwa z całego świata.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypadł na 7 lutego, ale jego obchody
w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

Nasze aktywności szkolne skierowane były do uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania zgłoszone zostały jako lokalna incjatywa na rzecz bezpieczeństwa w internecie, można ją obejrzeć na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html w zakładce -Mapa inicjatyw.

Na tej samej stronie w zakładce – Materiały edukacyjne – materiały dla dorosłych- można znaleźć poradniki dla rodziców liczne publikacje i opracowania dotyczące bezpiecznego poruszania się w internecie, a także zjawisk i zagrożeń internetowych z którymi mogą się spotkać dzieci korzystające z internetu. Warto wiedzieć co dzieje się w wirtualnym świecie.

Magdalena Haluch

………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Copernicus Room”

            W roku 2023 z okazji 550 rocznicy urodzin twórcy teorii heliocentrycznej przy współpracy nauczycieli z Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie został przygotowany escape room dla starszych uczniów. W  zabawie wzięły udział klasy ósme, które zmierzyły się z zadaniami z matematyki, historii, geografii i jęz.polskiego. Każda klasa została podzielona na cztery grupy. Uczniowie odszyfrowali datę urodzin Kopernika, odszukali w wykreślance nazw planet Układu Słonecznego, odkryli księżyce Saturna i Jowisza, rozwiązali krzyżówkę, poszukiwali samogłosek i za pomocą latarki z UV odczytali wiadomość od Kopernika. Na koniec uzyskali szyfr, który otwierał cztery pudełka, a w każdym znaleźli fragment kodu Qr. Dopiero współpraca wszystkich grup i złożenie go w całość dawała możliwość wyjścia z „Copernicus Room”. Obie klasy ósme znalazły wyjście z escape roomu  i świetnie się przy tym bawiły. Byli nawet uczniowie, którzy podziękowali za przygotowaną zabawę 🙂

Agnieszka Krzywdzińska

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w naszej szkole

Dnia 2 kwietnia 2021 roku odbyły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Doroczna akcja ma zwiększać świadomość społeczną na temat autyzmu oraz zwracać uwagę na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, włączyli się w obchody tego dnia.

Dziękujemy!

………………………………………………………………

W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kolorowej Skarpetki czyli Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa.

W ramach akcji, na znak solidarności z osobami z zespołem Downa, nasi uczniowie mogli włączyć się w obchody tego święta zakładając w dniu 21 marca skarpetki (koniecznie nie do pary) oraz przez udział w konkursie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z pracami dzieci w galerii.

Samorząd Uczniowski:)

…………………………………………………………………………………………………………………….. „ Dwunastu braci ”.

23 marca uczniowie z klasy II b zaprosili uczniów klas 1-3 na króciutki występ pt. „Dwunastu braci”.

Każdy uczeń oprócz nauczenia się własnej roli, miał za zadanie pomyśleć i przygotować strój oraz rekwizyty przedstawiające dany miesiąc.

Dzieci od dawna czekały na dogodny moment , żeby się zaprezentować swoim kolegom i koleżankom. W końcu się udało!

Myślimy, że troszeczkę urozmaiciliśmy zajęcia z przyrody o nazwach dwunastu  miesięcy, oraz przybliżyliśmy  z jakimi czynnościami, zjawiskami przyrody można ich nazwy skojarzyć.

Przedstawienie kończył  wspólnie z widzami zaśpiewany refren piosenka pt. „Jedzie pociąg z daleka”.

Uczniowie z klasy II b bardzo dziękują widzom za przyjście i gromkie brawa 🙂

Opracowała: Anna Stanek

…………………………………………………………………………………………………………………………

„Jednym wizerunków Boga jest właśnie oblicze kobiety.” (Paulo Coelho)

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet – na stałe wpisał się do szkolnego kalendarza.  Co roku z okazji tego sympatycznego marcowego święta w naszej szkole pojawiają się kwiaty, życzenia i drobne upominki dla małych i tych większych kobiet. 

Tegoroczny Dzień Kobiet minął nam pod hasłem„Z widoczną ozdobą będziesz pod ochroną!”Każda dziewczyna, która miała widoczną ozdobę we włosach (kolorową opaskę, spinkę, kwiaty we włosach, kapelusz itd.) uniknęła tego dnia odpytywania!

Dziękujemy za wspólną zabawę:)

……………………………………………………………………………………………

Z radością prezentujemy wyniki szkolnego konkursu fotograficznego MOJE ZWIERZĄTKO.

I miejsce Julia Kotrys kl. 3a  ( piesek SKOOPY)

II miejsce Abigail Kaspera kl.7a ( kozy BALBINKA, KLARA, FILIP)

III miejsce Piotr Tetłak kl.2a (pies JAGA )

III miejsce Wiktoria Cieśla kl.1 ( TOSIA I DŻEKI)

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie  Kamil Majdoń kl. 6a  ( kogut ZENEK )

Wyróżnienie  Wiktoria Homel kl.5a ( piesek BOWAK)

Wyróżnienie  Julia Mleczko kl.8b (piesek BENIO)

Wyróżnienie  Wiktoria Szafraniec kl.2a ( piesek HESA)

Wyróżnienie  Lucjan Nycz kl.1 (kotek GARFILD)

Wyróżnienie  Dominik Szumiec kl.3 ( piesek FIGA)

Wyróżnienie  Oliwia Kowalska kl.^a ( piesek SKAJLI)

Wyróżnienie  Kacper Majdoń kl.3 (piesek MOLI)

Opiekun Ewa Herma

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkolnym w terminie od 13.03.2023 r. do 24.03.2023r. w godzinach pracy sekretariatu tj. od 7:00 do 13:30.

Wymagane dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zsbujakow.pl/rekrutacja do klasy pierwszej oraz w sekretariacie szkolnym.

Obowiązek zapisu do klas I mają rodzice dzieci 7 letnich urodzonych w 2016 roku.

Dyrektor Jolanta Bielecka-Szlagór

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie informuje, że dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły , będą rekrutowane na wolne miejsca od 27.03.2023 do 14.04.2023.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Przesiewowe badanie słuchu uczniów klasy I

        W tym roku szkolnym uczniowie klas I z terenu powiatu bielskiego zostali objęci programem badań przesiewowych słuchu. Program ten został przygotowany pod okiem Starostwa Bielskiego, które wraz z Kliniką św. Łukasza zainteresowało się problemem niedosłuchu wśród dzieci. Program rozpoczęto od zebrania informacji nt. potrzeby przeprowadzenia go i zainteresowania wśród rodziców uczniów klasy I w naszej szkole. Następnie  Szpital św. Łukasza przygotował dla  rodziców i nauczycieli film edukacyjny wraz  z prezentacją nt. badań  prowadzonych wśród noworodków, dzieci oraz  badań nad hałasem w szkołach.  Przedstawiono również podstawowe wiadomości dotyczące budowy ucha, przyczyn niedosłuchu i wynikających z niego trudności. 3.03.2023r. uczniowie  naszej szkoły z kl.I  zostali przebadani przez reprezentanta  Pracowni Słuchu SATIS z Bielska – Białej. W tym dniu w szkole gościliśmy też pana redaktora z Radia eM, który opowiedział  dzieciom na czym polega jego praca i jak ważny jest w niej prawidłowy słuch. Pan redaktor przeprowadził też wywiad z dziećmi nt. szkodliwości hałasu i sposobów radzenia sobie z nim. Uczniowie świetnie się spisali, wykazując się rozumieniem tematu i wiedzą o konieczności dbania o ten ważny zmysł, bardzo potrzebny  w czasie uczenia się.

……………………………………………………………………………………………………

Obchody Karnawałowego Tygodnia Mody

      Karnawał kojarzy nam się z wesołymi imprezami i balami przebierańców. W związku z tym, Samorząd Uczniowski zaproponował zabawę pod nazwą Karnawałowy Tydzień Mody. Każdy dzień tygodnia otrzymał inny motyw przewodni, a uczniowie zostali poproszeni o założeni różnych przebrań i kostiumów.

       Poniedziałek był dniem mocnych, intensywnych, a nawet neonowych kolorów, wtorek to Walentynki, więc królowała czerwień i motyw serca. Środa była dniem szalonej fryzury, koszulki z wesołym nadrukiem i maski. Piątek natomiast dniem idola lub postaci z bajki Disneya.

       Tłusty czwartek, czyli najsłodsze święto obchodzone przez Polaków, był okazją do założenia ubrań z motywem pączka, oponki lub innych słodkości. Mile widziane były inne dodatki i elementy dekoracyjne. W tym dniu zorganizowano również kiermasz słodkości.

        Bardzo dziękujemy za przyłączenie się do naszej zabawy. Udało nam się ubarwić
i trochę rozweselić naszą szkolną rzeczywistość.

opracowały: Anna Homa, Elżbieta Staszak

………………………………………………………………………………………………….

Podsumowanie poczty walentynkowej

       W tygodniu poprzedzającym święto zakochanych, czyli Walentynki, w naszej szkole rozpoczęła swą działalność poczta walentynkowa. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego sprzedawali kartki walentynkowe i inne urocze gadżety, a także słodycze. Nasza oferta cieszyła się ogromną popularnością, a towar znikał w oka mgnieniu. Na uwagę zasługuje również piękna skrzynka walentynkowa wykonana własnoręcznie przez Nikolę Murgas z kl. 7. Uczniowie wrzucali do niej kartki z życzeniami i pozdrowieniami walentynkowymi.

