PODSUMOWANIE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


        Dobiega końca kolejny aktywny rok szkolny – czas pełen ekscytujących wydarzeń dydaktycznych, artystycznych, sportowych i innych. 18 czerwca spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby  podsumować to, co działo się na przestrzeni kilku minionych miesięcy i uhonorować najlepszych uczniów. Nagrodzeni zostali wychowankowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce raz pochwalić się mogą wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. W ramach szkolnego projektu „Osiągnąć Sukces” otrzymali oni z rąk pani Alicji Guzik i pani Anny Jarosz indeksy (w sumie 51 uczniów z klas IV-VIII i III gimnazjum).

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy wykazali się wzorową frekwencją, przez cały rok zawsze byli obecni na zajęciach szkolnych.

 Nagrodzono uczniów za udział w konkursach:

– językowym ( Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX ),

– plastycznych (Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mieszkam w Beskidach , szkolne – Cyberprzemoc, Depresja),

– literackim ( XV Powiatowy Konkurs Ekologiczny Człowiek a środowisko).

Pani Sylwia Makuch podsumowała aktywność czytelniczą uczniów, przeprowadzone w bibliotece konkursy  oraz nagrodziła laureatów i najbardziej zaangażowanych  członków Klubu Bibliotekarza.

Pani Anna Homa i pani Elżbieta Staszak podsumowały całoroczną pracę Samorządu Uczniowskiego oraz wręczyły pamiątkowe dyplomy i nagrody wszystkim swoim podopiecznym.

 Pani Karolina Zoń  wręczyła medale i dyplomy za wysokie osiągnięcia sportowe.

Dzisiejsze spotkanie uświetniły występy taneczne i muzyczno – wokalne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Szczególne podziękowania należą się grupom tanecznym Piorun i Błyskawica, działającym  pod opieką pani Małgorzaty Mirochy, za wielokrotne reprezentowanie naszej szkoły podczas różnych przeglądów, konkursów oraz uroczystości szkolnych i lokalnych.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Opracowali: Teresa Janosz  i Krzysztof Górowicz