Planowane dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 02.11.2018
  • 10/11/12.04.2019 – egzamin gimnazjalny – dni wolne od zajęć dla uczniów SP
  • 15/16/17.04.2019 – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dla pozostałych uczniów SP i III gimnazjum
  • 02.05.2019