         W Walentynki Samorząd dostarczył kartki i inne drobne upominki do odbiorów. Było wiele radości i mnóstwo zaskoczenia, gdyż uczniowie nie spodziewali się tak wielu miłych gestów. Uczniowie założyli w tym dniu ubrania w kolorach czerwonym i różowym, a wśród wzorów i dodatków królowały serduszka.

         Nasza akcja miała na celu przypomnienie uczniom o tradycji pisania kartek 
z życzeniami na różne okazje. Warto promować te tradycyjne, już trochę zapomniane, formy komunikacji wśród młodzieży, żeby podtrzymywać dawne tradycje i przypominać
o nich młodym pokoleniom. Była to również doskonała sposobność do okazania sobie sympatii i powiedzenia paru miłych słów.

opracowały: Anna Homa, Elżbieta Staszak

………………………………………………………………………………………………..

Mamy sukces

         16 lutego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XIV Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych zorganizowanym przez nauczycieli języka angielskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.

          Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W I etapie, który miał miejsce w grudniu, uczniowie napisali test obejmujący zagadnienia gramatyczno-leksykalne. II etap, odbył się w styczniu i awansowało do niego dwoje uczniów naszej szkoły, Abigail Kaspera i Jakub Herma. Uczniowie również rozwiązywali test obejmujący część gramatyczno-leksykalną, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem oraz podstawowe zagadnienia obejmujące kulturę krajów anglojęzycznych.

          Mamy przyjemność ogłosić, że Jakub Herma z kl. 8a został pierwszym finalistą konkursu.

Konkurs ma na celu zmotywowanie i zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego. W I etapie wzięło udział 521 uczniów z 42 szkół podstawowych z Bielska i okolic, do II etapu zakwalifikowało się 82 uczniów. Nagrodzonych zostało 9 laureatów, 10 finalistów i 12 osób dostało wyróżnienie.

      Sukces Jakuba, który znalazł się w gronie finalistów, zasługuje na uznanie.

opracowała: Anna Homa

………………………………………………………………………………………………………………………….

KONKURS CZYTELNICZY „FRANKLIN I PRZYJACIELE”

      Uczniowie klas I – III uczestniczyli w konkursie czytelniczym „Franklin i przyjaciele”. Najmłodsi, wcześniej mogli wypożyczyć książki zaprezentowane w ramach zorganizowanego w szkolnej bibliotece kącika czytelniczego. Mieli także możliwość wysłuchania ich treści podczas zajęć przeprowadzanych w świetlicy szkolnej przez uczniów klas starszych, działających w Radzie Bibliotecznej. W konkursie wzięło udział 17 dzieci. 

Nagrodzono następujących uczniów:                    

I miejsce – Antoni Zontek (kl. II b);

II miejsce – Yelyzaveta Vakhramieieva, Wiktoria Szafraniec (kl. II a), Bruno Szlagor (kl. III);

 III miejsceWiktoria Cieśla (kl. I), Alicja Kudłaciak (kl. III).

Zwycięzcom gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie.

Oprac. nauczyciel biblioteki 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

31 Finał WOŚP

            Nasza szkoła po raz kolejny zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu znowu w sposób tradycyjny
z „puszką” zbierały datki.  Tegoroczny finał odbył się pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Dzięki hojności i gorącym sercom darczyńców nasza grupa zebrała kwotę 6015,30 zł.

Bardzo dziękujemy.

Opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu

…………………………………………………………………………………………………………….

Zbiórka darów dla ludności Ukrainy

Szanowni Państwo,

            W oparciu o pismo skierowane do Dyrekcji Szkoły (poniżej) przez koordynatora akcji pomoc Ukrainie z Beskidzkiej Izby Lekarskiej nasza szkoła dołącza się do ich działań i organizuje zbiórkę rzeczy dla ludności Mikołajewa w Ukrainie. Ze względu na trwającą wojnę, ludność tamtych terenów pozbawiona jest stałych dostaw energii, gazu i wody pitnej na skutek zniszczenia infrastruktury technicznej miasta. W związku z powyższym, Beskidzka Izba Lekarska nawiązała kontakt z Obroną Cywilną Mikołajewa, która przekazuje informację o najpilniejszych potrzebach na tym terenie.

Lista zbieranych rzeczy:

1. żywności o długim terminie przydatności do spożycia niewymagającej obróbki termicznej lub szybkiej do przygotowania tj. konserwy mięsne i rybne, zupy i potrawy instant, potrawy w słojach do szybkiego odgrzania,

2. śpiwory nowe lub czyste, ponieważ ludność nie ma możliwości prania,

3. tabletki do odkażania wody.

4. środki opatrunkowe

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca z prośbą o pomoc w zbiórce, która  w naszej szkole potrwa do 28.02.2023r. Podpisane rzeczy można przynosić do szkoły od godz. 7:30 do 14:00 do pokoju nauczycielskiego, a po godz. 14:00 do 18:30 zostawiać u personelu szkoły.

Informacje również na stronie BIL:

Z góry dziękujemy za zaangażowanie.

Dyrekcja Szkoły i opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu

……………………………………………………………………………………………………………………

BAL KARNAWAŁOWY

    10 lutego 2023 r odbył się w naszej szkole długo oczekiwany bal przebierańców,
w którym uczestniczyły dzieci klas I – III. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się
w salę balową. Barwny wygląd sali wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy, do której uroczyście zaprosiła prowadząca imprezę pani Wodzirej.  Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się  w bohaterów znanych bajek, komiksów
i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie. Pani Wodzirej urozmaicała bal ciekawymi zabawami i tańcami.  Na koniec dzieci mogły potańczyć
w sztucznym śniegu i otrzymać na pamiątkę figury modelowane z balonów.                                                                              

W czasie zabawy był też czas na słodki poczęstunek i herbatkę. Była to też okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć w przebraniach. Niestety radosna zabawa musiała się
w końcu skończyć. Zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich klas.

Opracowanie: Renata Matusik

……………………………………………………………………………………………………………………

KARNAWAŁOWY TYDZIEŃ MODY

Drodzy uczniowie!! Mamy karnawał!!

Aby wprawić się w dobry nastrój i poczuć swobodnie, włączcie się wspólnie z nami do zabawy.

W poniedziałek 13 lutego w szkole rozpoczniemy KARNAWAŁOWY TYDZIEŃ MODY.

W związku z tym, od poniedziałku do piątku ubieramy się następująco:

13.02. poniedziałek – kolorowo neonowo (obowiązują kolory mocne, intensywne, wyraziste)

14.02. wtorek – WALENTYNKI (czerwone lub różowe stroje, w serduszka lub inne elementy związane z tym świętem)

15.02. środa – maski /szalona fryzura/ zwariowana koszulka

16.02. czwartek – Dzień Pączka (stroje lub dodatki z elementami ciasteczek, pączków, oponek, słodyczy, itp.)

17.02. piątek – idol lub postać z bajek Disney’a

Każdego dnia będzie wykonywane pamiątkowe zdjęcie w wybranych klasach!

BAW SIĘ Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM!!

……………………………………………………………………………………………………………………………..

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy (przyjmowanie wniosków) odbywać się będą w dniach

od 13 lutego 2023  do 24 lutego 2023 r.

w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami

można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki

zsbujakow.pl/rekrutacja

Uwaga! Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

(Zaświadczenie zachowuje ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego).

…………………………………………………………………………………………….

Dzień Babci i Dziadka

W czwartek (26.01.) w Domu Ludowym w Bujakowie odbył się Dzień Babci i Dziadka. Grupa przedszkolna z naszej szkoły zaprezentowała się od strony teatralnej, grając „Jasełka” dla swoich babć i dziadków. Poniżej fotorelacja z tego wydarzeia.

Opracował: ks. Wojciech Grzegorzek

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Międzynarodowy Dzień Koszuli!!

Samorząd Uczniowski, mając na uwadze zbliżający się koniec półrocza postanowił wprowadzić w nasze szkolne życie trochę elegancji i barwnych kolorów. Zgodnie
z kalendarzem nietypowych świąt, 13 stycznia w naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień Koszuli.
Koszula to ponadczasowy element garderoby. Poprawia prezencję i można dostosować ją do każdej okazji. Postanowiliśmy sprawdzić, ilu uczniów ma w swojej szafie ten element garderoby. Okazało się, że wielu:)
Każdy uczeń, który w piątek pamiętał o założeniu koszuli mógł liczyć na to, że nie będzie pytany. Do zabawy włączyli się również nauczyciele. Wszystkim miłośnikom koszul damskich i męskich dziękujemy za udział w naszej „akcji”.

Samorząd Uczniowski 🙂

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Akcja „Życzenia na święta”

            Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu w okresie przedświątecznym brali udział w akcji „Życzenia na święta”. W tym roku było to dużo łatwiejsze, gdyż wolontariuszki i wolontariusze podczas odwiedzin osób starszych, samotnych oraz emerytowanych nauczycieli mieszkających w Bujakowie mogli osobiście złożyć im życzenia. Zostawili im  również własnoręcznie przygotowane kartki z życzeniami oraz ozdoby świąteczne. Po raz kolejny były to bardzo pouczające i wzruszające chwile dla obu stron.

