Planowane dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

Szkoła Podstawowa:

31.10.2016

21.04.2017

02 / 04 / 05.05.2017

16.06.2017

Publiczne Gimnazjum

31.10.2016

19 / 20 / 21.04.2017 – egzamin gimnazjalny dla klasy III

02 / 04 / 05.05.2017

16.06.2017