Planowane dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

02.11.2017 i 03.11.2017

22.12.2017

20.04.2018

30.04.2018

02.05.2018, 04.05.2018

01.06.2018