Opiekunka SKW

…………………………………………………………………………………………………………………..

WIZYTA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUJAKOWIE

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

7 grudnia 2022 r. klasa III  udała się z wizytą do Biblioteki Publicznej w Bujakowie, aby poznać funkcjonowanie i możliwość korzystania z zasobów  tejże biblioteki. Uczniowie cały czas realizują projekt „ Wkręceni w czytanie…” i dlatego chciały koniecznie poznać księgozbiór Biblioteki Publicznej, aby jeszcze bardziej wkręcić się w czytanie. Część dzieci już korzysta wraz z rodzicami, czy też dziadkami z tej biblioteki, ale dla większości było to nowe miejsce. Pani Sylwia , która pracuje w tej bibliotece, omówiła zasady korzystania z biblioteki i sposobu zapisania się do niej. Zachęcała również dzieci do wypożyczania książek przygodowych, lektur, ale również książek psychologicznych. Czytała również fragmenty takich właśnie książek. Wizyta w bibliotece, innej niż szkolna,  była dla uczniów ciekawym doświadczeniem. Dzieci na końcu wizyty zadeklarowały chęć zapisania się i czytania książek.

Opracowała Renata Grubka

………………………………………………………………………………………………………

Mikołajki na sportowo w Go Jump.

     7 grudnia uczniowie klasy VI naszej szkoły brali udział w wycieczce do Go Jump (Park Trampolin) w Bielsku Białej.

Jest to miejsce, w którym można bardzo mile i zarazem aktywnie spędzić czas wolny. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich sił i umiejętności fizycznych. Mieli okazję również, poprzez wspólną zabawę i ćwiczenia do jeszcze lepszego zintegrowania się
w grupie. Sądząc po minach wszyscy uczestnicy byli zmęczeni, ale także bardzo zadowoleni.

Opracowała: K.Bogunia, E.Staszak

…………………………………………………………………………………………………

Wyjazd do kina klas młodszych

       8.12. 2022r. klasy młodsze, w  mikołajkowych nastrojach udały się do kina w  CH Gemini  w Bielsku – Białej, na film pt. „Wielki, zielony krokodyl domowy”. Wydawałoby się, że krokodyl nie może zostać zwierzątkiem domowym, a jednak…. Lyle – nieśmiały
i niemówiący krokodyl posiada niezwykły dar – pięknie śpiewa, ale niestety boi się sceny, paraliżuje go  trema, nie może więc zrealizować marzenia swego właściciela – magika, aby występować przed dużą publicznością. Pojawia się też problem – krokodyl rośnie
i staje się potężnym zwierzakiem, z czego wynikają niezwykłe i śmieszne komplikacje, zwłaszcza wtedy, gdy magik opuszcza go, a do domu wprowadza się nowa rodzina. Lyle ma wówczas ważną rolę do spełnienia – scala rodzinę, pokazuje jej członkom radość
z zabawy oraz ich własne talenty. W filmie nie zabrakło pięknych piosenek oraz zabawnych sytuacji i humorystycznych momentów, ze zwierzętami w rolach głównych.
W fabule pojawiały się też istotne problemy tj.: przyjaźń ze zwierzętami i odpowiedzialność za nie, budowanie poczucia własnej wartości, przezwyciężanie własnych lęków i obaw. Film pobudzał do refleksji i poszerzenia swoich wiadomości
o zwierzętach egzotycznych, wpływał na   świadomość nt. tworzenia szczęśliwej przestrzeni dla zwierząt dziko żyjących. Dzisiejszy wyjazd był okazją do odpoczynku
i zabawy, zacieśnienia więzi klasowych oraz przypomnienia zasad zachowania 
w miejscach publicznych.

…………………………………………………………………………………………….

Słodkie Mikołajki

Tegoroczne mikołajki w klasie III były wyjątkowo słodkie. Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania i przyszli do szkoły w mikołajkowych strojach, oczywiście dominował kolor czerwony.

Aby ten dzień -6 grudnia był szczególnie słodki- dzieci wraz z rodzicami przygotowali słodkie wypieki. Taka próba przedświątecznych wypieków. Pojawiły się już pierniczki, ciasteczka korzenne, rogaliki orzechowe, ciasto z galaretką, piernik , babeczki czekoladowe pięknie ozdobione, ciasto z jabłkami oraz ciasto ukraińskie -na które niestety przepis nie został zdradzony. Dzieci chętnie opowiadały o swoich wypiekach i dzieliły się wzajemnie, zachęcając do spróbowania.

Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie słodkiego, mikołajkowego stołu.

Dzieci długo będą wspominać ten radosny, słodki dzień spędzony w gronie swoich kolegów i koleżanek w szkole.

Opracowała : Renata Grubka

………………………………………………………………………………………….

Orszak św. Mikołaja

Każdego roku, szkołę w Bujakowie i wszystkie grzeczne dzieci, odwiedza św. Mikołaj ze swoim zastępem, w którym spotkać można śnieżynki, renifery, a także elfy. Od samego rana, na korytarzach szkolnych słychać dźwięk dzwonków, a w klasach świąteczne piosenki. W klasach młodszych Mikołaj rozdaje prezenty i rozmawia z dziećmi na temat obyczajów       i tradycji świątecznych, a także zadaje okolicznościowe zagadki i pytania.

W klasach starszych odbywają się wspólne śpiewy, sesje zdjęciowe, a młodzież integruje się ze sobą w wesołej atmosferze.

Święty Mikołaj nie zapomina też o pracownikach szkoły, bo w tym wyjątkowym dniu, dla każdego znajdzie się wesoły uśmiech i słodki upominek.

Mikołaju! Czekamy na Ciebie za rok…

Opracowały: Anna Homa i Elżbieta Staszak

………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjazd do Miejsca Pamięci i Muzeum

Auschwitz – Birkenau

W grudniowy poranek klasy i 7 i 8 naszej szkoły wzięły udział w  wyjeździe edukacyjnym do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Oświęcimiu. Grupy młodzieży szkolnej z Polski zwiedzają Miejsce Pamięci Auschwitz zgodnie ze specjalnie opracowanymi programami przygotowanymi przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, co związane jest z modyfikacją podstawy programowej. Nasi uczniowie zostali przygotowani do tej wizyty poprzez udział 
w pogadankach z wychowawcami klas, a także w zajęciach z historii i języka polskiego poruszających tematykę wojny i holokaustu. Nasz wyjazd stał się wstępem do dyskusji nad tematyką Auschwitz i zagłady oraz kwestiami moralnymi.

Uczniowie z uwagą wsłuchiwali się w przewodnika, który podzielił się z nami swoja ogromna wiedzą na temat obozu i jego realiów. W programie zwiedzania znalazły się miejsca znaczące dla obiektu, m.in. Brama „Arbeit macht frei”, Plac apelowy, Blok 6, Blok 11 i dziedziniec, Blok 27 i wystawa Szoa oraz Blok 5. Tematyka poruszana w trakcie zwiedzania dotyczyła reżimu obozowego, rejestracji i egzystencji więźniów, ich znaczenia w obozowym terrorze oraz zagadnień związanych z mieniem ofiar.

Młodzież zobaczyła również ruiny obozu Auschwitz II – Birkenau, a tam Bramę Śmierci, Rampę, na której dokonywano selekcji więźniów, ruiny komory gazowej  i krematorium.

Młodzież, z powagą i skupieniem, przyjęła tak trudną lekcję historii. Wracaliśmy dojrzalsi
i bogatsi o nowe przemyślenia, doświadczenia i emocje, które pozostaną już z nami na zawsze.

Żródło: https://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/nowe-programy-zwiedzania-miejsca-pamieci-dla-gimnazjalistow-i-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych,1659.html

Opracowały:

Anna Homa, Magdalena Haluch, Anna Jarosz

…………………………………………………………………………………………………………..

Dzień magii, czarów i wróżb

    „Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej –
w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą. Uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść
w świat marzeń i fantazji.”

I tak właśnie się działo 25 listopada w klasie II a. Zabawa andrzejkowa przebiegała w atmosferze wróżb, tajemniczości i czarów, co szczególnie podkreśliły ubrane w czarne stroje dzieci. Chętnie i ze szczerą radością uczestniczyły w różnych zabawach i wróżbach, takich jak: lanie wosku, wróżenie imion z serduszka, moneta w studni, zabawy z butami. Wróżby przeplatane były różnymi zabawami tanecznymi przy muzyce popularnych przebojów, np. taniec w parach z balonami, zabawa „miotlarz”, „macarena,”, konkurs z krzesełkami. Całość spotkania „czarodziejskich postaci” umilił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.             

     Zabawy, radości i śmiechu było wiele, a miła i ciepła atmosfera na pewno jeszcze bardziej wpłynęła na integrację zespołu klasowego i zacieśniła więzi miedzy uczniami.

Opracowanie: Renata Matusik

……………………………………………………………………………………..

Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień

22 listopada Samorząd Szkolny zaprosił wszystkich do udziału w zabawie z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Motywem przewodnim dnia stał się kolor żółty, a uczniowie ozdobili swoje ubrania wesołymi buźkami i emotkami wyciętymi z papieru, narysowanymi lub wydrukowanymi. Celem naszej zabawy było propagowanie akceptacji i tolerancji wśród młodzieży, właściwych postaw, a także pozytywnych emocji.

  Dzieci postawiły w tym dniu na serdeczność i uprzejmość. Uczniowie starali się sprawiać sobie nawzajem drobne przyjemności i być mili.

Z tej okazji zorganizowano konkurs fotograficzny „Życzliwość zaklęta w kadrze”. Uczniowie pokazali, że można zrobić wyjątkowe zdjęcie, na którym będzie można zobaczyć prawdziwe emocje i przedstawić ŻYCZLIWOŚĆ jako wyjątkową cechę.

Nagrodę otrzymuje autorka zdjęcia: Dobrawa Walkowicz, kl. 6, a także jej koleżanki, które zostały uwiecznione na fotografii: Milena Marek i Weronika Janosz (również kl. 6).

Samorząd Szkolny przypomina, że chociaż Dzień Życzliwości obchodzimy raz do roku, to każdego dnia możemy powiedzieć sobie coś miłego, uśmiechnąć się do siebie lub życzyć dobrego dnia. Jeśli będziemy o tym pamiętać, świat stanie się piękniejszy.

Opracowały:

Anna Homa

Elżbieta Staszak

………………………………………………………………………………………………………….

WIELKI SUKCES

W dniu 22.11.2022 roku w Porąbce rozegrany został Gminny Konkurs Wiedzy
o Sejmie pod patronatem Pani poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek i władz gminy Porąbka pod przewodnictwem Pana Wójta Pawła Zemanka.

W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych gminy Porąbka. Miło nam poinformować, że I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły – Katarzyna Duda. Gratulujemy.

Opracował: Krzysztof Górowicz

………………………………………………………………………………………………………………..

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 22. listopada br. do naszej szkoły zawitali goście z Torunia, którzy przeprowadzili „żywą lekcje historii”. Przybyli goście zaprezentowali czas I Wojny Światowej, która w czasach ówczesnych była nazywana Wielką Wojną. Wybrani uczniowie czynnie uczestniczyli w lekcji zakładając mundury z tamtych lat, a część została „przebadana” przez komisję wojskową. Na koniec prowadzący zadał pytania dotyczące lekcji i osoby, które prawidłowo odpowiedziały otrzymały pamiątkową monetę
z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego.

………………………………………………………………………………………………………..

Wycieczka do Bochni i Nowego Wiśnicza zrealizowana w ramach programu  „Poznaj Polskę”

Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę. –św. Augustyn 

 17 listopada 2022 r. uczniowie klas 4a, 4b oraz 5  wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Bochni oraz Nowego Wiśnicza realizowaną w ramach programu MEN – „Poznaj Polskę”. Najpierw odwiedzili najstarszą w Polsce Kopalnię soli w Bochni działającą od 1248 roku. Grupa bezpiecznie dojechała do Bochni, gdzie na uczniów czekały przewodniczki oraz wiele atrakcji. Po zakupieniu pamiątek mali podróżnicy rozpoczęli swoją przygodę. Na początek był zjazd windą pod ziemię szybem Campi na głębokość 212 m, co wywołało u niektórych silne emocje. Po dotarciu na miejsce  na uczestników wycieczki czekała kolejka, która przemierzała trasę pomiędzy szybami. Jechała dość szybko, a po drodze można było zobaczyć wiele postaci,  ciekawych
i zagadkowych miejsc. Dzięki Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej zwiedzanie kopalni ma charakter podróży w czasie, w którą zostali zabrani uczniowie.  Przy wykorzystaniu holograficznych i interaktywnych inscenizacji   pokazano średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty życia kopalni. W pamięci zwiedzających na długo pozostaną prezentacje dotyczące dawnego systemu wentylacji, sposobów pozyskiwania soli i transportowania jej na powierzchnię.   Wszystkich poruszyła  symulacja zalania wodą podziemnych korytarzy oraz pokazanie innych niebezpieczeństw  czyhających  na pracowników kopalni. Zwiedzający  mieli wrażenie  jakby normalna praca górników  toczyła się tuż obok nich.

Jedną z wielu atrakcji było  zwiedzanie kaplicy św. Kingi oraz poznanie legendy o jej pierścionku.  Zaskakującym okazało się potkanie ze Skarbnikiem, dobrym duchem bocheńskiej kopalni, od którego  każdy wędrowiec otrzymał sakiewkę z białym złotem.

Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem w największej komorze Ważyn, która znajduje się na poziomie VI – 250 m pod ziemią. Miejsce to pozwoliło naszym uczniom na zrelaksowanie się i wspólny posiłek.  Podróżnicy w wolnym czasie zagrali mecz piłki nożnej, sfotografowali się w Fotobudce, odwiedzili ogródek zabaw i skorzystali z Żup bocheńskich.

Pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją oraz świetną zabawą. Dzięki tej wycieczce dzieci doceniły ciężką i bardzo niebezpieczną pracę górników.

     Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie uroczego zamku rodziny Kmitów
i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. To jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł  architektury rezydencjonalno – fortecznej, na której charakter  wpłynęły cztery fazy rozbudowy: gotycka i renesansowa związana z rodem Kmitów oraz wczesnobarokowa i barokowo – klasycystyczna związana z rodem Lubomirskich. Uczniowie poznali historię budowli, warunki życia i zwyczaje jej mieszkańców.  Przewodnik szczegółowo i w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieje i funkcje tej budowli.

Zmęczeni, ale w dobrych humorach podróżnicy z Bujakowa wyruszyli w drogę powrotną. Był to dzień pełen wrażeń oraz refleksji, że  warto przenieść się  czasie, aby docenić to, co posiadamy i warunki, w jakich dzisiaj żyjemy. Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

…………………………………………………………………………………………………………….

Las pełen niespodzianek, czyli wycieczka nad Wilcze stawy.

   W listopadzie klasa 4 a wraz z opiekunami wybrała się na pieszą wycieczkę do lasu nad Wilcze stawy. Poszczęściło nam się, pogoda dopisała, był uroczy słoneczny dzień. Przed wyjściem ustaliliśmy zasady bezpiecznego zachowania podczas wędrówki, w lesie, nad wodą i przy ognisku.  Zdecydowaliśmy również, że będzie to dzień bez telefonu, by nacieszyć się swoim towarzystwem, lepiej się poznać a także chłonąć las różnymi zmysłami. W czasie spaceru rozpoznawaliśmy głosy mieszkańców lasu, drzewa
i krzewy, leśne skarby oraz kwiaty na łące. 

Dużą atrakcją dla dzieci było przygotowanie i rozpalenie ogniska, upieczenie kiełbasek oraz  wspólny posiłek na świeżym powietrzu. Apetyt dopisywał, a piękna pogoda sprzyjała zabawom  w lesie. Mogliśmy porozmawiać, pobawić się w chowanego, pograć
w kalambury, pobiegać, poszukać darów jesieni.

Do domów wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z pierwszej pieszej wyprawy.

Wyprawa do lasu była bardzo udana, a wspomnienia na długo pozostaną w naszej pamięci.

………………………………………………………………………………………………………………

Narodowe Święto Niepodległości

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”.

Te słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego towarzyszyły nam podczas uroczystości poświęconej Ojczyźnie w 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli.

Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa.
Słuchając patriotycznych wierszy i pieśni uczciliśmy ten dzień refleksją nad historią naszego kraju. Nasi przodkowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Uczniowie naszej szkoły swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że są prawdziwymi patriotami.

Opracowała: E.Staszak, K.Kocierz, I.Chwała.

……………………………………………………………………………………………………………………….

POLA NADZIEI 2022

            11 października w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bielsku-Białej rozpoczęto kolejną edycję akcji „Pola Nadziei 2022”. Pola Nadziei to doroczna kampania zbierania funduszy na rzecz domów opieki dla osób terminalnie chorych. Akcję zainaugurował bp Piotr Greger, który podczas  nabożeństwa podkreślił, że miłosierdzie „jest formą spłacania długu miłości”. Na zakończenie nabożeństwa delegacje szkół otrzymały cebulki żonkili do zasadzenia w swoich szkołach, aby w nowym sezonie wiosennym można było przeprowadzać żonkilowe kwesty na rzecz stacjonarnego hospicjum.

            W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła po raz pierwszy przystępuje do akcji Pola Nadziei. Podczas spotkania, inaugurującego akcję w naszej szkole, dowiedzieliśmy się więcej o samej akcji oraz o opiece nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

            Początkiem listopada zasadziliśmy też na naszym szkolnym poletku cebulki żonkili, które zakwitną wraz z nadejściem wiosny. Był to jesienny, piękny i słoneczny dzień. Dzięki tej akcji, dzieci poczuły naturalną potrzebę pomagania innym i zrozumiały, że wspólnym działaniem można zmienić świat. Całą żonkilową kampanię przeprowadziły opiekunki Samorządu Szkolnego oraz Szkolnego Wolontariatu.

          W najbliższym czasie w ramach akcji planujemy wykonać świąteczne kartki, które sprzedane zostaną w listopadzie oraz zorganizować kiermasz ciast. Fundusz zebrany
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie Hospicjum im. św. Jana Pawła II 
w Bielski Białej.

Teraz czekamy na nadejście wiosny, a wraz z nią na rozkwitające żonkile.

Opracowały: E.Staszak, M.Haluch, A.Homa

………………………………………………………………………………………………………………..

Klubu Młodzieżowego „Together”

Od 27 października 2022 roku w szkole rozpoczęły się spotkania Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego „Together”. Jak sama nazwa mówi (together – razem) uczniowie trzymają się razem i darzą się sympatią.

            Celem Klubu jest bliższe poznanie się uczniów polskich i ukraińskich, nawiązanie nowych przyjaźni, zauważenie różnic i podobieństw między Polską i Ukrainą, obdarowanie wsparciem nowych osób dołączających do społeczności Bujakowa, wzmacnianie zdrowia psychicznego uczestników.

            Na cotygodniowych spotkaniach bawimy się, integrujemy, uczymy: o ekologii,
o zasadach przyjaźni i dobrych manier, o swoich emocjach, o kulturze Polski i Ukrainy,
o dobrym życiu, tolerancji. Uczniowie dają z siebie to, co najlepsze: ktoś pokrzepi dobrym słowem, ktoś inny wysłucha, ktoś rozśmieszy, ktoś inny pokaże jak coś wykonać. Każdy jest ważny i każdy wnosi do grupy coś innego.

            W programie Klubu jest przestrzeń na gry terenowe, prace plastyczne, aktywność fizyczną, ale także na kosztowanie potraw z obu krajów, czy wspólne czytanie i oglądanie filmów.

            Do Klubu należą uczniowie klas 5-8. Spotykamy się w czwartkowe popołudnia
w gabinecie psychologa szkolnego. Nad wszystkim czuwa Pani Martyna Kliber – psycholog szkolny.

………………………………………………………………………………………………………..

ZBIÓRKA KARMY

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za wsparcie w postaci darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska przy ul. Reksia w Bielsku-Białej w ramach akcji ANIOŁÓW ZE SZKOŁY.

Opiekun akcji: Ewa Herma

……………………………………………………………………………………………………..

 Pasowanie uczniów kl. I na czytelników szkolnej biblioteki

         W ramach realizacji projektu „Mała książka – Wielki człowiek”, organizowanego przez Instytut Książki, 3 listopada 2022r. zorganizowaliśmy uroczystość pasowania uczniów klasy I na czytelników szkolnej biblioteki. Uczniowie klasy I pod opieką nauczyciela biblioteki przygotowali uroczystość, w czasie której najmłodsi wychowankowie wykazali się znajomością znanych i lubianych bajek. Wzięli udział
w zabawach i konkurencjach wykazując się sprytem, zręcznością i szybkością. Następnie poznali zasady wypożyczania i poszanowania książek oraz innych materiałów bibliotecznych. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie przyrzeczenia. Głośno wybrzmiały słowa: „My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić jej nie damy. Wskazówek i rad będziemy słuchać
z uwagą. Obowiązki czytelnika traktować z powagą. Przyrzekamy!”. Następnie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki, które zachęcają do wspólnego, rodzinnego czytania. Uśmiech na twarzy podopiecznych wywołał słodki upominek.

nauczyciel  biblioteki

…………………………………………………………………………………………..

„Mój różaniec”

W październiku uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie „Mój różaniec”. Konkurs polegał na zrobieniu z dowolnego materiału. Pomysłów na własne różańce nie zabrakło, od tradycyjnych koralików, przez kasztany i żołędzie, a skończywszy na zakrętach po butelkach. Dzieciom w ramach katechezy wręczono pamiątkowe dyplomy, a w drugiej połowie października różańce były wystawione w kościele parafialnym.

……………………………………………………………………………………………………………

Dzień Postaci z Bajek

                    Z okazji Dnia Postaci z Bajek uczniowie klas II gościli w naszej szkole bajkowych bohaterów książek. Dzieci rozpoznały wśród nich Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Śnieżkę, Jasia i Małgosię oraz Baba Jagę oraz odpowiedziały na szereg pytań związanych z treścią poszczególnych bajek. W rolę bajkowych postaci wcielili się uczniowie klasy VI, którzy przygotowali także dla swoich młodszych kolegów konkurencje
i zabawy. Dzieci wysłuchały również bajkę braci Grimm „Żabi król”.  Na zakończenie spotkania otrzymały pamiątkowe zakładki do książki.

nauczyciel biblioteki

………………………………………………………………………………………………………

Jesień  w  lesie.

 3 listopada, uczniowie klasy II b wybrali się na wycieczkę do lasu, aby wykorzystać ostatnie dni  słonecznej i ciepłej jesieni.

Po drodze obserwowaliśmy i rozmawialiśmy o jesiennych pracach w polu ( oranie, bronowanie i kiełkowanie oziminy).

Las przywitał nas pięknymi barwami i ogromem szeleszczących liści pod nogami, które dzieci w mig wykorzystały do zabawy. Podczas dalszej wędrówki rozróżnialiśmy gatunki drzew i krzewów oraz omawialiśmy różnice w budowie drzew i krzewów. Ciekawym okazem okazała się ambona-niektórzy potrafili bardzo ciekawie o niej opowiadać.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, zrobiliśmy odpoczynek, parę zabaw i wróciliśmy do pracy. Każdy uczeń miał wybrać sobie drzewo i odpowiedzieć na pytania zawarte w karcie pracy- było dużo zabawy oraz zdziwienia na przypadkowe odkrycia  różnych mieszkańców drzew np. pająków, różnych mchów otaczających korę drzew, grzybów
a nawet padł lekki strach przed uciekającym zającem. Grupa „detektywów leśnych” odkryła jego trasę ucieczki- dziurę w siatce otaczającej szkółkę leśną. Następnym zadaniem, było zebrać jak najwięcej różnych darów lasu ( owoce, nasiona, liście, suche trawy itp.) i wyszukać jak największy liść. Liście będziemy  mierzyć i opisywać już na zajęciach w szkole.

Pobyt w lesie zakończyliśmy również zabawami i konkurencjami. W drodze powrotnej uczniowie nadal zbierali różne materiały do swoich jesiennych bukietów.

Okazało się, że las to nasz drugi dom i szkoła. Czujemy się w nim bardzo swobodnie
i bezpiecznie. Możemy wiele się od przyrody nauczyć a także super bawić i odpoczywać słuchając szumu wiatru, czuć ciepło promyków słońca i nasłuchiwać rożnych odgłosów
( innych  niż na co dzień)- relaks za darmo 🙂

………………………………………………………………………………………………………………

#Szkoła Pamięta…

            Kolejny raz przed świętem  „Wszystkich Świętych” uczniowie klas ósmych ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunką uczestniczyli w akcji porządkowania grobu Nieznanego Żołnierza oraz zapalenia zniczy na grobach osób, które zapisały się w historii naszej małej społeczności lokalnej.  Przypomniana została historia powstania grobu oraz wspomnienie o byłych dyrektorach szkoły, nauczycielach i księżach spoczywających na naszym cmentarzu. W ten sposób przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji #SzkołaPamięta.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Code Week 2022 (Europejski Tydzień Kodowania)


W październiku po raz kolejny dołączyliśmy do świętowania Europejskiego Tygodnia Kodowania czyli braliśmy udział w EU Code Week.
Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. W jej ramach europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja promuje kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz współpracy przy programowaniu, a także innych działaniach związanych z technologią.
Zgłosiliśmy i zarejestrowaliśmy nasze działania na stronie codeweek.eu, a po ich zakończeniu otrzymaliśmy certyfikat. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Opracowała: Magdalena Haluch

………………………………………………………………………………………………………………

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

    Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, dlatego podjęliśmy szereg działań promujących czytelnictwo i szkolną bibliotekę. Uczennice działające w Radzie Bibliotecznej   czytały dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej książki o Franklinie, bohaterze serii książeczek dla najmłodszych. Dziewczyny reprezentujące Szkolny Wolontariat organizowały zajęcia w grupie dzieci przedszkolnych, oparte na treści czytanych opowiadań. Znaleźliśmy również czas, aby w trakcie zajęć bibliotecznych zorganizowanych w kl. IV b poznać przygody Mikołajka, bohatera lektury szkolnej.  Dla uczniów kl. IV-VIII zorganizowaliśmy konkurs literacki „Po drugiej stronie szafy… Co wydarzyć się mogło?”. Wyróżnienie w konkursie zdobyła uczennica  klasy V – Zuzanna Smolec. Nagrody za udział otrzymały Angelina Kuźma i Anastasiia Vlasiuk. W szkolnej bibliotece chętnie czytaliśmy książki oraz graliśmy w gry planszowe. Poprzez przygotowanie ściennych gazetek ukazaliśmy wartości wynikające z czytania.

Podjęte działania dały możliwość pokazania biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, pozwalającego przyjemnie i aktywnie spędzić czas. Z pewnością będą one kontynuowane nadal.

……………………………………………………………………………………………………………….

  Wycieczka do Żywca.

W dniu 26. 10. 2022r. wycieczka klasy II a, II b i klasy III do Żywca rozpoczęła projekt realizowany w klasach młodszych- „ Kolorowo na ludowo”.

Żywiec to główne miejsce spotkań, kultury i krzewienia tradycji na terenach Żywiecczyzny.

W piękny jesienny dzień przeszliśmy parkiem w stronę Pałacu Habsburgów. Po drodze można było podziwiać piękne alejki, stare drzewa a przy Domku Chińskim spotkać stałych bywalców parku: kaczki, gołębie i łabędzie. Największą niespodziankę i zachwyt dzieciom sprawiła obecność pasącej się krówki ( z mini zoo) oraz  pasieka.

Przechodząc obok pałacu, dotarliśmy do Starego Zamku.

Podzielono nas na dwie grupy. Jedna grupa zwiedzała zamek a druga uczestniczyła w warsztatach zabawek . Potem była zmiana.

Zwiedzanie składało się z kilku części. czytaj dalej

……………………………………………………………………………………………………………….

Kolory jesieni w Beskidach

26 października 2022 r. uczniowie z klas V i VI wybrali  się na pieszą wycieczkę, by podziwiać jesienne krajobrazy Beskidu Małego. Najpierw busem dotarliśmy do Kóz. Stamtąd ruszyliśmy w drogę, by dotrzeć na Hrobaczą Łąkę. Podczas wędrówki niektórzy uczniowie wytrwale poszukiwali grzybów i trzeba przyznać, że nie wrócili do domów
z pustymi rękami. Po około dwóch godzinach marszu zatrzymaliśmy się pod krzyżem
i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.  Następnie rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy pyszne kiełbaski. Odwiedziliśmy również schronisko, gdzie można było zakupić drobne pamiątki oraz słodycze i napoje. Prawdziwą atrakcją tej wycieczki były roztaczające się
z południowego stoku Hrobaczej Łąki widoki obejmujące Jezioro Międzybrodzkie z górą Żar i widocznym na jej szczycie zbiornikiem elektrowni szczytowo-pompowej, Kiczerę, Kocierz i Jaworzynę, dolinę Żarnówki, Nowy Świat i masyw Czupla. W tle dało się dostrzec również masyw Pilska oraz Tatry Zachodnie. W drogę powrotną ruszyliśmy
w stronę Bujakowa. Zejście okazało się dość strome i forsowne, ale wszyscy bezpiecznie dotarli do domów. Przez całą wycieczkę towarzyszyła nam  słoneczna pogoda.
W doborowym towarzystwie przeszliśmy łącznie około 14 km. To był fantastyczny dzień, który na długo zapadnie w naszej pamięci.

E. Staszak, T. Janosz

……………………………………………………………………………………………………………..

Wycieczka klasy I do Krakowa

    W ramach realizacji projektu MEN- „Poznaj Polskę” –  klasa I udała się na zwiedzanie Krakowa. Na początku wycieczki uczniowie zachwycili się Wisłą, którą niektórzy zobaczyli pierwszy raz na własne oczy oraz – Wawelem, który podziwiali u podnóży zamku. Potem wszyscy udali się na Rynek – zrobił on na uczniach wrażenie i wydał się wielki. U stóp pomnika Adama Mickiewicza dzieci  podziwiały Kościół Mariacki  i Sukiennice. Miały okazję wysłuchać na żywo hejnał  z Wieży Mariackiej. Potem wycieczka przeniosła się  do podziemi, aby obejrzeć Rynek w innym wymiarze . Tam – pod opieką pani przewodnik – uczniowie kl.I zwiedzali  podziemia Krakowskiego Rynku, gdzie wystawione były niezwykłe znaleziska jeszcze z czasów średniowiecza. To naprawdę nie lada gratka, szczególnie że na miejscu czekały narzędzia, biżuteria, zabawki, obuwie, uzbrojenie, monety, plomby
i odważniki kupieckie, kościane grzebienie czy ozdoby strojów. Podziemną podróż po dawnym Krakowie uczniowie  rozpoczęli od obejrzenia krótkiego spektaklu –  legendy
o królu Kraku i smoku wawelskim. Potem udali się na wędrówkę po uliczkach, gdzie zobaczyli m.in. artefakty, takie jak: stare ozdoby czy monety, przedmioty pozostawione przez mieszkańców i odwiedzających niegdyś Kraków czy kamienne drogi
z wyżłobieniami powstałymi na skutek przejeżdżania po nich kupieckich wózków. Ciekawą zachętą dla dzieci były  multimedialne ekspozycje,   a wszystko w półmroku – co 
z pewnością dodawało temu miejscu charakteru i tajemniczości. W podziemiach Krakowskiego Rynku, za sprawą pani przewodniczki, dzieci mogły  się dowiedzieć, jak wyglądało życie ludzi dawno, dawno temu. Uczniowie mogli się również zważyć za pomocą dziwnej wagi, zajrzeć do wnętrza chaty, zobaczyć dawny warsztat kowala. Była to naprawdę ciekawa i wspaniała lekcja historii Krakowa, ukazana w  innowacyjny sposób.  Potem dzieci odwiedziły Sukiennice, gdzie  zakupiły sobie upatrzone pamiątki. Przy kolejnym hejnale pierwszaki przespacerowały się jeszcze po Rynku, aby przejść przez Bramę Floriańską i udać się w stronę Barbakanu. Dalej zobaczyły  pomnik Jana Matejki oraz Pomnik Grunwaldzki. Piękna pogoda sprzyjała spacerowi po parku, który zaprowadził uczniów do następnego miejsca wycieczki – Żywego Muzeum Obwarzanka. Tam dowiedziały się, że obwarzanek krakowski to niewątpliwie najsmaczniejszym symbol  miasta. Sprzedawany codziennie w ponad 150 tysiącach sztuk, może poszczycić się ponad 600-letnią tradycją oraz unijnym znakiem „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, co podkreśla jego znaczenie dla kulinarnego dziedzictwa Krakowa. Żywe Muzeum Obwarzanka to miejsce, gdzie dzieci dowiedziały się o historii   i tradycji wypieku obwarzanka, dlaczego nie należy mylić go z preclem, odkrywały wszystkie jego tajemnice i poznawały  proces jego produkcji. Uczniowie przygotowali się do warsztatów zakładając fartuchy, słuchając cennych uwag swojej mistrzyni – pani Zuzi i oglądając etapy jego powstawania. Potem własnoręcznie wyrabiali obwarzanki. W czasie, gdy obwarzanki się piekły, dzieci oglądały podsumowanie warsztatu w formie bajki oraz filmik pokazujący produkcję na szerszą skalę. Wszyscy byli  z siebie bardzo dumni, bo otrzymali dyplom czeladnika oraz swój własny wypiek. Podczas powrotu nad Wisłę uczniowie zachwycali się zakątkami Krakowa, niezwykłymi uliczkami i pięknymi jesiennymi dekoracjami. Na koniec wycieczki pożegnali się nad Wisłą z gołębiami, które chętnie skorzystały
z obwarzankowych okruchów. Zadowolenie  i pełne wrażeń dzieci wracały  do domu
w przyjemnych nastrojach.

……………………………………………………………………………………………………………………….

                   Dzień Kapcia

Samorząd Uczniowski ogłosił 27 października Dniem Kapcia. Wielu uczniów zamiast obuwia zmiennego przyniosło do szkoły swoje domowe kapcie. Zamiast sportowych butów bamboszowi wielbiciele nałożyli kolorowe i śmieszne papucie – pieski, misie, żabki, świnki, czy zwykłe domowe bambosze. Było wesoło i … cieplutko.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

SU z opiekunami.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Pasowania nadszedł czas….

    Dzień 14.10 to nie tylko Święto Edukacji Narodowej, ale w naszej szkole jest to również Święto Pierwszaków, którzy przystąpili do uroczystego pasowania na uczniów. Na ceremonię zostali zaproszeni również rodzice uczniów kl.I oraz klasy II i III wraz z wychowawczyniami. Żeby móc dostąpić pasowania z rąk pani dyrektor -Jolanty Bieleckiej – Szlagór, uczniowie musieli pokazać się z jak najlepszej strony i pochwalić nabytymi umietętnościami.  Na wstępnie dzieci zaprezentowały gościom piosenkę pt. „Jesień”, do której z wdziękiem wykonały improwizację ruchową w parach. Później uczniowie klasy III przywitali młodszych kolegów, którzy przedstawili się w zbiorowej recytacji wiersza pt.”Nasza klasa”. Potem dzieci wygłosiły jeszcze wiersze i zaśpiewały piosenki, a starsi koledzy złożyli pierwszoklasistom życzenia. Następnie pierwszaki wykonały taniec
z chustą animacyjną, a potem uczennice klasy III – Nikola Marek i Nikola Socała- sprawdziły ich wiedzę, zadając różne zagadki związane ze szkołą. Uczniowie klasy I popisali się również znajomością ważnych słów, które przydają się w szkole, tj.: dziękuję, proszę, przepraszam. Ważnym elementem tego dnia był też występ ukraińskich uczennic, które pięknie wykonały piosenkę pt. „Czerwona kalina”. Na koniec występu prowadząca – Alicja Kudłaciak wprowadziła poczet sztandarowy i  zaprosiła dzieci do ślubowania. Pozostał jeszcze akt samego pasowania na ucznia,  do którego przystąpiła – z wielkim ołówkiem- pani dyrektor. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom
i legitymację szkolną, a rodzice zadbali też o słodki akcent. Zwieńczeniem dnia były wspólne zdjęcia.

…………………………………………………………………………………………………………….

PASOWANIE NA CZWARTOKLASISTĘ 2022/2023

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony …

Stefan Żeromski

13 października 2022 r. w murach naszej szkoły odbyło się Pasowanie na Czwartoklasistę. Imprezę rozpoczęło uroczyste ślubowanie klas czwartych, a po nim symboliczne pasowanie, czyli dotknięcie ołówkiem, złożenie podpisów i otrzymanie okolicznościowych dyplomików. Tym samym czwartaczki zostały oficjalnie przyjęte do starszej grupy wiekowej braci uczniowskiej.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas 4a, 4b i 5. Były, wiersze, piosenki i humorystyczne scenki opowiadające o szkole. Nie zabrakło także życzeń z okazji Dnia Nauczyciela. Następnie przedstawiciele samorządu szkolnego wybrali reprezentantów klas czwartych do udziału w konkurencjach sprawdzających wiedzę, tężyznę fizyczną, wymagających umiejętności współdziałania w grupie, pomysłowości i kreatywności najmłodszych koleżanek i kolegów. Wszystkie konkurencje przypadły do gustu nie tylko samym uczestnikom, ale też i widzom, o czym świadczyły gromkie brawa oraz słowa uznania. Przygotowaniem imprezy zajęli się opiekunowie samorządu oraz wychowawcy klas czwartych i piątej.

Przebieg uroczystości uwieczniony został na fotografiach wykonanych sprzętem pozyskanym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości ” i chyba wyszło całkiem nieźle? Oceńcie sami.

Oto fotorelacja :

Opracowały:

Helena Sowińska – Wawak

Anna Homa

………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyniki konkursu plastycznego „Portret Królowej Elżbiety II”.

Dnia 19 października został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Portret Królowej Elżbiety II”. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, a zakwalifikowane prace były przepiękne. Głównymi celami konkursu była popularyzacja języka angielskiego, zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów, uczczenie pamięci Królowej oraz pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Jury po długich naradach nagrodziło prace następujących uczniów:

Dawid Staruń, klasa 6

Zuzanna Kuźma. Klasa 2a.

Gratulujemy!!!

A.Homa, E.Staszak

………………………………………………………………………………………………………………………….

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w światowym Dniu Tabliczki Mnożenia

Jest to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. Tegoroczna XII edycja akcji odbyła się 7 października.
Jest to dzień symboliczny mający na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Znajomość tabliczki mnożenia jest jedną z podstawowych umiejętności każdego ucznia.
W czasie lekcji matematyki uczniowie klas IV – VIII sprawdzali swoją znajomość tabliczki mnożenia w interaktywnym quizie w aplikacji Kahoot. Rozwiązywali zadania przy kolejnych stacjach zadaniowych, piramidki matematyczne, krzyżówki.
Młodsi uczniowie klas I – III rozwiązywali zadania typu wykreślanki, labirynty
i kolorowanki.
Dziękujemy za tegoroczny udział w tym wydarzeniu i zapraszamy za rok!

……………………………………………………………………………………………………

Warsztaty kulturowo – językowe we Włoszech

      We wrześniu grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe do Włoch. Celem naszej wyprawy było doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie nowych kultur i tradycji, a także zwiedzanie wspaniałych zabytków.

       Pierwszym punktem naszego programu była piękna Toskania, słynąca z cudownych widoków i atrakcji turystycznych. W Sienie zwiedziliśmy zabytkową katedrę, jeden 
z najpiękniejszych kościołów w Toskanii i całych Włoszech. Jej fasada główna została ukończona w 1380 roku, a w skład kompleksu wchodzą baptysterium i kampanila (dzwonnica). W Sienie została zachowana w pełni antyczna struktura miasta. Dwa razy do roku odbywa się tu wyścig konny Palio di Siena, który jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta.

Kolejnym punktem na naszej mapie była Florencja, stolica Toskanii, miasto 
o niesamowitej architekturze. Wszystkie główne atrakcje Florencji w historycznym centrum znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa Unesco. Pani przewodnik zabrała nas do kościoła Santa Croce, a następnie spacerowaliśmy po Piazza dalla Signoria i Pallazo Vecchio. Spacer po tym niezwykłym mieście pozwolił nam chłonąć atmosferę Włoch i poznać lepiej jego urok.

Wizyta w Pizzie była dla nas bardzo wyczekiwanym momentem ze względu na chyba jeden z najsłynniejszych symboli Włoch, Krzywą Wieżę. Ta jedna z najbardziej znanych budowli świata, odwiedzana rocznie przez około 10 milionów turystów, w istocie jest dzwonnicą (kampanilą) katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim na Campo dei Miracoli, wpisanych w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa Unesco. Dziś Piza jest nie tylko starym, zabytkowym miastem, miejscem narodzin Galileusza, ale także siedziba uniwersytetu o bardzo bogatych tradycjach.

Po pięknej Toskanii, przyszedł czas na Riwierę Adriatycką i miejscowość Rimini. Tu,
w hotelu z widokiem na morze i piaszczystą plażę, spędziliśmy relaksujący dzień, zbierając siły na kolejne dni wypełnione zwiedzaniem. Pogoda zachęciła do morskiej kąpieli w ciepłym morzu, wypoczynku i spacerów po plaży pełnej muszelek. Zauroczyła nas atmosfera tętniącego życiem kurortu. Mieliśmy okazję popróbować włoskich specjałów, wyśmienitej pizzy i lodów (gelatto) o różnych smakach.

W kolejnym dniu zwiedziliśmy Gradarę, średniowieczne miasteczko, które wygląda jak nienaruszone od 500lat. Główną atrakcją turystyczną jest tu usytuowany na malowniczym wniesieniu (142m n.p.m.) i otoczony blisko 800m murami monumentalny, średniowieczny zamek. Tutaj usłyszeliśmy romantyczną historię o Francesce i Paolo i ich nieszczęśliwej miłości.

    Następnie wyruszyliśmy do Republiki San Marino, najmniejszego i niezależnego państwa na świecie. Krętymi, kamiennymi i niezwykle urokliwymi uliczkami wspięliśmy się na Wzgórze. Widok okazał się niesamowity.

     Piękna pogoda nawet we Włoszech czasem się zmienia i Wenecja powitała nas deszczową aurą. Na szczęście udało się zrealizować wszystkie punkty naszego programu. Rozpoczęliśmy od pięknej wysepki Burano, położonej na Lagunie Weneckiej. Dodatkową atrakcją okazała się podróż tramwajem wodnym. Ta wyspa to labirynt uliczek
i kanałów, liczne mostki i zacumowane urocze łódki. Jednak to kolorowe domy robią na zwiedzających największe wrażenie. Nie ma dwóch obok siebie w tym samym kolorze.

Po Burano przyszedł czas na Wenecję, która zrobiła na nas piorunujące wrażenie. Spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami i zobaczyliśmy Plac św. Marka i mosty Westchnień     i Rialto. Z przyjemnością spacerowaliśmy wzdłuż kanałów, przyglądając się licznym gondolom z turystami z całego świata. Zbudowanej na wodzie Wenecji od wieków wróżono upadek z powodu niebezpiecznej lokalizacji. Tymczasem miasteczko świetnie znosi coroczne powodzie, organizuje jedyny w swoim rodzaju karnawał i przyciąga światowe gwiazdy na festiwal filmowy.

       Nasze wspomnienia z Włoch pozostaną z nami na zawsze. Przywieźliśmy ze sobą nie tylko pamiątki i włoskie specjały, jak oliwki, suszone pomidory czy makarony, ale również doświadczenia, nowe wrażenia i przyjaźnie. W wielu z nas obudziła się pasja podróżowania i poznawania nowych zakątków świata. Zrozumieliśmy również jak ważna jest nauka i znajomość języków obcych, ponieważ musieliśmy porozumiewać się
w różnych, codziennych sytuacjach.

Opracowali:

Anna Homa, Magdalena Haluch, Krzysztof Górowicz

……………………………………………………………………………………………………………

ZDROWE, KOLOROWE KANAPKI

Ostatniego dnia września klasa III przygotowywała w szkole na lekcji- zdrowe, kolorowe kanapki. Bazą do kanapek było oczywiście pieczywo, o którym mówiliśmy na zajęciach przez ostatnie kilka dni. Każdy musiał nazwać rodzaj przyniesionego przez siebie pieczywa oraz  z jakiej mąki zostało upieczone.

Następnie dzieci przygotowały kanapki z tego co przyniosły z domu, nie zabrakło sera, twarożku, pomidorów, ogórków, papryki i innych zdrowych składników. Kanapki nie tylko były smaczne , zdrowe ale i pięknie ozdobione. Smakowały dzieciom szczególnie , ponieważ były przygotowane samodzielnie. Przez takie działania dzieci uczą się samodzielności i rozwijają kreatywność.

 Opracowała: Renata Grubka

                                                                                        

…………………………………………………………………………………………………………….

WYCIECZKA DO LASU

W piękny słoneczny jesienny dzień, 12 października, uczniowie klasy III  wybrali się na wycieczkę do lasu, by w naturalnym środowisku poznać jego warstwową budowę. Uczniowie wykazali się ogromną znajomością rozpoznawania nazw drzew i roślin jakie można było spotkać w lesie. Ogromną radość sprawiło im poszukiwanie grzybów, których okazało się, że jest dość sporo.

Dzieci doświadczały, że las to źródło świeżego powietrza, gdy swobodnie mogły biegać
i cieszyć się urokami i barwami jesiennego lasu. Takie „żywe nauczanie” jest dla uczniów wielką atrakcją. Dzieci są ciekawe otaczającego świata, mają ogromne potrzeby 
i możliwości poznawcze.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ZBIÓRKA MAKULATURY

Mając na uwadze dobro naszego środowiska członkowie Klubu Młodego Ekologa działającego przy Szkole Podstawowej w Bujakowie przeprowadzają dla mieszkańców Bujakowa coroczną zbiórkę makulatury.

Zbiórka będzie trwała w dniach od 10. do 21. października 2022 roku. Makulaturę związaną w paczki podpisane  imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem klasy prosimy składać przy drzwiach do kotłowni szkolnej.

Nie przyjmujemy pustych opakowań tekturowych. Kartony / tektura mogą służyć tylko jako opakowanie dla gazet, ulotek, książek..

Z góry dziękujemy za aktyny udział w naszej zbiórce.

…………………………………………………………………………………………………….

W piątek 30 września czyli w Dzień Chłopaka obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień krawata”. Idea akcji była taka, że każdy uczeń, który przyjdzie tego dnia do szkoły
w krawacie będzie zwolniony z pytania.

Nie miało znaczenia czy się jest chłopcem, czy dziewczynką. Liczyła się tylko dobra zabawa i poczucie humoru, do którego dodatkiem miał być krawat. Ogromnie cieszymy się, że do akcji włączyli się również niektórzy nauczyciele.

Wszyscy wyglądali elegancko i uroczyście.

Opiekunowie SU

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

             W każdym roku, 29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Inicjatywa obchodów tego święta została zainicjowana w 2001r. w Polskiej Izbie Książki. Patronką uroczystości jest wybitna pisarka, Janina Porazińska. Data 29 września jest dniem urodzin autorki.

Z okazji obchodów tego święta uczennice klasy szóstej podjęły trud głośnego czytania uczniom klas I – III.  Dzieci zostały zapoznane z jedną z przygód Franklina, bohatera serii książeczek. W tym dniu w bibliotece szkolnej najmłodsi nadal kontynuowali głośne czytanie książek o Franklinie, przygotowując się w ten sposób do konkursu „Franklin
i przyjaciele”.                                                                                

W klasach IV – VIII odbyło się również głośne czytanie wybranych przez uczniów publikacji. Prowadzący zajęcia przypomnieli uczniom o okolicznościach dotyczących organizacji Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania oraz przypomnieli wychowankom jakie korzyści wynikają z czytania książek.

…………………………………………………………………………………………………

EDJO – Podsumowanie

Ile liter jest w polskim alfabecie? Czym są słynne francuskie crepes?

Co to jest SKYR i skąd pochodzi? W którym języku powitanie brzmi jak damskie

imię Ola? Co po włosku oznacza polsko brzmiące słowo PANNA?

To tylko nieliczne z pytań, na które próbowali odpowiedzieć uczniowie w ramach obchodów EDJO.

Niezmiernie miło nam ogłosić, że osobą która wykazała się najlepszą wiedzą o krajach Europy i wskazała największą liczbę poprawnych odpowiedzi jest Dobrawa Walkowicz
z klasy 6.

Gratulujemy!!!

Opiekunowie SU.

……………………………………………………………………………………………………………………

Odkryj świat za pomocą języków!

Już 26 września po raz 21. obchodzimy Europejski Dzień Języków. Wydarzenie to podkreśla znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie, bo to właśnie dzięki niej możemy porozumiewać się i komunikować bez granic.

Dzień ten zachęca również do nauki języków obcych – na potrzeby kariery zawodowej, udziału w wymianie międzynarodowej czy też dla własnej przyjemności.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków zapraszamy do rozwiązania quizu językowego, sprawdzającego wiedzę o językach naszego kontynentu.

Zapraszamy także do udziału w konkursie plastycznym na portret największej europejskiej osobowości, która zasługuje na to, aby ją upamiętnić, konkurs na Portret Jej Wysokości – The portrait of Her Majesty.

Cele konkursu:

– oddanie hołdu Elżbiecie II

W bieżącym roku Królowa Elżbieta II obchodziła swoje 96 urodziny, a także                 świętowała Platynowy Jubileusz objęcia przez nią tronu. 8 września 2022 zmarła. Była najdłużej panującą monarchinią w historii brytyjskiej Korony.  

– popularyzacja języka angielskiego,

– zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów,

– pogłębianie zainteresowań Wielką Brytanią,

– pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

Uczestnicy konkursu tworzą portret Królowej Elżbiety II w formacie nie mniejszym niż A4 używając dowolnej techniki.

Prace należy złożyć u opiekunek Samorządu Uczniowskiego.

Termin złożenia prac: 17.10.2022

Opiekunowie SU

………………………………………………………………………………………………………………

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli

……………………………………………………………………………………………………..

ZEBRANIA Z RODZICAMI

……………………………………………………………………………………………………………….

Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy!

Międzynarodowy Dzień Kropki to coraz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzone jest 15 września.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować.

W naszej szkole najmłodsi uczniowie podczas zajęć świetlicowych cieszyli się tym dniem! Odbyła się prezentacja książki pt. ,,The Dot”, której autorem jest Peter Reynolds. Jest to historia małej dziewczynki o imieniu Vashti, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Uczniowie klas trzecich  przeczytali swym młodszym kolegom ciekawą bajkę o „Kropeczce Psoteczce”.  Następnie uczniowie wykonywali kropkowane prace plastyczne
Międzynarodowy Dzień Kropki ma bardzo ważne przesłanie nie tylko dla dzieci
i młodzieży, ale też dorosłych. Każdy ma przecież jakiś talent. Dzień Kropki ma zachęcać do ich odkrywania oraz dodawać odwagi w pokazywaniu ich światu. Bądźmy kreatywni!

Czasem wystarczy zacząć od kropki…

To był wspaniały dzień dla nas wszystkich!

Opracowała: E.Staszak, A.Homa, K.Kocierz.

………………………………………………………………………………………………………

STYPENDIUM SZKOLNE

Do 15 WRZEŚNIA 2022 r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

……………………………………………………………………………………………………….

DO SZKOŁY CZAS, DO SZKOŁY CZAS…

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa miesiące wspaniałych , beztroskich wakacji. Nie tak łatwo jest pożegnać plaże tonące
w słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie wśród zielonych lasów, wakacyjnych przyjaciół.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Dzisiaj 1września nasza szkoła zapełniła się po brzegi uczniami, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023.

 Uczniowie klasy III podczas programu artystycznego pożegnali wakacje, przywitali nowy rok szkolny i przypomnieli o tym co wydarzyło się 83 lat temu.  Dzieci polskie  wówczas nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb.  Dziękujemy i pamięć oddajemy tym, dzięki którym w wolnej  Polsce dziś żyjemy i możemy szczęśliwie rozpocząć kolejny rok szkolny. W naszej szkole pojawili się też uczniowie z Ukrainy, którzy z powodu wojny nie mogą usiąść w swoich ławkach na Ukrainie.

Przygodę ze szkołą rozpoczynają  to uczniowie klasy pierwszej. Serdecznie ich witamy
i cieszymy się, że wstąpili w progi naszej szkoły, aby się uczyć.

Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom, u progu nowego roku szkolnego, wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy i  sukcesów w nauce.

                                                                      

opracowała :    Renata Grubka

…………………………………………………………………………………………………………………..

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022 / 2023 odbędzie się w dniu 1 września 2022roku
o godz.8.45 na sali gimnastycznej. Po części artystycznej uczniowie z wychowawcami przejdą do swoich klas.

Przydział klas i wychowawców

klasa I – p. Alina Morawska sala 30

Klasa II A -p. Renata Matusik sala 31

Klasa II B -p. Anna Stanek – sala32

klasa III- -p. Renata Grubka sala 20

Klasa IV A- p. Helena Sowińska-Wawak -sala 21

Klasa IV B- p. Anna Koczur- sala 22

Klasa V- p. Teresa Janosz- sala 9

Klasa VI- p. Elżbieta Staszak – sala 7

Klasa VII – p. Anna Jarosz – klasa 6

Klasa VIII A- p. Magdalena Haluch – sala 1

Klasa VIII B- p. Anna Homa – sala 5

……………………………………………………………………………………………………………………..

Podział godzin na rok szkolny 2022 / 2023

……………………………………………………………………………………………………………………..

Wykaz przyborów dla klasy I                                                                  

 • – zeszyty w 3 linie ( najlepiej kolorowe), 16 kartek;                                              
 • – zeszyty w kratkę , 16 kartek;
 • – 2 bloki techniczne białe;
 • – 2 bloki techniczne kolorowe;
 • – papier kolorowy ( samoprzylepny lub nie);
 • – klej w sztyfcie, klej „Magik”;
 • – kredki ołówkowe i woskowe;
 • – miękko piszące flamastry;
 • – farby plakatowe, mile widziane „Astra” lub „Bambino”;                               
 • – pędzle różnej grubości;
 • – 2 teczki z gumkami;
 • – ryza papieru ksero;
 • – plastelina;
 • – piórnik, 2 miękkie ołówki, gumka, nożyczki;
 • – strój gimnastyczny w worku podpisanym;
 • – obuwie zamienne w worku podpisanym;
 • – ponadto będą potrzebne foliowe okładki na podręczniki;

……………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy, że do 20 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2021/2022.

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

 1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,
 2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,
 3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej.

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadpodstawowej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.wniosek-nagroda_edukacyjna-2021-2022Pobierz